Soros Alapítvány Évkönyv 1992
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK

Az Alapítvány az 1992/93-as tanévre összesen hét külföldi ösztöndíj-programra hirdetett pályázatot, melyekre egyetemi diplomával és megfelelő nyelvtudással rendelkező magyar állampolgárok pályázhattak.

Általános program
130.000 $

A pályázó maga választja ki azt az amerikai vagy bármely nyugat-európai országban található felsőoktatási intézményt vagy kutatóintézetet, ahol posztgraduális képzésben, szakmai továbbképzésben vagy kutatásban kíván részt venni. Az ösztöndíjprogram célja, hogy a szakemberek számára lehetőséget nyújtson a benyújtott kutatási tervek megvalósításához a kiválasztott intézményben.
Az ösztöndíj időtartama 3 és 9 hónap között lehet, a megvalósítandó kutatási-továbbképzési programtól függően.
Beérkezett 64 pályázat, a magyar szakértői bizottság kiválasztott 35 pályázatot.
Az Alapítvány New York-i bizottsága végül 12 pályázónak ítélte oda az ösztöndíjat.
Néhány esetben a fogadó intézmények résztámogatással járultak hozzá az ösztöndíjas út költségeihez.

Ösztöndíjasok

Fehér M. István USAUniversity of Virginia
9 hó
filozófia
Kárpáti András BelgiumUniversité de Liége
9 hó
számitástechn.
Lipták Miklós HollandiaUniversity of Utrecht
6 hó
vegyészet
Matolcsy András USAColumbia Univ., Dept. of Pathology
9 hó
orvostudomány
Mesterházi Máté AusztriaInstitut für Kulturelles Management
6 hó
managenient
Németh István HollandiaRijksmuseum
3 hó
műv.történet
Papp Tekla NémetországUniversitat Regensburg
5 hó
jogtudomány
Szenei Ottó USAWashington State University
9 hó
orvostudomány
Szolnoki Attila USAUniv. of Virginia
3 hó
fizika
Tóth Ida Erzsébet USAUniv. of Texas, Southwestern Med.
9 hó
orvostudomány
Vágvölgyi Sándor USAUniversity of lowa
9 hó
számi tástechn.
Varga Endre KanadaSunnybrook Health Science Centre
9 hó
orvostudomány
Zeke GyulaFranciaországCent. de Sociologie de l'Education
5 hó
történelem


Oxfordi Egyetem, Anglia
72.000 $

A Soros Alapítvány doktori disszertációjukon dolgozó tudósok számára — bármely kutatási területen — lehetővé teszi, hogy az Oxfordi Egyetemen tanuljanak. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap. A pályázatokat az Alapítvány budapesti bizottsága válogatja, a végső kiválasztást pedig az Oxfordi Egyetem bizottsága végzi.
Beérkezett 29 pályázat, a magyar szakértő bizottság kiválasztott 19 pályázatot.
Ez évben az oxfordi bizottság l posztdoktorális és 8 posztgraduális pályázónak ítélt oda ösztöndíjat.

Ösztöndíjasok


Bartha Róbert Tamás politológia-történelem
Kappanyos András irodalom
Kende Tamás jogtudomány
Révész Ágota irodalomtörténet
Szathmáry KatalinOrvostudomány
Takács Endrefizika
Toka Gáborszociológia
Velich Andreatörténelem
Zeichmeister Katalinorvostudomány
Leuveni Katolikus Egyetem, Belgium
55.000 $

A Soros Alapítvány és a Leuveni Katolikus Egyetem közös programja 1988-ban indult. Az egyetemmel kötött megállapodás szerint az Alapítvány 3 hónapos kutatói ösztöndíjak odaítélésére írt ki pályázatot a bölcsész- és társadalomtudományok terén, továbbá 9 hónapos posztgraduális, ill. posztdoktorális ösztöndíjakat bármely tudományág területén dolgozó 35 évnél nem idősebb kutatók részére. Beérkezett 24 pályázat, a magyar szakértő bizottság elfogadott 14 pályázatot. A végső döntést a Leuven-i Egyetem bizottsága hozta, a végső fordulóhoz érkező pályázókkal történő személyes beszélgetés és az eredmények értékelése alapján.

Ösztöndíjasok

Biri Sándor
9 hó
fizika
Czakó Erzsébet
9 hó
közgazdaságtan
Juhász Ágnes
9 hó
irodalom
Kiss Róbert Gábor
9 hó
orvostudomány
Lotz Károly
9 hó
számítástechnika
Morvái Gusztáv
9 hó
matematika
Nagy Balázs
9 hó
történelem
Papp Zoltán
9 hó
orvostudomány
Perczel István
9 hő
irodalom
Voith Katalin
9 hó
fizika


Cambridge- i Egyetem, Anglia
8.600 $

A Soros Alapítvány és a Cambridge Overseas Trust közösen támogatott programja 9-11 hónapos őszi ösztöndíjakat kínál matematikai, társadalomtudományi és bölcsészettudományi tanulmányok folytatására. 2 pályázat érkezett be, a magyar bizottság mindkettőt továbbküldte.
Ösztöndíjas

Mikolasek Andrásközgazdaságtan
Universitá degli Studi di Bologna — Bolognai Egyetem, Olaszország
12.800 $

5-8 fő számára 5 hónapos ösztöndíj a következő szakterületeken: bölcsészettudományok, közgazdaságtan, műszaki kémia és anyagtudományok, geológia, transzplantációs sebészet. Korhatár: 35 év. 4 pályázat érkezett, ebből 3 pályázatot küldött tovább a magyar szakértői bizottság.
Ösztöndíjasok

Bolla Máriairodalom
Szendefiné Kis Piroskakémia
Tóth Andráshíradástechnika

London University, Anglia
10.800 $

Az idén először hirdettünk ösztöndíjpályázatot a Londoni Egyetemre 3 vagy 6 hónapos időtartamra, 25-35 év közötti, jeles egyetemi diplomával rendelkező szakemberek részére az alábbi szakterületeken: filozófia, jog, közgazdaságtan, nemzetközi kapcsolatok, politikai gazdaságtan, politológia. 7 pályázat érkezett, a magyar bizottság 4 pályázatot küldött tovább.

Ösztöndíjasok

Blutman Lászlójogtudomány
Laki Jánosfilozófia
Rusz Máriajogtudomány

Rutgers Egyetem, New Jersey, USA
46.300 $

9 hónapos ösztöndíj az alábbi szakterületeken: antropológia, filozófia, fizika, irodalom, mikrobiológia, operációs kutatások, politológia, pszichológia, történettudomány, urbanisztika. Korhatár: 35 év. Beérkezett 9 pályázat, a magyar szakértők kiválasztottak 7-et. Az Alapítvány New York-i bizottsága 4 pályázatot fogadott el.
Ösztöndíjasok

Braun Róberttörténelem, politológia
Csapó Krisztinatörténelem
Marton Péterfilozófia
Porkoláb Lórántszámítástechnika
Következő fejezet >>
Tartalom>>