Soros Alapítvány Évkönyv 1999
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Step by Step (Lépésről lépésre) program


23 559 680 Ft

A program célja az életkori és egyéni fejlődési jellemzőknek megfelelő fejlesztés, az egy életen át tartó tanulásra való készség kiépítése, a pedagógusképzés megújítása a pedagógusképző intézményekben, a 4-12 éves korosztállyal foglalkozó pedagógusok (óvónők és tanítónők) továbbképzése.
1998-ban a programban dolgozó pedagógusok kezdeményezésére megalakult a Lépésről Lépésre Országos Szakmai Egyesület, amely folyamatosan átvette a program gondozását, szakmai fejlesztését. A program keretéből az Alapítvány a Lépésről Lépésre Országos Szakmai Egyesület számára az alábbi támogatásokat biztosította:

az 1999.1. félévi munkaterv megvalósítására
13 840 000 Ft
az 1999. II. félévi munkaterv megvalósítására
9 719 680 Ft

Az Egyesület közreműködik az óvodai és iskolai tréningek szervezésében és lebonyolításában, a szakmai kiadványok megjelentetésében és szakértői támogatást ad a program megvalósításához. A program keretében több tanártovábbképző programot szerveztek, elsősorban a hátrányos helyzetű (többségében roma) gyermekekkel foglalkozó pedagógusok, valamint a kistelepüléseken/összevont osztályokban tanító pedagógusok számára. A program kiképzett tanácsadói folyamatosan látogatják a támogatott intézményeket, tanácsaikkal segítve a program helyi megvalósítását. A Lépésről Lépésre Országos Szakmai Egyesület 1999-re teljesen átvette a programgazda szerepét, és a felsőoktatási intézményekkel együttműködve folyamatosan biztosítja a program minőségét, illetve a Lépésről lépésre program pedagógusainak folyamatos továbbképzését.
Következő fejezet >>
Tartalom>>