Soros Alapítvány Évkönyv 1992
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
„HELP TO HELP" PROGRAM

A „Help to help" program célja - melyre az angol elnevezés is utal - támogatás nyújtása segítőknek. Ezért e program keretében olyan önszerveződő csoportoknak, alapítványoknak, egyesületeknek nyújt a Soros Alapítvány támogatást, amelyek szociálisan a társadalom peremére szorult, ill. hátrányos helyzetben élő rétegek segítését, támogatását tűzték ki célul, és ezen a téren modell-értékű kezdeményezéseket tettek. Mivel a tömegszerű ellátás biztosítása meghaladja a Soros Alapítvány lehetőségeit, és ezt nem is tekintjük feladatunknak, ezért ezen a programterületen az Alapítvány nem írt ki pályázatot, segítségnyújtásra a rendelkezésünkre álló információkra támaszkodva teszünk folyamatosan kísérletet.


A „Cserehátért" Alapítvány
1.500.000 Ft
Az Alapítvány regionális érdekképviseleti munkájára
A „Nyitott város kalauza" project
2.300.000 Ft
Olyan városkalauz elkészítésére, mely a fogyatékos ember szemszögéből mutatja be a várost, és segíti eligazodni
Baba utcai Kórház
34.370 Ft
A gyermekbénulás járvány utolsó áldozatait gondozó kórház kábeltévé hálózatának felújítására
Bárka Alapítvány
3.200 $
Humán információs szolgálat kiépítéséhez, főleg technikai eszközökre
Besztercei Napköziotthonos Óvoda
50.000 Ft
60 óvodás karácsonyi megajándékozásához
Csenyéte Községi Önkormányzat
866.400 Ft
Oktatási programjukra, mely modellként szolgálhat más aprófalvas, nagyobbrészt cigányoklakta településeknek
Élő Reménység Alapítvány
1.360.000 Ft
A veszélyeztetett fiatalok komplex segítésére szerveződött alapítvány támogatására (működési költségekre, kultrális programokra, sportfelszerelések vásárlására, könyvtár felállítására, valamint egy munkatárs ösztöndíjára)
Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége
100.000 Ft
A „Van segítség” című kézkönyv kiadásához, értelmi fogyatékos gyermekeket gondozó családok számára
Fiatalok Önsegítő Egyesülete
2.300.000 Ft
A szociális okokból deviánssá vált vagy veszélyeztetett fiatalokat karolja fel az egyesület, támogatva tagjait a munkavállalás, a szociális problémák, a jogi tanácsadás stb. területén. Az Alapítvány működési költségeikhez járult hozzá.
Hajdú Bihar megyei Down klub
1.000.000 Ft
A klub fejlesztő és képző programjának költségeire
Hajléktalan Szolgálatok Tagjainak Országos Kamarája
2.000.000 Ft
(HAJSZOLTAK)
és 3.400 $
Működésükre és technikai eszközök vásárlására
Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület
1.800.000 Ft
Az Esély című folyóirat megjelentetési költségeire és az egyesület további tevékenységének támogatására
Ifjúságért Egyesület
1.000.000 Ft
A pécsbányatelepi „Borbála” Ifjúsági Népfőiskola és Segítőház létrehozásához
Lehetőség Alapítvány
1.000.000 Ft
A létminimum alatti családok gyermekeinek továbbtanulását segítő alapítvány támogatására
Lenhossék utcai Iskola „Empátiás osztályokat” működtető csoportja
2.000.000 Ft
Hátrányos helyzetű cigány gyermekek felzárkóztatását szolgáló, „empátiás osztályok” létrehozására és működtetésére
Magyar Hospice Alapítvány
3.000.000 Ft
A végső stádiumban lévő rákbetegek humánus ellátására és a hospice tevékenység elterjesztésére
MagyarMáltai Szeretetszolgálat
2.000.000 Ft
A Budapesti Központ részére irodatechnikai eszközökre, valamint a budapesti szociális ellátó bázis működtetéséhez segélyezésre, közmunkaprogram beindítására, felnőtt- és gyermekvédelmi gondozásra és szociális munkások díjazására
és 3.700 $
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miskolci Csoport
1.500.000 Ft
Mikrobusz vásárlására mozgássérült gyermekek óvodába, iskolába, valamint kezelésekre való szállításához
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
250.000 Ft
Sérült, fogyatékos és egsézséges fiatalok közös kirándulásaira, nyári táborra
MBE Sclerosis Multiplex Klub
327.000 Ft
A klub tevékenységének támogatásaként
Montagh Imre Általános Iskola, Abony
320.000 Ft
Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek oktatásához, számítógép és fénymásológép vásárlására
és 1.400 $
Motiváció Alapítvány, Budapest
700.000 Ft
Adatbank és tanácsadó szolgálat létrehozására mozgássérültek számára
Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Országos Szövetsége
637.000 Ft
Technikai eszközökre
Munkanélküli Gondozó Társulás, Gyöngyös
200.000 Ft
A munkanélküliek tanácsadó irodájának létrehozására
Murányi Gyula
680 $
Két befogadott örmény gyermek számára repülőjegy
Salgótarjáni Szegényeket Támogató Alap
155.000 Ft
A salgótarjáni SZETA működési költségeire
„Segítő Kapcsolat” Munkaközösség
300.000 Ft
Munkaközösség szociálisan hátrányos helyzetű, óvodás korú gyermekek felzárkóztató programjára
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés
150.000 Ft
A megyében élő cigány származású gyerekek nyári táboroztatására
Százhalombattai Szülők Fóruma
2.000.000 Ft
Egészségkárosult gyermekek rehabilitációjára, pályaorientációjuk elősegítésére
Szociálpolitikai Értesítő
1.500.000 Ft
A lap megjelentetési költségeire
Szigethalmi I. sz. Általános Iskola
70.000 Ft
Hátrányos helyzetű tanulók „felzárkóztató” nyári táboroztatásához
Szociálpolitikai tanfolyam
1.200.000 Ft
Az önkormányzati tisztségviselők számára tervezett képzés költségeinek részleges fedezésére
Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapatvány
300.000 Ft
A volt állami gondozottak támogatására
Zalai Falvakért Egyesület, Zalaegerszeg
2.000.000 Ft
Az Egyesület térségfejlesztő programjára
Következő fejezet >>
Tartalom>>