Soros Alapítvány Évkönyv 1999
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Tanárképzés fejlesztése

20 060 000 Ft

A program keretében az Alapítvány pályázatot hirdetett olyan tanárképzési modellek és programok kialakítására, amelyek a közoktatás fejlesztésével összhangban elősegítik a pedagógusképzés strukturális, tartalmi és módszertani megújulását. A pályázati kiírásra olyan oktatási intézmények pályázhattak, amelyek a NAT műveltségterületeihez, illetve részterületeihez - környezeti nevelés, történelem, társadalomismeret, személyiség-központú alternatívák a kisgyermekkorban - igazodva kiegészítik a tanárképzésben meglévő struktúrát a graduális és a posztgraduális képzésben új szakok és programok indításával; felkészítik a tanárjelölteket a hátrányos helyzetű gyerekek speciális problémáinak kezelésére; úgy újítják meg a pedagógusképzés tartalmát és módszereit, hogy szervesen beépítik az iskolát (nemcsak a gyakorló iskolákat) mint pedagógiai valóságot a képzésbe; kiemelt szerepet szánnak a tanítási készséget fejlesztő oktatási módszereknek a pedagógusképző intézményekben és az iskolákban, valamint a gyakorló helyeken folyó képzésben.

113 pályázat érkezett, amelyből 36 kapott támogatást.

Támogatott pályázatok

Apáczai Csere János Tanítóképző Faiskola Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Győr
A drámapedagógia mint átfogó oktatási-nevelési metodika bevezetése a tanítóképzésbe
400 000 Ft
Ars Hungarica Művészeti Szakközépiskola, Budapest
Vizuális kommunikáció továbbképzési program rajztanárok részére
500 000 Ft
Bérezi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Pszichopedagógiai Tanszék, Budapest
Új, fakultatív tantárgy indítása a nappali tagozatos pszichopedagógus terapeuta szakos hallgatók részére, Inlegratív játék címmel
500 000 Ft
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Szomatopedagógiai Tanszék, Budapest
Rehabilitációs úszóoktatás szakirányú továbbképzés tananyag fejlesztése
400 000 Ft
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Művészeti Intézet, Szombathely
Komplex művészeti nevelés a középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek számára
400 000 Ft
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tanítóképző Intézete, Szombathely
Az olvasási-íráslanulási nehézségek és zavarok szűrésére, terápiájára , valamint prevencióra való felkészítés
300 000 Ft
Bessenyei György Tanárképző Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézet, Nyíregyháza
Az északkelet-magyarországi régió tanárainak képzése és továbbképzése a kommunikációzavarban szenvedő tanulók nevelésére, oktatására
1 000 000 Ft
Bessenyei György Tanárképző Főiskola KözgazdaságtudományiTanszék, Nyíregyháza
A közoktatás 9-12. évfolyamán gazdasági, vállalkozói témájú tárgyakat tanító tanárok továbbképzési programjának kidolgozása
470 000 Ft
Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely
A tanárképzés fejlesztése, gyakorlatorientált természetismeret-tanárképzés
400 000 Ft
Budapesti Tanítóképző Főiskola, Budapest
A tanítóképzés gyakorlati képzésének megújítása a szakvezetők felkészítésével, a segédanyagok elkészítésével, az elmélet és gyakorlat szorosabb összehangolásával
1 000 000 Ft
Comenius Tanítóképző Főiskola Művészeti Nevelési Tanszék, Sárospatak
A tanítóképzős hallgatók felkészítése egy új program keretében
600 000 Ft
Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, Kaposvár
A dráma mint művészetpedagógia, és mint képességfejlesztő módszer jelenlétének biztosítása
200 000 Ft
Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, Kaposvár
Tanító - helyi társadalom ismeret szak programja
700 000 Ft
Csongrádi Regionális Médiaoktatási Központ, Csongrád
Kistelepülési iskolák tanárainak átképzése a NAT új tantárgyának, a mozgóképkultúra és médiaismeretnek a tanítására
250 000 Ft
ELTE BTK Kulturális Antropológia és Alkalmazott Kultúratudományi Tanszék, Budapest
A kulturális antropológia tanári program kifejlesztése és beindítása
750 000 Ft
ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék Didaktikai Szakcsoport, Budapest
A tanári pályaszocializációt segítő program folytatása, az alternatív iskolák, pedagógiák bemutatása, filmek készítése
1 000 000 Ft
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Alapítványa, Budapest
Tanulmánykötet szerkesztése, illetve szakmai konferencia megszervezése, Téma: a filmbefogadás kérdései a film- és médiapedagógiai szemszögéből
400 000 Ft
ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest
A fizikatanári szak főiskolai oktatási programjának korszerűsítése
700 000 Ft
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger
Környezetvédelmi oktatás, a napenergia hasznosítása
400 000 Ft
Gödöllői Agrártudományi Egyetem Tanárképző Intézet, Gödöllő
A szociokulturális szempontból hátrányos helyzetű tanulók felkészítését szolgáló személyiségfejlesztő pedagógiai program
600 000 FI
Jászberényi Tanítóképző Főiskola, Jászberény
Zoopedagógiai speciálkollégium mint iskolán kívüli oktatási módszer kidolgozása
400 000 Ft
József Attila Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged
Új típusú pedagógiai gyakorlat bevezetésének lehetősége az egyetemi tanárképzésben
500 000 Ft
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Számítástechnika Tanszék, Szeged
A számítástechnika szakos tanárképzés korszerűsítése
1 000 000 Ft
Kalandos Világokban Csatangolok Egyesülete, Debrecen
Társadalomismeret/Állammpolgári nevelés - több korosztályt differenciáltan együtt munkáltató program kiteljesítése
400 000 Ft
Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest
Matematika tananyagok kiadása két tannyelven oktatók továbbképzésére
240 000 Ft
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Budapest
Új tanárképzési szakok és részprogramok kidolgozása, a pedagógusképzés tartalmi megújítása
1 000 000 Ft
Kossuth Lajos Tudományegyetem Matematikai és Informatikai Intézet, Debrecen
A pedagógusképzés tartalmának és módszerének megújítása az informatika eszközeivel
600 000 Ft
Kölcsey Ferenc Református Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Debrecen
A NAT műveltségi területeihez igazodva a tanárképzésben meglévő struktúra új programmal való kiegészítése; tanítási készséget fejlesztő oktatási módszerek
600 000 Ft
Magyar Iparművészeti Főiskola Tanárképző Tanszék, Budapest
A vizuális nevelés új feladatainak megfelelő, kreativitási és Személyiségfejlesztést segítő új módszerek kidolgozása, kipróbálása a közoktatásban, tanárképzésben
500 000 Ft
Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest
A felsőfokú táncpedagógus-képzés továbbfejlesztése; szakmódszertani fejlesztési program
1 000 000 Ft
MF Stúdium Közhasznú Oktatási Kulturális és Tudományos Alapítvány, Budapest
A pedagógusképzésen belül az eredményes tanítást elősegítő, tanítási készséget fejlesztő oktatási módszer alkalmazása
150 000 Ft
Miskolci Egyetem Neveléstudományi Tanszék, Miskolc
A tanszék tanárképző intézetének fejlesztését előkészítő programok és együttműködési formák kialakítása
500 000 Ft
Veszprémi Egyetem Pedagógia-Pszichológia Tanszék, Veszprém
A tanszék tanárképző programjának szerves részét képező gyakorlati foglalkozások tapasztalatainak feldolgozása, illetve új elemeinek kísérleti kipróbálása
600 000 Ft
Veszprémi Egyetem Tanárképző Karának Pedagógiai Kutatóintézete, Pápa
Alkotásra és professzionális gyakorlatra felkészítő, értékőrző és kommunikatív felsőoktatási pedagógia az alapképzésben és kiegészítő képzésben
600 000 Ft
Wesley János Lelkészképző Főiskola Vallástanár Szak, Budapest
Állam-egyház-oktatás - szeminárium leendő tanároknak, továbbképzés történelemtanároknak
450 000 Ft
Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola Gyakorló Iskolája, Zsámbék
Személyiség-központú pedagógiai alternatívák kisgyermekkorban
550 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>