Soros Alapítvány Évkönyv 1994
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Soros Alapítvány Kortárs Művészeti Központ

10.290.000 Ft


Soros Alapítvány Kortárs Művészeti Központ néven 16 közép-kelet-európai országban alakult mefe hasonló felépítésű és funkciójú iroda a nemzeti Soros Alapítványok mellett. A központok fő feladati, minden országban a kortárs képző- és iparművészet, valamint néhány országban az előadóművészet támogatása, átfogó és naprakész információ-szolgáltatás az érdeklődő szakemberek (hazai és külföldi művészettörténészek, kiállításrendezők, magángalériások, újságírók, művészek és diákok) számára. A komputeres adatbázis, a diatár, az egyes művészek dokumentációs anyaga, a katalógus-könyvtár és audiovizuális dokumentációk, a nemzetközi ösztöndíjakra vonatkozó adatok, az aktuális kiállítások és események listája, valamint a kiállítási adattár bárki számára hozzáférhető.

A budapesti Központban eddig 55 modern és kortárs magyar művész munkásságáról készült átfogó dokumentáció. A dokumentációkat a Képzőművészeti Kuratórium által összeállított válogatása szerint, a Központ által felkért művészettörténészek írják meg, az egységesen kialakított tematika alapján. Minden dokumentációt az adott művész 30-40 munkájáról készített fekete-fehér fotó és színeit dia egészít ki. Az átfogó dokumentációk mellett a Központ fenntart egy un. számítógépes diatárat is, amelybe minden kortárs magyar képzőművész elküldheti dokumentációját (életrajz, kiállítási lista , bibliográfia, és maximum 20 színes dia). A művészek által beküldött diák közül kettő az állandóan vetítendő diatárba kerül, melynek alapján az érdeklődők áttekintést nyerhetnek a kortárs magyar művészetről, s a kiválasztott művészek további dokumentációját is megtekinthetik.

A dokumentációk elkészülte is fontos - nem kifejezetten anyagi jellegű - támogatást jelent a művészék számára, amennyiben a dokumentációk alapján már több magyar művészt hívtak meg jelentő i nemzetközi kiállításokon való részvételre.

A Központban a katalógus-könyvtár mellett, az érdeklődők mintegy húsz mértékadó külföldi művészeti folyóirat számait is megtalálhatják.
Művészek és művészettörténészek, művészeti managerek számára fontos információforrás a Központ adattára hazai és külföldi ösztöndíjakról és csereprogram-lehetőségekről.

A Központ 1994. évi kiállítása, V = A * W címmel került megrendezésre a székesfehérvári Csók István Képtárban 1994. december 3. és 1995. január 29. között.

A Képzőművészeti Kuratórium pályázati felhívásában olyan művészek jelentkezését kérte, akik kiállításra tervezett munkáikban az elektromosság kifejezett felhasználása mellett érzékenyen reagál nak mindarra, amit az elektromos feszültség fogalma takar. A 30 pályázatból 14 terv került kiválass tásra, s a Központ fedezte a kiállítás felépítésének, valamint a kiállítást dokumentáló magyar-angc l nyelvű katalógus kiadásának költségeit. A megnyitó alkalmából a Képzőművészeti Kuratórium ke; kiállított munkát díjazott: egyenként 200.000 Ft értékű kiállítási díjat adományozott Július Gyula él Várnai Gyula részére.

A Soros Alapítvány fennállásának 10. évfordulójára a Központ megjelentette második angol nyelvi évkönyvét, SCCA Bulletin 1991-1994 címmel, mely a Központ tevékenységének leírásán kívül tárta] mázza az 1991. és 1994. között támogatásban részesült képzőművészek rövid életrajzát, egy-eg munkájukról készült reprodukció kíséretében. Az évkönyvben szereplő képzőművészek vagy a Soros Alapítvány Képzőművészeti Kuratóriumának támogatásban részesültek, vagy a Központ átfogó doku mentáciőt készített munkásságukról, vagy a Központ éves kiállításaiban szerepeltek.

1994-ben a Képzőművészeti Kuratórium összesen 10.390.000 Ft támogatást ítélt meg 38 pályázati számára a kortárs magyar képzőművészet körében.

A támogatottak a következők voltak:

Bachman Gábor, építész, képzőművész
Retrospektív kiállításának katalógusához (Ludwig Múzeum, Budapest)
200.000 Ft
Bak Imre, festőművész
Két egyéni kitiltásához (Kiscelli Múzeum és Műcsarnok) kiadandó közös katalógus Nyomdai költségeihez
400.000 Ft
Balkon Kortárs Műviszeti Folyóirat
A Balkon c. kortárs művészeti folyóirat folyamatos megjelentetésének költségeihez
2.000.000 Ft
Bárdosi József, művészettörténész
Az Expanzió (1989-1993) c. performance fesztivál magyarangol nyelvű dokumentumgyűjteményének kiadásához
250.000 Ft
Beöthy Balázs, képzőművész
Grenoble-i önálló kiállításához (Centre National D'Art Con-temporain - Le Magasin) katalógus költségeihez, valamint a műtárgyak kiszállításához
300.000 Ft
Bercsényi 28-30 Galéria, Budapest
A galéria újraszervezése, kortárs avantgárd kiállítások rendezése (meghívó, szállítás, plakát költségeihez)
100.000 Ft
Birkás Ákos, festőművész
Összefoglaló kiállítási katalógushoz (Kiscelli Múzeum, Budapest)
300.000 Ft
Budapest Galéria, Budapest
Baász Imre, romániai magyar művész emlékkiállításának katalógusához
200.000 Ft
Bullás József, festőművész
Kiállítási katalógushoz (Vigadó Galéria és Francia
Intézet Budapest
100.000 Ft
Deli Ágnes, képzőművész
A Lift Kunst und Kunstverein (osztrák-magyar művészeti fesztivál) meghívottjaként, bécsi kiállításához a szállítási költségek fedezésére
40.000 Ft
Fábián Noémi és Szabics Ágnes, képzőművészek
Közös kiállításuk katalógusához (Fiatal Művészek Klubja, Budapest)
100.000 Ft
Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület
A Stúdió '94 c. éves kiállítás katalógusának nyomdai költségeihez
200.000 Ft
Gerber Pál, képzőművész
10 év munkásságát összefoglaló katalógus nyomdai költségeihez
300.000 Ft
Halász Károly, képzőművész
A Paksi Képtárban rendezendő kiállítását kísérő. Privát adás 1967-93 c. könyv-katalógus kiadásához
300.000 Ft
Herendi Páter, fotóművész
Kiállítási katalógus kiadásához (Duna Galéria, Budapest)
100.000 Ft
Iparművészeti Múzeum, Budapest
A Műherysarok c. kortárs iparművészeket bemutató kiállítás-sorozat kiadványainak nyomdai költségeihez
200.000 Ft
Károlyi Zsigmond, festőművész
Kiállítási katalógus kiadásához (Kiscelli Múzeum, Bp.)
200.000 Ft
Kelemen Károly, festőművész
Kiállítási katalógus kiadásához (Ludwig Múzeum, Bp.)
200.000 Ft
Kicsiny Balázs, szobrászművész
Retrospektív kiállítási katalógushoz (Szent István Múzeum, Székesfehérvár)
200.000 Ft
Kovács István, képzőművész
Kiállításokhoz ill. performance-okhoz kapcsolódó kát. kiadásához (Tragor Ignác Múzeum, Vác; Performance Fesztivál, Mexico City; és In/ter/vention Fesztivál, Québec City)
100.000 Ft
Köves Éva, festőművész
Kiállítási katalógus kiadásához (Aktív Art Galéria, Szentendre)
100.000 Ft
Lovas Ilona, textilművész
Kiállítási katalógus kiadásához (Fészek Galéria, Budapest)
200.000 Ft
Miskolci Galéria. Miskolc
Az Enigma c. kiállítással összefüggő nyomdaköltségekre (meghívó, plakát katalógus - tanulmánykötet)
300.000 Ft
Missionart Galéria, Miskolc
Az „Első Miskolci Múanyagnyúl Kiállítás' katalógusának újra kiadásához magyar, román, angol nyelven (Magyar Kulturális Központ Bukarest)
100.000 Ft
Modern Művészetért Alapítvány, Dunaújváros
Az Uitz Terem 1994. évi kiállításainak költségeihez
300.000 Ft
Nemes Csaba, képzőművész
Budapest-Salzburg-Budapest útiköltség (egy hónapos ösztöndíjat kapott Salzburg városától)
10.000 Ft
Pinczehelyi Sándor, képzőművész
Magyar-angol nyelvű, munkásságát összefoglaló, könyv igényű katalógus kiadásához
400.000 Ft
Rauschenberger János, képzőművész
Érmezei Zoltán és Rauschenberger János szoboranyagának kiállításához és dokumentálásához (Tragor Ignác Múzeum, Vác)
300.000 Ft
Sugár János, képzőművész
Több egyéni kiállításához, az utóbbi három év munkásságáról kiadandó katalógushoz
300.000 Ft
Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
A Csók István Képtár termeiben El Kazovszkij festőművész munkáiból rendezendő kiállítás kétnyelvű katalógusának nyomdai költségeihez
200.000 Ft
Szűcs Attila, képzőművész
Kiállítási katalógus kiadásához (Stúdió Galéria. Budapest)
200.000 Ft
TAM TAM Galéria. Budapest
A Galéria kiállításaihoz kapcsolódó katalógusok nyomdai költségeihez
100.000 Ft
Tűzoltó utca 72 Kiállító / Újlak Alapítvány, Budapest
A kiállítóhely 1994. évi kiállításairól megjelenő összefoglaló katalógus költségeihez
400.000 Ft
Új Művészet Alapítvány, Budapest
Az Új Művészet c. képzőművészeti folyóirat megjelentetésének költségeihez
1.000.000 Ft
Új Vizuális Kultúra Alapítvány
Az Enigma c. folyóirat színes, az Enigma kiállítással összefüggő különszámának többletköltségeihez
100.000 Ft
Újházi Péter, képzőművész
Retrospektív kiállításának katalógusához (Csók István Képtár, Székesfehérvér)
200.000 Ft
Vbjnich Erzsébet festőművész
Kiállítási katalógus (Művészetek Háza, Pécs)
100.000 Ft
Záborezky Gábor, képzőművész
A Dorottya Galériában, Jiro Okúra japán szobrászművésszel rendezendő közös kiállításához megjelenő kétnyelvű katalógus nyomdai költségeihez
190.000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>