Soros Alapítvány Évkönyv 1988
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
KÖZMŰVELŐDÉS
Faműves Műhely, Kővágóörs
100.000 forint 1987-ben
75.000 forint 1988-ban
Népművészeti táborra és műhelyfelszerelésre
Az első évi támogatásból kibővítették a négy éve működő műhelyt. A nyári táborok tevékenységének gerince a kővá-gőörsi ótemplom restaurálása volt. A tábor munkájáról kiadványt jelentettek meg. 1988. júliusában ötödízben rendeztek fafaragó tábort. A támogatást a szálláshelyek civilizáltabbá tételére, közműköltségre, az élelmezés kiegészítésére fordították.

Encsi Művelődési Központ
100.000 forint 1987-ben
113.000 forint 1988-ban
Kulturális cserekapcsolatok szlovákiai magyarokkal 1987-ben öt kulturális rendezvényt tartottak, továbbá egyhetes alkotótábort szerveztek, részben a CSEMADOK kassai járási szervezetével közösen. Az újabb támogatást egy alkotótáboron résztvevő öt szlovákiai magyar művész vendégül látására, továbbá egy művelődési tábor és két szlovákiai rendezvénysorozat költségeire kapták.

Bihari Irodalmi Társaság
50.000 forint 1986-ban
50.000 forint 1988-ban
60.000 forint 1989-re
Berettyóújfalusi irodalmi és szavalóverseny
A bizottság első ízben egy Berzsenyi Dániel szavalóverseny, másodízben pedig egy Kazinczy Ferenc verseny költségeihez járult hozzá. A támogatást pályázati díjakra, propaganda és dologi költségekre, postaköltségre és rendezői tiszteletdíjra fordították. A versmondó versenyen kívül irodalmi pályázatot is rendeztek. A szervezők 1988 augusztusában hetvenöt alapító taggal létrehozták a Bihari Irodalmi Társaságot, és az 1989. évi Irodalmi Napokat már ezen a néven rendezik meg. Tizennegyedik alkalommal rendezik a versmondó versenyt, a Színjátszó Színpad Kosztolányi bemutatót szervez.

Berzsenyi Dániel Társaság, Kaposvár
100.000 forint 1987-ben
100.000 forint 1988-ban
Művészeti rendezvényekre, kiadványokra
Az 1904-ben létrehozott irodalmi és művészeti társaság többszöri megszűnés után 1985-ben alakult újjá. Kiadványokat jelentet meg, esteket rendez, népfőiskolákba küld előadókat. A támogatásból a fiatal tagoknak tábort szerveznek, valamint irodalmi esteket.

Téka Népzenei Együttes
515.000 forint 1987-ben
477.000 forint 1988-ban
Népművészeti tábor költségeire
Az együttes 1983 adta évente népi kézműves és táncházi tábort szervez. Az 1988. évi támogatást a VI. Téka-táborhoz kapcsolódó népművészeti rendezvények céljára kapta.

Caritas Collectio
160.000 forint 1988-ban
Mozgássérültek programjai
Az 1983 adta működő intézmény célja periférikus helyzetű emberek testi-lelki támogatása. A pályázók speciális könyvtárat állítanak fel a gondozottak részére, kézműves- nép- és iparművész műhelyt hoznak létre. A támogatás a programban dolgozó munkatársak tiszteletdíját, valamint a mozgássérültek számára készülő berendezések költségeit fedezi.

Fekete Doboz
1300.000 forint 1988-ban
Videó-folyóirat
A filmes szakemberekből, művészekből és szociológusokból álló csoport a hazai közélet eseményeit dokumentálja és juttatja el az érdeklődő közönséghez. A támogatást részben videófelszerelésre, részben a “folyóirat" elkészítésének személyi és dologi kiadásaira kapták.

Párbeszéd Tudományos és Közművelődési Egyesület, Nyíregyháza
300.000 forint 1988-ban
Közművelődésiprogramok
Az értelmiségi egyesület társadalmi-gazdasági témájú előadó- és vitaestek, irodalmi, színházi előadóestek költségeire, tiszteletdíjakra és dologi kiadásokra kapta a támogatást.

Kecskeméti Galéria
200.000 forint 1988-ban
Közművelődési programok
A pályázók a támogatást kiállítási műsorokra, katalógusra, irodalmi estek költségeire kapták.

Budapesti Értelmi Fogyatékosok Szüleinek Szövetsége
250.000 forint 1988-ban
Lapindítás
Az értelmi fogyatékos gyermekek szüleinek tájékoztatását célzó lap az Alfa kiadó gondozásában jelenik meg. A bizottság a lap elindításához adta a támogatást, abban a reményben, hogy a kiadvány önfenntartóvá válik.

Honismereti és Társadalompolitikai Klubok Tanácsa
310.000 forint és
fénymásológép 1987-ben
300.000 forint 1988-ban
Vidéki klubok támogatására, kiadványokra
A csatlakozó klubok száma immár ötvenhárom. A tanács a kluboknak, köröknek anyagi, információs és érdekvédelmi segítséget nyújt. Az újabb támogatásból kibővítik az információcserét segítő kiadványt, pályázati rendszer alapján támogatják a nehéz anyagi helyzetben lévő vidéki klubokat.

TIT Budapesti József Attila Szabadegyetem
100.000 forint az 1987/88-as tanévre
150.000 forint az 1988/89-es tanévre
Diákakadémia
Az első tanévben két humán és egy műszaki sorozat indult. A tervezett 240 helyett 425 hallgató iratkozott be. A budapestieken kívül 19 nem fővárosi iskolából 85 diák látogatta a kéthetenként szombaton délelőtt tartott foglalkozásokat. Az újabb támogatás az 1988/89-es tanév kiadásainak több mint harmadát fedezi. A korábbi három helyett öt tanfolyam indult.

Népfőiskolái Tanács
1.250.000 forint 1988-ban
Népfőiskolaipályázat, vezetőképzés
Eredetileg a bizottság a TIT-tel közösen hirdette meg a népfőiskolai pályázatot, és csak 700.000 forintot szánt rá. Közben megalakult a Népfőiskolai Tanács, éspedig javarészt ugyanazokból a szakemberekből, akiket eredetileg a pályázatok elbírálására felkértek. Az országszerte szaporodó helyi népfőiskoláktól hetvenhat tervezet érkezett, összesen mintegy négymillió forint igénnyel. A bizottság ezután pótlólag félmillió forint támogatást ítélt oda új pályázatokra, az odaítélt támogatások kiegészítésére és egy népfőiskolai vezetőképző tanfolyamra.

Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
455 dollár forinttérítés nélkül 1988-ban
Nyomdagép-beszerzés - útiköltség
A szövetség képviselője 1988 őszén az NSZK-beli Marburgba utazott, hogy előkészítse a vakok nyomdájának szánt Braille-nyomdagépek beszerzését.

Filmklubok Szövetsége
40.000 dolláros keret 1987-ban több évre
Vetítési jogdíjak vásárlására
1988-ban ebből a keretből a filmklubok 375 dollárt használtak fel, lehetővé téve, hogy a filmművészet klasszikusai eljussanak a magyar filmklubhálózatba.
Következő fejezet >>
Tartalom>>