Soros Alapítvány Évkönyv 1988
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
XI. sz. melléklet - IRODALMI ÖSZTÖNDÍJASOK
A nyertesek neve
Az ösztöndíj
A pályázat tárgya
havi összege
(Ft)
idötartama
(hó)
Albert Gábor
8.000
12
Szemere Bertalan emigrációs leveleskönyve
Ágoston Vilmos
8.000
24
Regény a politikai perek légköréből Erdélyben; Szilágyi Domokos levelei
Balogh Attila
6.000
24
Verseskötet
Bálint Éva
8.000
12
Ezredvégi ars poeticák – interjúk
Bérezés László
6.000
12
Erdélyből áttelepült színészek portréi interjúk, riportok, esszék
Bóna Adél
4.000
12
Esszékötet
Bóna László
4.000
12
Esszékötet
Csajka Gábor Cyprián
8.000
18
Regény- és esszéregény
Csaplár Vilmos (*)
6.000
12
Regényírás
Csűrös Miklós
7.000
24
Kodolányi János levelezésének kiadása
Esterházy Péter (*)
10.000
24
Regényírás (H.C. címmel)
Fábri Anna
(Helmich Dezsőné)
8.000
24
Irodalmi szalonok és társaskörök a szabadságharc bukásától a kiegyezésig
Fogarassy Miklós
10.000
12
Esszéisztikus elemzés Tandori Dezső munkásságáról
Forgách András
6.000
12
Három dráma megírása
Gergely Ágnes
8.000
24
Tanulmánykötet művészet és munkaerkölcs összefüggéseiről
Horváth Iván
7.000
12
József Attila összes prózai műveinek kritikai kiadása
Horváth Katalin
(Anóka Eszter)
6.000
12
Regény egy megtörtént bűnügy alapján, a családi
önbíráskodás drámája
Kemény Gábor (*)
6.000
06
Fejezetek a nyelvi kép stilisztikájáról - monográfia
Király Katalin
8.000
12
Az Újhold-jelenség (1946-80-as évek)
Koncz Virág
6.000
24
Illyés Gyula személyisége, gondolkodásmódja - nagyobb terjedelmű mű
Lakatos István
8.000
24
önéletrajz - egy kor leírása
Láng Gusztáv
6.000
12
A romániai magyar irodalom – 1919-1980
Lengyel Balázs (*)
8.000
12
Újhold c. folyóirat története
Magyar Bálint
8.000
24
A budapesti Vígszínház története 1955-1958-ig
Parti Nagy Lajos
10.000
24
Próza=szöveg
Pál József
7.000
24
A II. világháború alatti Mo. szellemi-irodalmi élete
Petrányi Ilona
6.000
18
Füst Milán levelezésének kiadásra való előkészítése
R. Székely Julianna
6.000
24
Riportregény
Reményi Tamás József
6.000
18
A Mozgó Világ c. folyóirat létrejöttének és átváltozáainak története
Rugási Gyula
7.000
12
Monográfia Határ Győző Londonban élő magyar íróról
Szabadi Judit
8.000
24
Életérzés, sors és stílus a magyar szecesszió irodalmában 1800-1914
Szálai Anna
8.000
12
Irodalmi élet Mo-on 1800-1820 - kiadatlan levelek, naplók tükrében
Szepes Erika
10.000
12
Verselemzés-gyűjtemény
Szepesi Attila
8.000
24
Színdarab, verseskötet, esszékötet, kisregény és mesterregény
Tárnok (Farkasházi)
Zoltán
8.000
24
Regény
Tennant, christine
10.000
24
Kosztolányi novelláskötetének fordítása
Tillmann József
7.000
18
Paul Klee munkásságába vezető útikönyv - nagyesszé
Tóth Bálint
8.000
12
önéletrajzi regény,nővellás-kötet, verseskötet
Tölgyesi Ágnes
5.000
24
Magyar szerzetesek 1938-88 - riportsorozat
Tverdota György (*)
7.000
12
József Attila összes prózai műveinek kritikai kiadása
Ugró Miklós
5.000
24
Magyar szerzetesek 1938-88 -riportsorozat

(*)-gal jelölt pályázók korábban már részesültek támogatásban.
Következő fejezet >>
Tartalom>>