Soros Alapítvány Évkönyv 1993
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
VII. EAST-EAST PROGRAM


Az East-East program 1991 óta működik azzal a célkitűzéssel, hogy a nyelvi és országhatárokat átlépve meginduljon a kelet-európai térség népei, országai között a valódi kommunikáció, az együttműködés. A program céljai az elmúlt két év alatt nem változtak hisz az egymással való tárgyalás képessége továbbra is létfontosságú kérdés a régióban.
Az East-East Program magyarországi Kuratóriuma feladatának tekinti, hogy lehetőségei szerint csatlakozzon azokhoz a programokhoz, amelyeket a kelet- és közép-európai Soros alapítványi hálózat partnerirodái kezdeményeznek és támogassa a Magyarországról jövő pályázati kérelmeket.
Az East-East program keretein belül odaítélt támogatásokat három, szorosan összefüggő csoportba osztva soroljuk itt fel.

I.

Az első csoport azon pályázatok listáját tartalmazza, amelyek egyéni vagy csoport kezdeményezések, kelet-európai országokkal, népekkel kapcsolatosak és a budapesti bizottság megvalósulásukhoz anyagi támogatást ítélt meg.

AISEC
200.000 Ft
Az emberi erőforrások Közép- és Kelet-Európában c. nemzetközi szemináriumon a kelet-
és közép-európai résztvevők támogatása

Amaro Drom Közéleti és Kulturális Magazin
36.000 Ft
Kiutazási költségeikre a Maros megyei Cigány Szövetség által szervezett nemzetközi tüntetésre

AMICUS-Association for Czech-Hungarian-Cooperation
3.020 $
Amicita Scholarium diákprogram költségeire a "Visegrád-országok" részvételével

"Anyanyelvi Konferencia"
500.000 Ft
a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Budapest
1993-as rendezvényekre

Atomkutató Intézet
100.000 Ft
Röntgen- és magfizikai témájú konferencia kelet-európai résztvevőinek költségeire

Békés Megye Képviselőtestülete Megyei Könyvtára
340.000 Ft
"Könyvtárak a jövő szolgálatában" - tanácskozás költségeire a környező országok magyar
könyvtárosainak részvételével

Brouhaha Európai Ifjúsági Művészeti Találkozó
300.000 Ft
A találkozó és a konferencia kelet-európai résztvevőinek költségeire

Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
300.000 Ft
Erdővédelem a Kárpátok Természetvédelmi Területein c nemzetközi konferencia megrendezésére

Baráth József
240.000 Ft
Az 1956-os forradalom kárpátaljai kutatásainak költségeire

Berzsenyi D. Tanárképző Főiskola
114.000 Ft
Uralisztika, Szociológia és Politikatudományi Tanszék
Borostyánkőút nyelvi képe c. konferencia megrendezésere

BME Építőmérnöki Kar - Temesvári Magyar Diákszervezet
154.000 Ft
Romániai magyar diákok továbbképzésére

Bohémia Baráti Kör, Budapest
250.000 Ft
Bohémia Színházi Fesztiválon három csehországi színház budapesti vendégszereplésére

"Child in Crisis" c. szimpozion
105.000 Ft
Az újvidéki Palicsi Állatkert által rendezett szegedi szimpozion költségeire

Déryné Művelődési Központ, Jászberény
100.000 Ft
Csángó Fesztivál és Konferencia határon túli résztvevőinek útiköltségére

Demény Attila
100.000 Ft
A kolozsvári zeneszerző budapesti vendégszereplésére

ELTE BTK Román Tanszék
300 $
Romániai könyvbeszerzésre

Endrődi Péter
20.000 Ft
A fotóművész Csíkszeredái útjának költségeire két alkalomra

Eötvös Graduate School
172.000 Ft
Nyári iskola kelet-európai diákjainak költségtámogatására

Eötvös József Kollégium Szlavisztikai Műhelye
350.000 Ft
Irodalomelméleti és nyelvészeti oktatás és kutatás támogatására

Eötvös Loránd Fizikai Társulat
50.000 Ft
Határokon túli magyar fizikatanárok magyarországi ankéton való részvételére

Erdélyi Magyar Diákok Egyesülete
192.000 Ft
Órai history típusú erdélyi interjúkészítésre

Erdélyi Magyarok Egyesülete
100.000 Ft
Találkozásokra a romániai magyar sajtó és könyvkiadás képviselőivel

Értelmiség Bt, Szeged
182.000 Ft
II. Nemzetközi Matematíka-Fizika Tehetséggondozó Szaktábor megrendezési költségeire

Földművelődésügyi Minisztérium
260.000 Ft
A marosvásárhelyi MADISZ-hoz segélyküldemény elszállításának költségeire

Farkas Csilla
60.000 Ft
Tanulmányainak folytatására a kolozsvári Babes-Bólyai Egyetemen

Gondolat Pódium
100.000 Ft
Krónikás Ének c. műsorhoz plakátok nyomtatására

Hollandiai Mikes Kelemen Kör
2.400 $
Az ún. "Tanulmányi Napok" című hollandiai rendezvényre utazó magyarországi
és érdélyi előadók útiköltségeire

Honismereti Klub
20.000 Ft
Kárpátaljai magyar klub idős tagjainak magyarországi vendégül látására

Hunfalvy János Külkereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola
80.000 Ft
Erdélyi útjuk költségeire

Hungárián Political Science Association
550 $
A Political Science in Hungary c. budapesti rendezvényre Dr. Adolf Bibic meghívására

Ifjú Zenebarátok Magyarországi Szervezete
300.000 Ft
Pécsi Nemzetközi Zenei Tábor környező országokból érkező résztvevőinek támogatására

Interetnikus Munkacsoport
240.000 Ft
A munkacsoport kutatási költségeinek fedezésére

Írók Alapítványa Széphalom Könyvműhely
100.000 Ft
Pegazus - a szlovákiai magyar fiatalság irodalmi pályázatának és tehetséggondozó táborának
lebonyolítási költségeire

JATE Angol Tanszék
213.500 Ft
A Tanszék nemzetközi nyelvészeti konferenciájára romániai, szlovákiai és hazai egyetemi hallgató
meghívottainak útiköltségére, szállás- és megélhetési költségeik részbeni fedezésén

JATE Állam- és Jogtudományi Kar
145.000 Ft
JATE ÁJTK és a Temesvári Egyetem oktatói hallgatói csereprogramjára

JATE Filozófia Tanszék
240.000 Ft
Együttműködési programra a JATE és a Babes-Bólyai Tudományegyetem Filozófiai Tanszékei,
valamint az Újvidéki Tudományegyetem Magyar Intézete között

JATE Szláv Filológiai Tanszék
304.000 Ft
Szlavisztika stúdiumok tartásához vendégoktatók meghívásának költségeire

József Attila Általános Iskola, Budapest
22.000 Ft
Határon túli magyar diákok útiköltségére

József Attila Kör Irodalmi Egyesület
400.000 Ft
1994-es műfordító tábor költségeire, régióbeli meghívottak résztvételével

JPTE BTK Irodalomelméleti Tanszék
260.400 Ft
A környező országok irodalmával foglalkozó kutatási munkákra, ösztöndíjakra

JPTE Pszichológiai Tanszék
50.000 Ft
Öt hallgató útiköltségtámogatása Zágrábba, a Pszichológus Hallgatók Nemzetközi Diákkonferenciájára

Közép-Európai Kutató Központ
110.000 Ft
Olasz-magyar politikatudományi konferencia öt kelet-európai résztvevőjének
magyarországi költségtámogatása

Kaláka Alapítvány
300.000 Ft
Kaláka Fesztiválok külföldi előadóinak támogatására

Kisvárdai Várszínház
300.000 Ft
Hozzájárulásként a Határon Túli Magyar Színházak VI. Fesztiváljának megrendezési költségeihez

Magyar írószövetség
60.000 Ft
Ösztöndíj Szergej Volszkij szenpétervári műfordító számára

Magyar Angiológiai Társaság
208.009 Ft
Az Európai Phlebológiai Kongresszusra érkező kelet-európai meghívottak költségeinek fedezetére

Magyar Képes Újság
5.000 DM
100 példány egy éves előfizetésére, valamint technikai eszközökre

Magyar Narancs
1.000 $
Az Oslobodnje c. szarajevói lap 50 éves fennállásának alkalmából rendezett ünnepségre
négy munkatársuk utazási költségeire

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága
100.000 Ft
Anyanyelvi Konferencia - A Magyarságtudat Kisebbségekben c. nemzetközi tanácskozásra

Magyar Tannyelvű Nyolcéves Magángimnázium, Galanta
400.000 Ft
Tankönyvtámogatás

Magyar Történészek Nemzeti Bizottsága
500.000 Ft
A felekezetek együttélése az erdélyi fejedelemségben c. konferencia megrendezésére

Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság
700 $
A " Szovjetunió és az 1956-os események " c. dokumentumkötet előkészítő munkálatainak költségeke

Magyar-Román Baráti Társaság
200.000 Ft
Magyar és román polgárok első közös fórumának költségeire Pécsett

Magyar-Román Kutatócsoport
1.000.000 Ft
Erdélyi kölcsönhatások c. magyar-román kutatás támogatására

Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
60.000 Ft
Ötnapos magyarországi tanulmányútra

Miroslav Mandric, szerb költő
40.000 Ft
Magyarországi tartózkodásának költségeire

Dr. Mokuterné dr. Katus Elvira
450 $
A szófiai egyetem meglátogatására könyvvásárlás céljából

Móra Ferenc Múzeum
250.000 Ft
Az Aszinkronitás és párhuzamos jelenségek a XX. sz.-i magyar-szlovák fejlődésben
konferencia költségeire

Művelődési Ház, Zsámbék
400.000 Ft
Amatőr színjátszó-rendező tanfolyamra

MTA Irodalomtudományi Intézet
150.000 Ft
Ján Kolár-konferencia szlovák és cseh résztvevőinek költségeire

MTA Matematikai Kutatóintézete
300.000 Ft
Az Intézet által szervezett matematikus konferencián a szovjet utódállamokból és a fejlődő országokból,
valamint Izraelből meghívott előadók részvételére

MTA Néprajzi Kutatócsoport
50.000 Ft
Határokon túli vallásetnológiai kutatásra

MTA Nyelvtudományi Intézet
138.000 Ft
Hatodik Élőnyelvi Konferencia költségeke

MTA Politikatudományi Intézet
500.000 Ft
Társadalmi átalakulás Kelet- és Közép-Európában c. konferencia költségeire

MTA Pszichológiai Intézete
50.000 Ft
A Gorbacsov Alapítvány által Moszkvában a totalizmusról rendezett konferencián való részvételre

MTA SZBK Biokémiai Intézet
100.000 Ft
A "Közép-Európa/USA - kábítószerrel való visszaélés" c. szimpozionra kelet-európai meghívottak
szállás- és megélhetési költségeire

MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
45.000 Ft
Rajkó Tomoric belgrádi professzor budapesti tartózkodásának költségeire (alakfelismerési előadások)

Nagyváthy János Gazdaképző Egyesület
300.000 Ft
Agrárvállalkozók távoktatására, helyszíni konzultációra

IV. Nemzetközi Ökomenikus Tábor, Tiszadob
300.000 Ft
A tábor megrendezési költségeire

New Age Klub
20.000 Ft
Nemzetközi várjátékok szervezésére Tatán

Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság
1.205.000 Ft
A határon túli magyarok részére könyvek szállítási költségeire

Országos Idegennyelvű Könyvtár
250.000 Ft
Kisebbségkutatás c. folyóirat 3. évfolyamának megjelentetésére

Pécsi Liberális Klub
450.000 Ft
A Nyílt társadalom és barátai c. nyári egyetem megrendezésére

Pacsai Népdalkör
20.000 Ft
A Mákófalvi Ilona Napi Találkozón való részvétel költségeire

Páter Noster Alapítvány
360.000 Ft
Szervezési költséghozzájárulás

Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
360.000 Ft
" Demokratikus tanár - szakszervezetek az átmenet során " c. konferencia megrendezésére

Rácz Péter
120.000 Ft
Hászid (zsidó) kultúra témájú kutatásaira, Martin Buber munkásságának magyarországi
népszerűsítésére

Rákóczi Szövetség
60.000 Ft
Magyarok Csehszlovákiában 1918-1992 c. konferencia résztvevőinek útiköltségtámogatása

Regionális Együttműködési Koordinációs Iroda
528.000 Ft
JATE Társadalomelméleti és Kortörténeti Gyűjtemény, Szeged
A régióban koordinációs tevékenység folytatására, találkozók szervezésére

Rojkó Annamária
60.000 Ft
A magyarországi nemzetiségek társadalmi-kulturális helyzetét elemző tanulmány megírásár

Sárospataki Népfőiskolái Egyesület
100.000 Ft
Az Egyesület Történelmi Szekciójának nyári tanfolyamának költségeire

Színház- és Filmművészeti Főiskola
500.000 Ft
A Nemzetközi Főiskolás Napok Rendezvényre meghívott tanárok és hallgatók költségein fedezetére

Szórakaténusz Játékmúzeum
100.000 Ft
Cseh, szlovák és magyar játéktársaságok találkozóján a külföldi résztvevők költségein fedezetére

Szekszárd Város Önkormányzata
100.000 Ft
Európai kultúra-nemzeti kultúra - közép-európai írók, politikusok találkozójának költségeire

Szirtes János
50.000 Ft
A Temesvári Performance Fesztiválra meghívott 9 fő részére útiköltségtámogatás

Tanulmány Kiadó Csoport
130.000 Ft
Mai kelet-európai gondolkodók c. tanácskozás költségeire

TEAM, Találkozzunk Egymással, A Másikkal
990.000 Ft
(Craig Zelizer, J.K. Ceriale)
Különböző hátterű gyermekek, valamint kisebbségi gyermekek számára szervezett
táborok megrendezésére Pécsett

Tisza Klub
217.000 Ft
Szolnoki Napok Nagybányán

Városi Művelődési Központ
130.000 Ft
Színjátszó-rendező tábor erdélyi pedagógusoknak, vendégelőadások Kovászna megyében

Zöld Iskola, Szolnok
150.000 Ft
A nyári Reneszánsz Gyermektáborukba hívott kisebbségi gyerekek költségeire

II.

A második csoportba kerültek azok a pályázatok, amelyek az East-East Könyvkiadási Program keretében nyertek támogatást, hogy más közép- és kelet-európai kultúrák műveit magyar nyelven tegyék elérhetővé.
Ehhez a programhoz tartozik egy nagyszabású, a közép-európai lapok együttműködését elősegítő program is, az ún. East-East Periodicals Exchange Project. Itt a programban résztvevő lapok a térség aktuális problémáival foglalkozó cikkeiket megküldik egymásnak helyi publikációra, így segítve elő az eszmék és vélemények szabad áramlását. A régió számos szerzőjének írása vált így olvashatóvá a kelet-európai országok sajtójában is.

Aetas Könyv- és Lapkiadó Egyesület
225.000 Ft
JATE Társadalomelméleti Gyűjtemény, Szeged
Bibó István válogatott művei c. kötet megjelentetésére

Arbor Kiadó
800.000 Ft
Az MTA Irodalomtudományi Intézet Rés Publica Nostra c sorozatban megjelent köteteire

Balassi Kiadó
500.000 Ft
Krasztev Péter: A szimbolizmus című művének Respublica Nostra sorozatban való megjelentetésére

Berta Nyomdaipari Kft.
250.000 Ft
Kohn József: Váradi képek - Váradi emlékek c. fotóalbum kiadására

Európa Alapítvány
800.000 Ft
Dobrüj Gyen Ukraino c. ukrán-magyar nyelvkönyv kiadására

Európa Könyvkiadó
200.000 Ft
Érintések címmel Krzysztof Zanussi lengyel rendező filmnovellájának megjelentetésére

Galéria Kiadó
218.000 Ft
Kulturális, havonta megjelenő magazin indítására

JATE Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
743.000 Ft
A Köztes-Európa 1763-1992 c. történeti térképvázlat-gyűjtemény, valamint Jakabffy Imre:
Közép-Európa nemzetiségi térképe c. munkájának megjelentetésére

Jelenkor Kiadó, Pécs
250.000 Ft
Rylski-kötet megjelentésére

Jelenkor Kiadó, Pécs
260.000 Ft
Tomas Salamun válogatott verseinek kiadására

Jelenkor Kiadó, Pécs
512.000 Ft
Nedeljko Fabrio: Az álruhás koldus c. művének kiadására

Jelenkor Kiadó, Pécs
400.000 Ft
Stanislav Vincenz: Tájak történelemmel c könyvsorozat kiadására

Jelenkor Kiadó, Pécs
552.000 Ft
Witold Gomrowicz: Napló 1. kötet megjelentetésére

Kalligram Kiadó, Pozsony
800.000 Ft
Danilo Kis: Kételyek kora c. művének kiadására

Kriterion Kiadó, Kolozsvár
200.000 Ft
József Attila kötet román nyelvű kiadására

Mihailescu Gáli Stefánia
200.000 Ft
Marosvásárhelyi Nagy Szabó Ferenc Memoriáléja c. krónika román nyelvű fordításán
kiadására a Kriterion Kiadónál

Orpheus - 2000
200.000 Ft
Mai albán elbeszélők és Az őskönyv c. kötetek kiadására

III.

A harmadik csoportba kerültek azok a külföldi rendezvények, tanácskozások, konferencia amelyeken a magyar kiutazók a külföldi fél meghívása alapján vehettek részt az East-E program támogatása folytán. A skála igen széles, hisz az egyes nemzetek fontossági listáján más-más témák kapnak hangsúlyt. A felsorolásból kiderül, hogy az 1993-as esemény tematikájában (sok egyéb mellett) a biztonsági kérdések, a kulturális kapcsolatok, demokratikus újjáépítés, a média, valamint a piacgazdaság alapjai témák különös hangsúllyal szerepelnek a külföldi rendezvények között. A listán szereplő programok főként a keletközép-európai alapítványi hálózat partnerirodáinak kezdeményezésére zajlottak és a magyar részvétel az ő meghívásukra valósult meg.

Agora Prague
Approaches to the European Integration
Bulgáriai Nyári Egyetem
Cerebral Palsy of Today
Children's Health and Enviroment
Civil Society, Political Society, Democracy
Conflict Resolution
Cooperation ofLocal Self-Governments in Central and Eastern Europe
East European Journalism Educators Meeting
Essence ofTeaching III (BETA)
European Federation of Psychology Students Association Executive Board Meeting
Fenno-Ugric Minorities in the C hanging World
Ferenc Nopcsa and Albánia
Film Workshop at Prague: Partnership in Process
Finnugor Linguistics
Foster Family CarE as An Alternative to Institutional Care, Working With Young Ones - Children and Adolescents
High School Economics Training
International Conference on Fear and Politics
International Economic School International Factors Facilitating the Sovietization ofthe Central and Eastern European States 1944-1948
International Summer School of Counselling
I. Volosin Congress
Journalist Exchange ( Hungary - Ukraine )
KGB: Yesterday, Today and Tomorrow
Labin Art Express
Local Self-Governmental Training Seminar
Management des Enterprises Culturelles
Master ECUME Week in Románia - Cultural Management
New European Orders 1919 and 1991 part II
Philosophical Symposium on Meaning
Privatization in East-Central-Europe
Research Workshop: Russia át the Crossroads ofEpochs - Part II.
Rethinking of Adult Education for Development
Russian Mentality in Russian Literature
Scientific Symposium Refugees and Film
Security in Europe II c. konferencia
Second Annual Conference Central and Eastern Europe Parliaments on the Role of Foreign Investment in Privatisation
Summer School of Polish Language, Literature and Culture
Symposium on Social Problems
Systems in Transition - Second Working Meeting on Crisis Danger and/or New Possibility
The Carpatians: An Ukrainian Bridge inti Europe - Problems and Perspectives
The Media and the Reform of Public Institutions
The Russian Avantgarde in the context of European literature
The Visual Arts-Child-Communication
To Be Young in Eastern and WesternEurope
Tolerance-Evidence of Democracy
Ukrainian and European Security l c. konferencia
Waitro International Seminar on Restructing and Management of Industrial and Technological R&D Institutions in Eastern Europe in the Transition to Market Economy
W. Majakowski and His Times Workshop on Peer Review
Következő fejezet >>
Tartalom>>