Soros Alapítvány Évkönyv 1999
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
A SOROS ALAPÍTVÁNY ÁLTAL MEGÍTÉLT TÁMOGATÁSOK 1999-BEN


1. Oktatási programok

Felsőoktatási programok
Nyitott oktatatási keret
5 752 895 Ft
Belföldi doktorandusz program
56 416 000 Ft
Belföldi és külföldi szakmai továbbképzési ösztöndíj
44691 311 Ft
Külföldi posztgraduális és kutatói ösztöndíjprogramok
2 740 000 Ft
355 089 USD
Egyhetes tanfolyam szakorvosoknak
(Salzburg Medical Seminars)
8 300 USD
Kiegészítő támogatás külföldi tanulmányi ösztöndíjhoz
(Supplementary Grant)
115 700 USD
Ösztöndíj-kiegészítés külföldi művészeti képzéshez
(Special Studies Grant)
142 900 USD
Belföldi és külföldi tudományos rendezvényeken való részvétel támogatása
39 200 728 Ft
Új szakkollégiumi programok
52 711 000 Ft
Felsőoktatási együttműködési és programinnovációs pályázat
100 000 000 Ft
Egyetemi, főiskolai felvételt segítő program
4 266 500 Ft
Felsőoktatásban tanuló érzékszervi és mozgássérült fiatalok segítése
24 146 356 Ft
Nemzetközi továbbtanulási információs központok
7 000 000 Ft
Diáktanácsadó Központok
47 889 000 Ft
Civil kezdeményezések az oktatásban
26 180 000 Ft
Közoktatási és ifjúsági programok
Civil szervezetek a közoktatásban
70 000 000 Ft
Iskolai informatika program
51 388 500 Ft
Szociálisan hátrányos helyzetű fiatalokat segítő program
123 350 000 Ft
Alternatív pedagógiák támogatása
49 665 300 Ft
Középiskolai kollégiumok
58 730 000 Ft
TEARN tanárok és diákok nemzetközi kommunikációs hálózata
6 965 195 Ft
Közösségi iskola program
14 000 000 Ft
Disputa - Vitakultúra program
14 400 000 Ft
Közoktatási információs hálózat
7 635 000 Ft
Kistelepüléseken működő iskolák informatikai támogatása
58 337 930 Ft
Önfejlesztő iskola program
10 000 000 Ft
Közoktatási program
36 415 000 Ft
„If you" - középiskolások csoportos tevékenységének támogatása
9 497 460 Ft
Szakmai szervezetek támogatása
11 830 000 Ft
Tanárképzés fejlesztése
20 060 000 Ft
Oktatás és nyilvánosság
29 875 000 Ft
Tankönyvhitelprogram
19768500 Ft
Nemzetközi oktatásügyi együttműködés
18 565 000 Ft
Step-by-Step (Lépésről lépésre) program
23 559 680 Ft
Reading and Writing for Critical Thinking
19 200 000 Ft
Vendégtanár év az USA-ban
450 000 Ft
9 000 USD
Környezeti nevelés
35 800 000 Ft
Összesen:
1 100 486 355 Ft
630 989 USD

2. Kultúra és művészetek
A Soros Alapítvány díjai
24 480 000 Ft
Könyvkiadás-támogatásiprogram
150887251 Ft
East Translates East program
4 490 000 Ft
Folyóirat- és laptámogatási program
103 525 000 Ft
Folyóiratok az interneten
28 820 000 Ft
Tudományos periodikák
6 900 000 Ft
Könyvtár-támogatási program
32 124 503 Ft
2 000 USD
Városi könyvtárak informatikai támogatása
55 200 000 Ft
Restaurálási program
5 419 000 Ft
Stúdiószínháziprogram
33 157 000 Ft
Előadóművészeti képzés program
7 986 000 Ft
Kortárs színház- és táncművészeti szakirodalom megjelentetése
6 500 000 Ft
Mozgó Műhely pályázat
14 990 000 Ft
Kulturális menedzsment program
14 530 000 Ft
Zenei rendezvények támogatása
23 879 625 Ft
Zenei CD program
12 390 000 Ft
Kultúra és művészetek
102 226 200 Ft
Civil kultúra program
9 991 700 Ft
Kulturális és művészeti kapcsolatok
27 424 865 Ft
3 184 USD
East-East program
28 875 043 Ft
6 716 USD
Összesen:
693 796 187 Ft
11 900 USD

3. Programok az esélyegyenlőségért
Szociális/társadalmi programok
Általános program
73 720 000 Ft
Betegjog, betegcsoportok
45 485 600 Ft
Szenvedélybetegek ellátásának javítása
80 548 000 Ft
Drogfogyasztással összefüggő ártalmak csökkentése
8 400 000 Ft
Fogyatékossággal élő emberek életminőségének Javítását elősegítő programok
129 639 297 Ft
Együttműködés a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal
40 000 000 Ft
Hajléktalan és a hajléktalanság által fenyegetett emberek lakhatásának megoldása
14 000 000 Ft
Leszakadó rétegek egészségügyi ellátásnak javítása
79 684 348 Ft
Idős emberek életminőségének javítása
19 990 700 Ft
Gerontológiai és geriátriai program
8 188 000 Ft
1 450 USD
Hospice program
28 230 480 Ft
Új kezdeményezések az egészségügyben
19 951 000 Ft
Helyi összefogáson alapuló településfejlesztés
20 000 000 Ft
Kistelepülések szociális gondjainak enyhítése
33 599 648 Ft
Közösségi egészségmegőrzés
63 975 000 Ft
Érzékszervi, mozgás-, értelmi sérültek és
elmebetegek szervezeteinek segítése
26 029 680 Ft
Foglalkoztatási programok
86 253 609 Ft
Játszótér program
20 000 000 Ft
Roma program
Évvégi jutalomösztöndíj
4 390 000 Ft
Továbbtanulási ösztöndíj
6 250 000 Ft
Közős tanárdiák ösztöndíj
30 850 000 Ft
Patronáló tanárok támogatása
575 000 Ft
Roma tábor
12 989 842 Ft
Ösztöndíj felsőoktatásban tanulók számára
76 218 000 Ft
Innovatív pedagógiai módszerek
66 730 000 Ft
Solt Ottília-díj
2 000 000 Ft
Roma kultúra oktatása a pedagógusképzésben
20 000 000 Ft
Tanulók szakképzése
10 000 000 Ft
Vizuális nevelés, médiapedagógia
15 000 000 Ft
„Kedvezés Ház" hálózat kiépítése
15 000 000 Ft
Hálófeszítés
770 000 Ft
Közösségi ház program
15 000 000 Ft
Munkaalkalom-teremtó programok
30 000 000 Ft
Utcai szociális gondozó és képző program
19 875 200 Ft
Roma jogvédelem
49 000 000 Ft
Roma média
50 000 000 Ft
Egészségügyi rehabilitációs program
34 974 110 Ft
Interetnikus orvosképzés
15 000 000 Ft
Összesen:
1 272 317 514 Ft
1 450 USD

4. Egyéb
Utcagyerekek program
28 176 519 Ft
Korrupcióellenes program
1 799 069 Ft
Program a nőkért
62 000 000 Ft
Soros-COLPI közös támogatás
36 715 550 Ft
2 610 USD
Századvég Politikai Főiskola támogatása
6 000 000 Ft
Elnöki keret
44 645 350 Ft
Összesen:
179 336 488 Ft
6 010 USD


5. Független programirodák

Business Basics (BB) Vállalkozásfejlesztő Alapítvány
20 000 000 Ft
IMonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány, Soros-NlOK Iroda
17 800 000 Ft
C3 Kulturális és Kommunikációs Központ
149 531 552 Ft
Független Ökológiai Központ
20 460 360 Ft
Összesen:
207 7910 912 Ft
A New York-i Soros Alapítványtól közvetlenül jövő természetbeni adományok
272 054 USD
SOROS ALAPÍTVÁNY ÖSSZESEN:
3 453 728 456 Ft
922 403 Ft


Az 1999. évi hivatalos középárfolyamon (1 USD=240 Ft) számolva mindez 15 312 938 USD-t tesz ki. ( 922 403 + 14 390 535)
Az alábbi ábra az egyes programok arányát mutatja a teljes összeghez képest.

A közölt összegek tájékoztató jellegűek, mivel az átszámítások mindig az adott időszakban érvényes árfolyamok átlaga alapján történtek.
Következő fejezet >>
Tartalom>>