Soros Alapítvány Évkönyv 2002
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Roma egészségügyi és környezet-rehabilitáció
19 135 000 Ft

A program az elszegényedett térségek településein, telepszerű elkülönültségben (utca, sor, telep} élő roma népesség egészségügyi ellátásának, közegészségügyi helyzetének és lakókörnyezeti viszonyainak javítását célozta meg. Előnyben részesültek az olyan pályázati programok, melyek nem az elkülönítést fenntartó és erősítő, hanem a roma és nem roma népesség együttműködését is előmozdító elképzeléseket tartalmazták.

A Soros Alapítvány a program keretében olyan pályázatokat támogatott, amelyek

1.Egy-egy kistérség településeinek összefogásával, megfelelő szakemberek, oktatási intézmények, munkaügyi központok stb. bevonásával a térségben élő roma és nem roma fiatalok számára, képzettségüknek megfelelő, rendszeres alkalmazást biztosítottak a szociális és egészségügyi ellátás keretein belül, akár közhasznú foglalkoztatás formájában is. Előnyben részesültek azok a programok, amelyek a telepszerűen elkülönült roma népesség fiataljai közül választották ki a kiképzendő fiatatokat.
2.Az elkülönültségben élő roma népességen belül olyan egészségügyi bázisokat hoztak létre, melyek alkalmasak elsősegély nyújtásra, egészségügyi intézményekkel való kapcsolattartásra, telepeken élő közegészségügyi, betegségmegelőző, illetve gyors betegség elhárító tevékenységre és gyógyító-megelőző-felvilágosító munkára. Előnyben részesültek azok a programok, amelyek a különböző intézményeket, szervezeteket öszszefogták, koordinálták az egészségügyi állomások létrehozásában, segítették, és szakmailag irányították az adott állomások tagjait, illetve a velük folyamatosan kapcsolatot tartó egészségügyi intézmények képviselőit és a roma közösségek keretein belül végezték gyógyító-megelőző-felvilágosító munkájukat. Előnyt élveztek azok, akik a bázisok létrehozásának programjában konkrétan jelölték meg azon személyeket, akik megfelelő képzettséggel rendelkeznek, ilyen irányú átképzési programon részt vettek, és a szociális-egészségügyi ellátási rendszeren belül dolgoznak, vagy megfelelő szakmai segítség mellett a fenti célok megvalósítására alkalmasak. Előnyben részesültek továbbá azok a pályázók, akik a létrehozandó bázisok roma munkatársait folyamatosan foglalkoztatták, illetve a telepszerű körülmények közötti tevékenységen túl bevonták őket az egészségügyi-szociális intézmények keretein belüli hasonló jellegű tevékenységbe.
3.A telepszerű elkülönültségben élők lakókörnyezeti viszonyainak javítására, tereprendezésére, higiénikus viszonyainak javítására, játszóterek kialakítására, folyamatos tereprendezésre és karbantartására lehetett pályázni. Előnyben részesültek az olyan közhasznú, vagy egyéb foglalkoztatásban megvalósuló infrastrukturális (utak, ivóvíz, csatorna] fejlesztési munkák, melyek feloldották és kiegyenlítették az adott településen belüli infrastrukturális különbségeket, különöse tekintettel a telepszerű elkülönülésből adódó hátrányokat.


50 pályázat érkezett amelyből 9 részesült támogatásban.

Támogatott pályázatok

ÁNTSZ Heves Megyei Intézete, Eger
Segéd egészségőr képzés a roma fiataloknak
1 032 000 Ft
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Aranyosapáti
A roma lakosság környezetének javítása
2 159 000 Ft
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Mucsony
Telepszerűen elkülönült roma családok ingatlanjainak az ivóvízhálózatba való bekötése közhasznú foglalkoztatás szervezésével
1 152 000 Ft
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Sellye, Sellye
Vízelvezető árok, vízlefolyó építése, a régi köztéri WC elbontása és új építése, fakivágás tuskózással, gallyazással, tereprendezés
2 446 700 Ft
Demjén Község Önkormányzata, Demjén
Telepszerű elkülönültségben élők lakókörnyezeti viszonyainak javítása
304 300 Ft
Medicello Bt., Budapest
A program hatékonyságának, sikerességének felmérése és értékelése, elemzés, esetmegbeszélés, továbbképzés
10 134 000 Ft
NévóTrajó Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Kislelek
Játszótér kialakítása a cigánytelepen
1 267 000 Ft
Párád Nagyközség Önkormányzata, Párád
A Dankó úti cigánytelepen út-vízelvezetö árok kialakítása, a közterület rendezése
3 566 000 Ft
Szex Edukációs Alapítvány, Budapest
Kecskemét városában telepszerű elkülönültségben élő cigány közösség részére egészségügyi és szociális rehabilitációs program
4 024 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>