Soros Alapítvány Évkönyv 1991
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
EGYÉB

Amerikai Történészek Szervezete
Az Alapítvány arra utalt át támogatást az amerikai szervezetnek, hogy dr. Hamza Gábor professzor részt tudjon venni az US Constitutionalism and Constitution-Making Abroad szemináriumon.
500.- USD

Bognár György
Bognár György annak idején, 16 évesen naplót vezetett a bergen-belseni és hillerslebeni koncentrációs táborban. Az 1944. március 19.—1945. augusztus 20-ig terjedő időszak feljegyzéseinek szociológusok és történészek számára történő rendezéséhez kapott támogatást.
32.000.- Ft

Prof. John J. Bonstingl
Az ELTE neveléstudományi vendégprofesszora volt az őszi szemeszterben. Az Alapítvány fizette a repülőjegyét és személyes kiadásaira is biztosított pénzt.
2.522.-USD

Bozóki András
Az ELTE Szociológiai és Jogi tanszékéről Bozóki Andrást hívta meg a bécsi Institut für Wissenschaften vom Menschen (Humán Tudományok Intézete), hogy részt vegyen a fiatal vendégkutatók programjában. Kinntartózkodási költségeihez járultunk hozzá.
72.000 ATS

Camp Rising Sun (Felkelő Nap Tábor)
Az Alapítvány két magyar diák repülőjegyét és zsebpénzét fedezte, hogy elmehessenek a nyári rendezvényre Rhinebeck-be (New York).
1.688.-USD

Cato Institute, USA
Az Alapítvány pénzügyi támogatást utalt át a Washington DC-ben székelő intézetnek a tízévenként megrendezésre kerülő pénzügyi konferencián résztvevő magyarok részvételi költségeinek fedezésére.
5.000.- USD

Columbia Egyetem
Az Alapítvány a Columbia School of International and Public Affairs-szel egyeztetve Dr. Saunders Ivánnak adott támogatást ahhoz, hogy két kurzust tartson az intézményben -— egyet magyar irodalomból, egyet pedig a magyar filmről.
5000.- USD

Correctional Association, USA
1991 nyarán New York Városi Átnevelő Intézete meghívta a magyar börtönök főigazgatóját és a magyar börtönrendszer más magasrangú vezetőit, akik meglátogatták New York átnevelő intézményeit, és tárgyaltak a letartóztatottak és elítéltek jogairól. Az Alapítvány a program költségeihez járult hozzá.
2000.-USD

Cynthia Parsons
Mrs. Parsons oktatásügyi tanácsadó Vermontból érkezett Magyarországra, hogy középiskolai tanárokkal és igazgatókkal találkozzon, és megbeszélje velük, hogyan lehetne beépíteni a polgári oktatás fontos kérdéseit a középiskolai tantervbe. Programját az Alapítvány állította össze, és fedezte a repülőjegyét.
768.- USD

Cseh és Szlovák Köztársaság Kulturális és Tájékoztató Központja
A Komárom-Komarno '91. kiállítás katalógusának elkészítéséhez kaptak támogatást.
500.000.- Ft

Dorogi Környezetvédelmi Egyesület
Az egyesület működési költségeinek kiegészítésére fordítják az Alapítvány újabb támogatását.
100.000.- Ft

Dyslexia Szövetség
A szervezet teljes neve: Dyslexiás Gyermekek Szüleinek és Szakmai Segítőinek Szövetsége. Nyári tábort szerveztek olyan gyerekek részére, akik családjuk anyagi lehetőségei miatt nem juthatnának el a terápiás táborba. Ennek költségeihez járultunk hozzá.
100.000.- Ft

Elek Judit
Elek Judit vezeti azt a programot, melynek keretén belül a szomszédos országokban élő magyar kisebbségek részére küldenek könyveket, videokazettákat és videofelszerelést ottani könyvtárakon keresztül.
1874.- USD

Prof. Dán Fracasiu
A Pittsburgh School of Engineering kutató professzora az ELTE meghívására érkezett Budapestre a közös kutatások megbeszélésére. Repülőjegyét fizettük.
903.-USD

Független Demokratikus Szakszervezetek Ligája
A szervezet különböző oktatási programjainak lebonyolítására, valamint segédanyagok fordítására kapott egyszeri támogatást. 200.000.-Ft

Hild-Ybl Alapítvány
A Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalattól átvett építéstörténeti archívum fenntartásához kaptak támogatásként egy számítógépet és készpénztámogatást.
1.258.500.-Ft

Institute for Humán Studies (IHS)
Az IHS közép-európai programjának szervezésében az ELTE-n munkaértekezletet szerveztek, melynek témája a jogi kar tantervének átalakítása volt.
2500.- USD

Instituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC)
Az ISISC arra kapott támogatást az Alapítványtól, hogy fedezze a Siracusában tartott konferencia magyar résztvevőinek költségeit.
4000.- USD

Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság
Az írókból, publicistákból, fordítókból, tudósokból és művészekből álló társaság inter-etnikai kutatásaihoz és kiadói tevékenységéhez kapott támogatást.
15.640.- USD

Magyar Országos Levéltár
Lemezelő-rétegelő berendezést kaptak fontos könyvek és dokumentumok restaurálására.
25.094.- USD

Magyar Speciális Olimpia Egyesület
Az egyesület ebben az évben is részt vett az Egyesült Államokban megrendezett speciális olimpián, amely az értelmi fogyatékosok olimpiája. Az Alapítvány ebben az évben is támogatta a csapatot.
2000.- USD

Magyarok a Magyarokért Alapítvány
Az alapítvány a romániai menekültek magyarországi letelepedését segíti. Ennek keretében Érden létre kívánnak hozni egy közösségi lakótelepet és egy közösségi házat. A ház működési feltételeinek biztosításához kaptak támogatást
500.000.- Ft

Mátrix Publications Society
A Mátrix Kanada egyik legismertebb kulturális folyóirata, amely Montreálban jelenik meg évente háromszor. Elemzéseket közöl filmről, színházról, új könyvekről, vizuális művekről, valamint rendszeresen mutatnak be irodalmi alkotásokat angol fordításban. 1991 nyarán „A képzeletünk Budapestje” címmel különszám jelent meg, melyben az olvasók megismerkedhettek Budapest jelenlegi kulturális és művészeti karakterével. A különszámban megjelenő művek angolra fordításához kaptak támogatást.
280.000.- Ft

Miklós Zsuzsa
Az MTA Régészeti Intézetének munkatársa 1989-ben az Őcsény-Oltoványi 13-16. századi földvár feltárásához kapott támogatást. Most a feltárás befejező munkálataihoz nyújtott az alapítvány újabb segítséget.
80.000.- Ft

Mississippi Egyetem
Az egyetem Bognár Sándor meghívott magyar kutató személyes költségeinek fedezésére kapott támogatást. 3000.- USD és menettérti repülőjegy

MTA Nemzetközi Együttműködési Iroda
Az Akadémia nemzetközi kapcsolatainak biztosítására az alapítvány valutatámogatást adott forintbefizetés ellenében.
40.000.- USD

MTA-VITA Alapítvány
A Volunteers in Technical Assistance (VITA) és az MTA Regionális Kutatások Központja közös alapítványát 1990-ben hozták létre. Tevékenységi körük a kis- és középvállalkozások létrehozásának elősegítésére, műszaki, technikai segítség nyújtására terjed ki. Működési költségeikhez kapták a támogatást.
3.000.000.- Ft és 1000.- USD

Dr. Nagy Pál
Az Indiana University filozófia professzora a Budapesten megrendezett „Századforduló emlékünnepségen” való részvételéhez kapott támogatást.
438.- USD

Natina Women's Economic Alliance Foundation (NWAF)
A NWAF három magyar kisvállalkozás vezetőnőjét hívta meg az Egyesült Államokba tanulmányútra. Az Alapítvány fedezte az Egyesült Államokon belüli útiköltségüket.
2000.- USD

National Forum Found (NFF)
Közép- és kelet európai programjában a NFF tömegkommunikációs, gazdasági és kormányszakembereket hívott meg az Egyesült Államokba, hogy a munkájuknak megfelelő amerikai szakterületeken itthon hasznosítható tapasztalatokat szerezzenek.
20.399.- USD

National Governor's Association
Az Alapítvány a magyar delegáció szállásköltségeinek kifizetésével támogatta New York város kormányzója, Mario Cuomo azon kezdeményezését, hogy a közép- és kelet-európai oktatásügyi minisztériumok képviselői találkozzanak amerikai kollégáikkal.
3.000.- USD

New York Állami Egyetem
Dr. Tarlós Bélát július végén egy Management Information System (Vezetői Információs Rendszerek) szemináriumra hívta meg az egyetem Alabamába.
1246.- USD

Odyssey of Mind (A Szellem Odüsszeuszai)
Az OM a tehetséges fiatalok számára létrehozott szervezet. 1991-ben hozzájárultunk a verseny Tenessee-ben megrendezett világ-döntőjébe bejutott magyar csapat szállásköltségeihez.
2500.- USD

Országos Széchenyi Könyvtár
A könyvtár arra kapta a támogatást, hogy megvásárolja gyűjteményének mikrofilmre viteléhez, továbbá a filmek olvasásához szükséges technikai berendezéseket.
34.570.- USD

Országos Széchenyi Könyvtár — Sabre Könyvek
A Brother's Brother Foundation és a Soros Foundation New York által küldött könyvek szétosztásának költségeire kapták a támogatást.
416.000.- Ft és 3.728.- USD

Országos Széchenyi Könyvtár — Restaurátor Műhely
A műhely több éve végzi egyházi és iskolai könyvtárak és levéltárak állományában lévő könyvek, dokumentumok és papír alapú műtárgyak restaurálását. Idén márciustól alapítványi formában működnek tovább „Pro Bibliothecis Ecclesiarum et Scholarum” néven, melynek indulásához járultunk hozzá.
1.000.000.- Ft

Peregrinatio Alapítvány
Az alapítványt a National Oil & Gas Trust és a Budapest Bank Rt. alapította az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1989-ben. Az alapítvány célja az, hogy az ELTE különböző tanszékeinek segítsen az oktatás és a kutatás folyamatos fejlesztésében, és hogy előmozdítsa a nyugat-európai és az amerikai egyetemekkel való együttműködést. Az alapítvány biztosítja, hogy 35 évesnél fiatalabb, arra érdemes kutatók kutatási programokat hajthassanak végre nyugati intézményekben, és hogy a kiváló tanulmányi eredményű, és a tudományos életben is résztvevő diákok egy-egy szemesztert tölthessenek külföldön.
139.946.- USD

Rádiós és televíziós újságírók konferenciája
Az Alapítvány támogatta a rádiós és televíziós újságírásról Budapesten rendezett konferenciát. A nagy országos amerikai hálózatok kiemelkedő szakemberei olyan témákat tárgyaltak, mint az objektív hírközlés, a hírszerkesztő osztály vezetése, döntéshozatal a műsorok tartalmával kapcsolatban, állami és magántelevízió, az első módosítások kérdései és az egyenlő hozzáférhetőség politikája.
27.837.- USD

Rákos Pálné
Életem paralell a grafológiával című könyv megírásához kapott támogatást.
Havi 8000.- Ft ösztöndíj 12 hónapra.

Roma Parlament
A Magyarországi Roma Parlament 22 cigányszervezetet tömörítő kisebbségi érdekképviseleti fórum. Központi irodájuk működtetéséhez kaptak egy számítógépet.

Dr. Sípos Pál
Sipos Pál arra kapott támogatást, hogy Magyarországra utazzon, és interjúkat készítsen azokkal a fiatalokkal, alak tanulmányi csereprogramok keretében az Egyesült Államokban voltak. Repülőjegyét fizette az Alapítvány.
576.- USD

Szegényeket Támogató Alap
Az egyesület újabb támogatást kapott működési kiadásaihoz.
1.470.000.-Ft

University of California, Santa Barbara
Az Alapítvány hozzájárult az egyetemen rendezett Magyar Tavasz kulturális fesztivál megrendezéséhez. Az összeg felét a fesztivál kiadványainak nyomdaköltségeire, a többit pedig a „Kultúra és Társadalom a XX. század Magyarországán” című konferencia kiadásaira fordították.
2000.- USD

York Egyetem, Kanada
Az ontario-i egyetem Menekültügyi Tanulmányok Központja konferenciát tartott a magyarországi menekültügyi kérdésekről. A konferencia költségeihez járultunk hozzá.
3.000.-USD

Dr. Zalai Ernő
A St. Louis-ban tartott American Assebly of Collegiate of Business találkozóra való kiutazását segítette az alapítvány támogatása.
1.000.- USD
Következő fejezet >>
Tartalom>>