Soros Alapítvány Évkönyv 1995
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
1. Közoktatás-fejlesztési program

Az 1995-ben indult program célja a közoktatás megújításának elősegítése oly módon, hogy az új, még általánosan el nem fogadott és el nem terjedt eszközök és módszerek egy fejlettebb, nyitott gondolkodású, a változások iránt fogékony, tudatosan ítélő demokratikus társadalmat készítsenek elő Ebben a társadalomban az esélyegyenlőség javítanának fontos szerepe van, azaz a mi társadalmi ideálunk nemcsak gondolkodásmódjában és felkészültségében nyitott, hanem társadalmi rétegződésében, mobilitásában is.
Következő fejezet >>
Tartalom>>