Soros Alapítvány Évkönyv 1991
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
FOLYÓIRATOK TÁMOGATÁSA


A Soros Alapítvány Média Programjának célja a kulturális és közéleti lapok támogatása. A program újszerűsége abban nyilvánul meg, hogy az előző gyakorlat szerinti közvetlen anyagi támogatás mellett közvetett módon is igyekszik segítséget nyújtani a kulturális kiadványoknak, a szakmai tanácsadás, lapmenedzselés és a terjesztés területén.
A Média Program kapcsolatban áll a társalapítványokkal, elősegíti a különböző nyugati szervezetekkel való együttműködést.
1991 őszén működött egy lapmenedzselési szeminárium, melyet Johnston Mitchell tartott, könyvelési, költségvetési, menedzselési módszereket ismertetve. A szemináriumon a következő lapok vettek részt: Rubicon, történelmi magazin, Muzsika, komolyzenei folyóirat, Mozgó Világ, társadalmi, gazdasági, politikai jelenségeket tükröző lap, Harmadik Part, holisztikus szemléletű, posztmodern értékrendű publikációk fóruma, Színház, a magyar színházművészet havi szakmai folyóirata, Régió, kisebbségtudományi szemle, Nappali Ház, irodalmi és művészeti szemle, Budapesti Könyvszemle  BUKSZ, negyedévente megjelenő kulturális folyóirat, Hungárián Music Quarterly, angol nyelvű zenei folyóirat, Föld és Ég csillagászati-űrtudományi és földtudományi ismereteket terjesztő folyóirat, Szemtanú, „időutazók lapja”, az elmúlt korok eseményeit napilapszerűen tárgyaló lap, Most, ifjúsági lap, 2000, irodalmi és társadalmi havilap.
Ebben az évben egyedi laptámogatásban a következők részesültek:

Beszélő
A Beszélő 1981-től 1989-ig szamizdatként jelent meg. 1989-től hetilapként működik, s így szélesebb olvasóközönséghez kell szólnia. A politika, a gazdaság, a kultúra és a munka világa rendszeresen jelen kíván lenni a Beszélő hasábjain, s szeretnének az ország különböző tájairól is tudósítani. Az ehhez szükséges munkatársi gárda bővítésére és dologi kiadásokra kaptak ismételten támogatást.
1.000.000.- Ft

Budapesti Könyvszemle Egyesület
A BUKSZ negyedéves kritikai folyóirat. Jelentősége nemcsak a tekintélyes szerzőgárdában rejlik, hanem abban is, hogy alkalmat nyújt az elmúlt két évtized legfontosabb, de politikai okok miatt akkor nem értékelhető műveinek és szerzőinek bemutatására. Ebben az évben megjelentetési költségeikhez és új irodájuk kialakításához kaptak támogatást.
2.000.000.- Ft

Élet és Irodalom
A lapot az olvasótábor megváltozott igényeihez kívánják igazítani. Irodalmi pályázatot hirdettek a már-már kivesző irodalmi riport és a lap másik szívügye, a glossza műfaja témában. Ezen kívül a napilapok vidéki tudósítóit szeretnék megnyerni arra, hogy számoljanak be a körzetükben zajló, de az egész ország érdeklődésére számot tartó eseményekről.
1.000.000.- Ft

Esély
A Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület ebben az évben folyóirata kiadásához kapott támogatást.
500.000.- Ft

Filmvilág
Az év közepétől alapítványi formában működő folyóirat olvasóinak naprakész informálásához, a lap színvonalának fenntartásához feltétlenül szükséges, hogy a lap munkatársai jelen lehessenek a világ legjelentősebb filmfesztiváljain. Ehhez segíti őket a támogatás.
2.500.000.-Ft

História
A lap további zavartalan megjelentetésének biztosítására kapták a támogatást.
1.000.000.-Ft

Holmi Irodalmi Folyóirat
A komoly szellemi tekintélyt kivívott folyóirat zavartalan megjelentetéséhez kapott támogatást.
2.000.000.- Ft

Kárpátalja című lap
A lap a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kiadványa, s első ízben 1990 áprilisában került az olvasók kezébe. A lap célja a hiteles, elfogulatlan tájékoztatás a helyi és a nagyvilágban zajló eseményekről, és más nemzetiségeket is érintő kérdésekről. A szövetség a lap további megjelentetéséhez kapott támogatást.
1.000.000.- Ft

2000 Irodalmi és Társadalmi Havi Lap
A 2000 Egyesület a lap további zavartalan megjelentetéséhez kapta a támogatást.
2.000.000.- Ft

Kritika
Havonta megjelenő kulturális és társadalomelméleti politikai réteglap a Kritika, rovataiban valamennyi művészeti ág újdonságait szemlézi. A lap további biztonságos megjelenése érdekében nyújtott támogatást a Bizottság.
2.500.000.- Ft

Liget
A folyóirat fő törekvése a művészet és a tudomány összekapcsolása az ökológiai kultúra megteremtése érdekében. A lap fenntartásához, terveik megvalósításához — pl. a Noé bárkája enciklopédia rovat beindításához — kapták a támogatást.
500.000.- Ft

Magyar Lettre Internationale
A negyedévenként megjelenő folyóirat legfőbb célja, hogy létrehozza az Antonin Liehm szellemi vezérlete alatt Párizsban, Berlinben, Rómában, Madridban megjelenő kiadvány magyar változatát, melynek első számú feladata, hogy folyamatosan széleskörű tájékoztatást adjon a világ, Európa szellemi életében végbemenő folyamatokról, vitákról.
1.500.000.- Ft

Magyar Napló
A Magyar Napló, a Magyar Írószövetség lapjaként jelenik meg 1989 októbere óta. Feladatának tekinti a nemzeti hagyományokban rejlő értékek kibontakoztatását, egyszersmind az európai polgári énekek integrálását. Ennek érdekében a szokásos irodalmi és publicisztikai rovatokon túl a történettudomány, a filozófia, az irodalomtörténet kérdéseivel is foglalkozik, folyamatosan tudósít a környező országok szellemi eseményeiről. A hetilap új kiadói konstrukciójának kialakítására, a lap folyamatos megjelentetésére kapták a támogatást.
3.000.000.- Ft

Magyar Narancs
A lap kiadási költségeihez, folyamatos megjelentetéséhez kapták a támogatást.
3.295.000.- Ft
Magyar Történelmi Szemle
A Századok Szerkesztősége kapott támogatásként egy lézernyomtatót.
3.222.- USD

Medvetánc Társadalomelméleti Folyóirat
A kiadót a Medvetánc társadalomelméleti folyóirat szerkesztői alapították 1990-ben. A Medvetánc 1981-től kezdve az első nem cenzúrázott, legális társadalomelméleti kiadvány volt, amely elindította a magyar és kelet-európai gazdaságtörténet újrafeldolgozását, közzétette a politikai kultúrtörténet jelentős tanulmányait, s a tankönyvekben nem szereplő „másik történelemről” is közölt írásokat. Az Atlantisz Kiadó nemzetközi társadalomtudományi könyvsorozat megjelentetését tervezi. A program megvalósításához kaptak támogatást.
2.000.000.- Ft

Mozgó Világ
A lap folyamatos megjelentetését segítette a támogatás.
1.500.000.- Ft

Múlt és Jövő
A magyar zsidó kultúra reprezentatív lapja lehetőséget nyújt a szerteszét szóródott magyar zsidóságnak a kapcsolattartásra, felkutatja és publikálja elszármazott tudósaink, művészeink munkáit. A lap folyamatos megjelentetéséhez kapták a támogatást.
2.000.000.- Ft

Orpheus
A negyedévi lap 1990-ben indult, eddig megjelent hat száma alapján a magyar szellemi élet fontos részévé vált. 200.000.- Ft

Színház
Az egyeden hazai színházi szakmai havilapot ösztöndíjakból, szponzori és hirdetői támogatásból tartják fent. A fenntartási költségekhez járultunk hozzá.
1.000.000.-Ft

Tekintet kulturális szemle
A kulturális kiadvány első száma 1988-ban jelent meg. Minden számot egy-egy gondolat, fontosnak ítélt téma köré szerkesztenek, s lényegesnek tartják a pályakezdők fölkarolását is. A könyvek további biztonságos megjelenését segíti a támogatás.
500.000.- Ft

Új Folyosó Alapítvány
A Magyar Rádió belső terjesztésű szakmai havilapja az Új Folyosó, melynek célja, hogy megteremtse a belső nyilvánosságot a rádióban, ezért önfenntartásra törekszenek. Alapítványi keretben történő további megjelentetésüket segíti a támogatás.
240.000.- Ft

Világosság
Ebben az évben a Pritomost című prágai folyóirattal közösen készülő kiadvány megjelentetésében támogattuk a szerkesztőséget.
600.000.- Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>