Soros Alapítvány Évkönyv 1988
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
KÖNYVTÁRAK (Továbbá egyéb nyilvános gyűjtemények)


Könyvtárak, oktatási intézmények
438.000 dollár 1986-ban
400.000 dollár 1987-ben
100.000 dollár 1988-ban
Fénymásológép-program
1988-ban az alapítvány az angol nyelvoktatási program keretében húsz iskolának vett xerox-gépet, de az előző években vásárolt és közművelődési intézményekben felállított háromszázötven géphez továbbra is beszerezte a fogyóeszközöket. A jövőben az Alapítvány új gépeket szerez be konvertibilis valutáért, és cserében a szállító cég forintért adja el a felhasználóknak a fogyóeszközöket.

Országgyűlési Könyvtár
15.737 dollár 1988-ban
Számítógépre
A könyvtár adminisztrációs feladatainak egyszerűsítéséhez vásárolt az alapítvány támogatásával korszerű informatikai berendezéseket.

Petőfi Irodalmi Múzeum
600.000 forint 1985-ben
350.000 forint 1986-ban
300.000 forint 1987-ben
350.000 forint 1988-ban
Kiállítási katalógus
A múzeum korábban írók képmásainak beszerzésére, kiállításokra és katalógusokra, 1988-ban pedig a “Kölcsey és a Kisfaludyak" című kiállítás anyagát bemutató katalógus elkészítésére kapta a támogatást.

Piarista Tartományfőnökség
481.000 forint 1988-ban két évre
Levéltári feldolgozás
A gyűjtemény vezetői a piaristák magyarországi megtelepedésének 350. évfordulójára, 1992-re számítógépes feldolgozással kívánják hozzáférhetővé tenni a magyar piarista rendtartomány történeti névtárát. 385.000 forint a különböző munkafázisok kiadásait, 96.000 forint egy munkatárs havi 4.000 forintos ösztöndíját fedezi két éven át.

Dr. Fülep Katalin
1.300 dollár 1987-ben
3.480 dollár 1988-ban forinttérítés nélkül
Hungarikák hazaszállítása
A pályázó 1987-ben arra kapott támogatást, hogy előkészítse olaszországi magyar személyiségek hagyatékainak hazahozatalát. A hagyatéki leltárak elkészítésén kívül további hagyatékok hazaszállításáról is folytatott tárgyalásokat. Az újabb támogatást kéthónapos olaszországi utazásához kapta, melynek során két hagyaték hazaszállítását készítette elő.

JATE Központi Könyvtára, Szeged
500.000 forint három évre 1988-ban
A Ligeti-hagyatékfeldolgozása
Ligeti Lajos akadémikus könyvtára—végrendeletének értelmében — 1987-ben az egyetem könyvtárába került. Ez a gyűjtemény a magyar őstörténet és az altajisztika világviszonylatban is rendkívül gazdag anyagát tartalmazza. A támogatást a hagyaték feldolgozására és számítógépes adatbázis elkészítésére adta a bizottság.

Somogyi-Könyvtár, Szeged
240.000 forint 1988-ban
Vasváry-hagyaték
A támogatást Vasváry Ödön szegedi születésű amerikai lelkész hagyatékának feldolgozására és Magyar Amerika című könyvének kiadására adta a bizottság. Vasváry Ödön fél évszázadon keresztül kutatta az amerikai magyarság történetét, gyűjteményét 1972-ben a Somogyi-Könyvtárnak adományozta, s az anyag 1978-ban, Vasváry Ödön halála után került Szegedre.

Szépművészeti Múzeum
200.000 forint 1988-ban
Osztrák-magyar rajzkiállítás
A Szépművészeti Múzeum a bécsi Albertina múzeummal közösen rendez kiállítást (XV-XVIII. századi rajzok) Budapesten. A kiállítást 1989. február 10-től két hónapon át tartják nyitva.

Országos Széchenyi Könyvtár
2500 dollár forinttérítéssel 1988-ban
Mikrofilm-másoló
A Könyvtár 1985-ben az Alapítvány támogatásából egy mikrofilm-másoló berendezést vásárolt, amellyel mikrofilmről olvasható papírmásolat készíthető. Most a könyvtár a berendezés folyamatos működtetéshez szükséges kellékeket szerezte be az alapítvány segítségével.

Ráday Gyűjtemény
575.000 forint 1985-ben
300.000 forint 1987-ben
150.000 forint 1988-ban
Biblia Múzeum
A pályázók az első két támogatást a gyűjtemény rendezéséhez kapták. Most Biblia Múzeumot hoznak létre Budapesten a Ráday u. 28. szám alatti székházban. A világ nagy múzeumaiban fellelhető, a Biblia világát bemutató régészeti emlékekről jó minőségű másolatokat készítenek, ezekből állítják össze a múzeum anyagát. Ehhez a munkához kapták az újabb támogatást.
Következő fejezet >>
Tartalom>>