Soros Alapítvány Évkönyv 2001
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Települési egészségterv

17 078 520 Ft

Az egészségterv az életminőséggel és az egészséggel kapcsolatos helyi adatok és igények összegyűjtésén, feldolgozásán, valamint értékelésén alapuló cselekvési program, amely a közösség legfontosabb problémáira kíván reálisan megvalósítható megoldásokat adni, ezzel javítva a közösség tagjainak életminőségét és egészségi állapotát. A cselekvési programoknak elsősorban a helyi erőforrásokra támaszkodva kell a közösség életminőségét javítaniuk. Pályázati feltétel volt, hogy mind a tervezés, mind a programok megvalósítása a helyi társadalom - önkormányzati intézmények, civil szervezetek, vállalkozók - széles körű összefogásán és együttműködésén alapuljon, valamint hogy a programok az egyszeri támogatás megszűnése után is folytathatóak legyenek. A Soros Alapítvány az egészségterv elkészítését és a pályázó által legfontosabbnak tartott - egy év alatt megvalósítható - programját támogatta.
A pályázókat módszertani útmutató, regionális tréningek és telefonos konzultációs lehetőség segítette a pályázat elkészítésében.
186 pályázat érkezett, amelyből 64 részesült támogatásban.

Támogatott pályázatok

Patak Kisrégió Falufejlesztő Közhasznú Társaság, Dabrony
A lakosság életminőségét és egészségképét javító egészségterv 6 alprogram keretében
500 000 Ft
A Harmadik Évezredben Ramocsaházáért Alapítvány, Ramocsaháza
A faluközösség összetartó erejét, fizikai, lelki és szociális egészségét javító szabadidősport fejlesztése, az identitás elmélyítése, játszóház
216 000 Ft
Alternatíva Egyesület, Újszentiván
12 programot magába foglaló projekt
150 000 Ft
Aszód Ifjúságáért Alapítvány, Aszód
Aszód belterületén lévő 4 hektáros elvadult erdő, bozótos terület szabadidős park alakítása, lakossági összefogással és támogatással
300 000 Ft
Bejcgyertyános Község Önkormányzata, Bejcgyertyános
A szabadidő eltöltését szolgáló klubhelyiség kialakítása, sportolási feltételek megteremtése
315 000 Ft
BKÁE Államigazgatási Kar, Közigazgatás-szervezési és Urbanisztikai Tanszék, Budapest
A Települési és Egészségterv program bevezetése az államigazgatási felsőoktatásban
1 000 000 Ft
Borsfa Község Önkormányzat, Borsfa
Közösségi tér kialakítása, felújítása, falunap
63 500 Ft
Csehbánya Községért Alapítvány, Csehbánya
Községi lap megjelentetése, faluszépítés, ifjúsági klub megalakítása, ünnepi műsorok szervezése
146 000 Ft
Csengerújfalu Község Önkormányzata, Csengerújfalu
A közösségi élet alakítása, erősítése szervezett programok segítségével
250 000 Ft
Dél-alföldi Régió Települési Egészségterv Egyesülete, Röszke
menedzsmentfejlesztő tréningek a régió civil szervezeteinek, egészséges táplálkozási szokások kialakítása, szenvedélybetegségek kezelése
626 000 Ft
Dlósberényi Teleház Egyesület, Diósberény
Hímző-, szövő-, varró- és patchwork klub, valamint zenés torna
106 250 Ft
Dóba Jövőjéért Egyesület, Dóba
Szabadidő park, nyugdíjas és ifjúsági klub, könyvtár és testedző terem kialakítása
104 000 Ft
Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, Dunapataj
Az egészséges életmód alapkövetelményeinek megteremtése, közősségi élet kialakítása, sport- és ismeretterjesztő programok
100 000 Ft
Egyesület Győrsövényházért, Győrsövényház
Népességmegtartás, a lakosság egészségi állapotának javítása a közösségi tudat erősítésével
200 000 Ft
Együtt Egészségesen Egyesület Kalocsai Tagozata, Kalocsa
A lakosság életminőségét javító komplex program az egészség megóvása, a szociális segítés és a természetvédelem területén
453 850 Ft
Erdőkertes Községi Önkormányzat Gyermekjóléti Szolgálata, Erdőkertes
Kistérségi települési egészségterv találkozó Pest megyében
180 000 Ft
Erdőkertes Községi Önkormányzat Gyermekjóléti Szolgálata, Erdőkertes
Az Ifjúsági Központ önálló működését célzó felszerelések beszerzése
250 000 Ft
Felsőmocsoládért-Somogyért Egyesület, Felsőmocsolád
A környezet elhanyagolása elleni program, tartalmas időtöltés és szórakozás biztosítása, munkalehetőségek bővítése
200 000 Ft
Fertőendréd Község Önkormányzata, Fertőendréd
Szabadidőpark kialakítása, Regionális Egészségterv Konferencia
480 000 Ft
Gönyű Község Önkormányzata, Gönyű
A Duna parti sétány rendbe tétele, egészséges életmódra való figyelemfelhívás, helyben történő szűrővizsgálatok lebonyolítása, nyugdíjas klub
364 000 Ft
Guzsalyas Képzőművészeti Alapítvány, Kétsopony
Idősek Háza parképítési munkái
200 000 Ft
Halimba Község Önkormányzata, Halimba
Hátrányos helyzetű gyermekeknek nyári tábor szervezése, kondicionáló tornához és a Nyugdíjas Klubnak eszközbeszerzések
200 000 Ft
Hottó Község Önkormányzata, Hottó
Játék- és pihenőpark kialakítása, konditerem eszközeinek bővítése
230 000 Ft
Jászszentlászló Községi Önkormányzat, Jászszentlászló
Életmód klub című program
250 000 Ft
Kalló Község Önkormányzata, Kalló
Sportolási lehetőség biztosításával a szabadidő hasznos eltöltése és az egészséges életmód népszerűsítése, a szociális hátrányok csökkentése
292 000 Ft
Kálmánháza Önkormányzata, Kálmánháza
A lakosság egészségügyi, művelődési és sport programja, a közösségi szellem erősítése
300 000 Ft
Kartali Tenisz Klub, Kartal
A lakosság életminőségének javítása megfelelő feltételek megteremtésével, a községben működő szervezetek összefogásával
674 250 Ft
Kincsesbánya Községi Önkormányzat, Kincsesbánya
Olyan magatartásforma kialakítása, amellyel szebbé és gazdagabbá lehet tenni a természeti és tárgyi környezetet, a lelki egészséget
300 000 Ft
Kismaros! Teleház Alapítvány, Kismaros
Hosszú távú életmód program
209 500 Ft
Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub, Miskolc
Hátrányos helyzetű családok sportolási lehetőségének biztosítása
300 000 Ft
Közösségi Kapcsolat Alapítvány, Budapest
Egészségterv pályamunkák adatállományának szervezése és publikálása Az interneten
500 000 Ft
Köz-Pont Egyesület Ásotthalom
Szabadidő hasznos eltöltését célzó programok
325 370 Ft
Községi Önkormányzat, Őttömös
Spárgafesztivál egyes programjainak támogatása
100 000 Ft
Községi Önkormányzat, Szentgyörgyvár
A kisgyermekkori mozgásszervi bajok megelőzése és testedzéshez szoktatás a család közös programjaival
618 800 Ft
Községi Önkormányzat, Tés
Szabadidőközpont létrehozása
77 000 Ft
Községi Önkormányzat, Tiszarád
A környezeti tisztaság alapjának megteremtése
235 000 Ft
Lábod Községi Önkormányzat, Lábod
A település lakóinak körében végzett felmérés alapján megfogalmazott problémák megoldása komplex programsorozattal
131 000 Ft
Lispeszentadorjáni Kulturális és Sport Egyesület, Lispeszentadorján
Természetes vizek környezetének alakítása, füves labdarúgópálya felújítása, zöldterületek ápolása
328 700 Ft
Mesztegnyőért-Somogyért Egyesület, Mesztegnyő
A mozgáskultúra fejlesztése, idősek támogatása
500 000 Ft
Mocsolád-Civilház Szociális Szolgáltató, Oktatási és Szabadidő-szervező Közhasznú Társaság, Alsómocsolád
A preventív egészségmegőrzés hatékonyságának javítása, egészséges életmód kialakítása a hátrányos helyzetű rétegek számára szervezett háziasszonyképzéssel
120 000 Ft
Nagydobszai Önkormányzat, Nagydobsza
Egészségnevelő és kulturális programok
77 000 Ft
Nagyközségi Önkormányzat, Levelek
A jobb életminőség kialakítása érdekében programok
195 000 Ft
Okány Község Önkormányzata, Okány
A lakók életminőségének javítása érdekében a zöld felület növelése, pihenőpadok elhelyezése, kosárlabdapalánk felállítása
200 000 Ft
Orgovány Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Orgovany
Egészséggel, egészséges környezettel, megelőzéssel kapcsolatos programok
350 000 Ft
Ormosbánya Községi Önkormányzat, Ormosbánya
Nyitott nap a Művelődési Házban, a lakosság faültetésbe történő bevonása, testmozgásra ösztönzés, ismeretterjesztő előadások
37 000 Ft
Önkormányzat, Csögle
Konditerem kialakítása, felszerelése
150 000 Ft
Önkormányzat, Somlószőlős
A lakosság életminőségének, egészségi állapotának javítása testneveléssel, sporttal, közösségi programokkal
95 000 Ft
Patvarc Község Önkormányzata, Patvarc
Egészség klub tevékenységének segítése, gyalogtúrák, kerékpártúrák szervezése, jóga, gyógytorna klub létrehozása és működtetése
60 000 Ft
Platán Alsónémedi Nagycsaládos Egyesület, Alsónémedi
Szabadidőpark kialakítása, valamint a népi mesterségeket bemutató rendezvénysorozat
130 000 Ft
Polgármesteri Hivatal, Vácrátót
A közösségi élet felélesztése, tankonyha létesítése, játszó-pihenőpark építése
236 000 Ft
Porrog és Környéke Egészség Egyesület, Porrogszentkirály
Egészségfejlesztő, életminőség-javító programok, életmód tábor, megyei egészségterv találkozó, mentálhigiénés házi gondozás
800 000 Ft
Sárisáp Községért Közalapítvány, Sárisáp
Játszó- és pihenőpark építése, Millenniumi emlékpark padokkal és asztalokkal való felszerelése
250 000 Ft
Sopronhorpács Községi Önkormányzata, Sopronhorpács
A közérzet javításához, a hasznos időtöltéshez, az ifjúság sportolásához és az egészséges életmódra neveléshez szükséges feltételek megteremtése
100 000 Ft
Szápár Község Önkormányzata, Szápár
Sport és kulturális programok
163 200 Ft
Települési Önkormányzat, Megyei
Életminőség javítása, közősségi tér kialakítása
199 000 Ft
Települési Önkormányzat, Rigács
A játszótér és a sportpálya eszközeinek fejlesztése az egészségmegőrzés érdekében
122 000 Ft
Települési Önkormányzat, Ukk
Egészségfejlesztő környezet kialakítása, civil szervezetek életminőségének javítása, eszközbeszerzés
60 000 Ft
Települési Önkormányzat, Zalameggyes
Életminőség javítás, szabadtéri és zárt közösségi tér, játékok beszerzése
118 100 Ft
Tóvidék Egyesület, Abaliget
Közösségi önsegítő kereskedelmi hálózat kiépítése
500 000 Ft
Tüskevár Jövőjéért Egyesület, Tüskevár
Környezeti higiéniára nevelés álló- és mozgótáborozással, állóképesség növelése természetjárással, ismeretbővítés madárgyűrűző táborozással, családi programok
190 000 Ft
Új Atlantisz Térségi Fejlesztési Társulás, Ajka
A települések belső erőforrásainak feltárása, vándorkiállítás, Legyen szebb a mi falunk címmel verseny, hírlevél, települési találkozók
420 000 Ft
Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület, Úrkút
Terembajnokságok, rendszeres kondicionáló torna, egészségügyi előadás, konditerem bővítése, erdei sétaút kialakítása
210 000 Ft
Üllés Községi Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala, Üllés
Figyelemfelkeltés a testi, lelki, szellemi egészség harmóniájának megteremtésére, segítés, ötletek adása az egészséggel kapcsolatban
155 000 Ft
Zöld Erő Természetvédelmi Egyesület, Dunaegyháza
Az egészséges életmód feltételeinek megteremtése, közösségi élet színterének kialakítása, pihenőpark létrehozása a Kis-Duna partján
365 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>