Soros Alapítvány Évkönyv 1992
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
SOROS ALAPÍTVÁNY KORTÁRS MŰVÉSZETI KÖZPONT

A Soros Alapítvány Kortárs Művészeti Központ minden országban, ahol Soros Alapítvány működik az Alapítvány kulturális központjának feladatát tölti be. Célja a helyi képző-, ipar- és előadóművészet támogatása és információszolgáltatás. A Központ látogatói (külföldi és hazai múzeumok képviselői, magángalériások, újságírók, diákok, művészek és művészettörténészek) átfogó és naprakész információt kapnak írásos és vizuális dokumentációk segítségével az ország modern és kortárs művészetéről. A komputeres adatbázis, a diatár, az egyes művészek dokumentációs anyaga, a katalógus-könyvtár és audiovizuális dokumentációk, a nemzetközi ösztöndíjakra vonatkozó adatok, az aktuális kiállítások és események listája és a kiállítási adattár bárki számára hozzáférhetőek.
A Központ legfontosabb tevékenysége 1992-ben a közép-kelet-európai Soros Művészeti Központok hálózatának kialakítása volt. Az új központok vezetői a magyar Központtól kapnak meg minden segítséget és útmutatást tevékenységükhöz. A prágai, varsói és tallini Központ már hivatalosan is megkezdte működését, 1993 elején Rigában és Vilniusban is megnyílnak a központok, majd Pozsony, Kiev, Moszkva és Bukarest következik. Dokumentációs tevékenységükhöz minden Központ ugyanazt a komputer programot fogja használni, így a különböző országok képző- és előadóművészeti adatbázisa kölcsönösen kicserélhető lesz.
A központ képzőművészeti dokumentációs tevékenységét előadóművészeti adatbázis kialakításával kezdte el bővíteni 1992-ben. Mindkét adatbázis számítógépes nyilvántartásához új komputer program készül, mely idővel lehetővé teszi a dokumentációkat kísérő képanyag számítógépre vitelét is.
1992-ben a Központ éves kiállításaként a Merlin fesztivál keretében „30x30x30" címmel 30 képzőművész 30x30 centiméteres munkáiból rendezett kiállítást. Olyan képzőművészeket kértünk föl egy-egy munkájuk szerepeltetésére, akik a Soros Alapítványtól az elmúlt évek során támogatást nyertek. A 30 munkát a Központ több helyen szeretné még bemutatni, majd egy magyarországi modern gyűjteménynek ajándékozni. Ehhez minden művész beleegyezését adta.
1992-ben a Képzőművészeti Kuratórium összesen 1.500.000 Ft támogatást ítélt meg 19 pályázó részére, a kortárs magyar képzőművészet körében, kiállítások dologi költségeihez, illetve kiállítási katalógusok nyomdai költségeihez való hozzájárulásként.


ALKOTÁRS Művészeti Egyesület
50.000 Ft
Jászberényi Nemzetközi Képzőművészeti Tábor záró kiállításának katalógusa
Deim Pál festőművész
100.000 Ft
Ernst Múzeumi kiállításához kapcsolódó könyv nyomdai költségeire
Forgács Péter képzőművész
50.000 Ft
Kiállítási katalógus (Műcsarnok-Palme Ház, Budapest)
Gál Tamás szobrászművész
50.000 Ft
Kiállítási katalógus (Budatétényi Galéria és jászberényi ALKOTÁRS Művészeti Egyesület kiállítóhelyisége)
Galántai György képzőművész
75.000 Ft
Kiállítási katalógus (Ernst Múzeum, Budapest)
Károlyi Zsigmond festőművész
100.000 Ft
Kiállítási katalógus (Knoll Galéria, Budapest)
Király Tamás divattervező
100.000 Ft
Kiállítási katalógus (Csók István Képtár, Székesfehérvár)
Körösényi Tamás, szobrászművész
75.000 Ft
Kiállítási katalógus (Kiscelli Múzeum, Budapest)
Lantos Ferenc festőművész, grafikus
100.000 Ft
Kiállítási katalógus (Pécsi Galéria)
XII. Magyar Fal-, Tér- és Ipari Textil Biennále, Békéscsaba
100.000 Ft
A kiállítás katalógusa
Megyei Könyvtár, Békéscsaba
100.000 Ft
1992. augusztusa és 1993. január 5. között rendezendő kiállítások katalógusai
MISSIONART Galéria, Miskolc
50.000 Ft
"Játék” című meghívásos, tematikus kiállítás katalógusa
Modern Művészetért Alapítvány és Pantaleon Kulturális Egyesület, Dunaújváros
50.000 Ft
FRATÁL című művészeti találkozó alkalmából rendezendő kiállítások, performance-ek dologi költségei
Országos Grafikai Műhely, Vác
50.000 Ft
Kiállítási katalógus (Vigadó Galéria, Budapest)
Regős István festőművész
50.000 Ft
Kiállítási katalógus több kiállításhoz: Fészek Klub (Budapest), Várfok Galéria (Budapest), Small Gallery (Pécs)
Samu Géza Alapítvány
100.000 Ft
Samu Géza (1946-1990) dokumentumgyűjtemény kiadása
Szirtes János festőművész
100.000 Ft
Kiállítási katalógus (Ernst Múzeum, Budapest)
Trombitás Tamás szobrászművész
100.000 Ft
Katalógus több kiállításhoz (Pécsi Galéria, Xantus János Múzeum, Győr, Fészek Galéria, Budapest)
Várostörténeti Múzeum, Pécs
100.000 Ft
Magyarországi üvegszimpozionok története” című kiállítás katalógusa.
Következő fejezet >>
Tartalom>>