Soros Alapítvány Évkönyv 1992
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
EAST-EAST PROGRAM

A Közép- és Kelet-Európában végbement változásokkal új lehetőségek nyíltak meg a régió népei előtt. Eljött az ideje annak, hogy a nyelvi- és országhatárokat átlépve meginduljon a térségben a valódi kommunikáció és együttműködés. Különösen fontos ez most, amikor konfrontáció és gyűlölködés tapasztalható a térségben. Az East-East (Kelet-Kelet) program abból az elgondolásból született, hogy a Közép- és Kelet-Európában működő Soros Alapítványokban rejlő lehetőségek felszínre hozásával, kamatoztatásával a régió népei közelebb kerüljenek egymáshoz, a problémákat együtt próbálják megoldani, a civil társadalom építésére tett helyi kezdeményezéseket megismertessék, elérhetővé és kiterjeszthetővé tegyék más kelet-európai területek számára is.
Összesen 32 alapítványi iroda működik a volt „szocialista” országok területén, beleértve a közelmúltban függetlenné vált államokat is. Közülük bármelyik kezdeményezhet közös programot, ez a tanulmányutaktól kezdve a folyóiratcseréken, közös kutatásokon át akár a diákcsere-programokig terjedhet. Az együttműködés jegyében csatlakozott a program pl. a Democracy After Communism Alapítvány által 1991. decemberében szervezett Elég nagy-e Európa az európaiaknak? című konferenciához. A kelet-európai részvevők a kisebbségek problémáit, a megoldások lehetőségeit vizsgálták amerikai, afrikai, nyugat-európai szakértőkkel együtt. Alapítványi hálózatunkon keresztül 28 részvevő kiválasztásában és útiköltségük térítésében vettünk részt. Ugyanez a hálózat segíti az East-East Publishing Exchange Project (Kelet-Kelet Kiadványok Csereprogramja) működését. Ez a program kelet- és közép-európai lapok együttműködését teszi lehetővé azáltal, hogy a programban részvevő kiadványok a térség aktuális problémáival foglalkozó cikkeiket elküldik egymásnak, így segítve elő az eszmék és vélemények szabad áramlását, így a régió számos szerzőjének írása jut el és jelenik meg az említett országok több lapjában, s így olvasható lesz az országhatárokon túl is. A magyarországi East-East Szakkuratórium feladatának tekinti a budapesti Soros Alapítványhoz az alapítványi hálózaton át beérkező programokhoz történő csatlakozást, új programok kialakítását, valamin az ebben a témában beérkező pályázatok elbírálását.
Az 1991 novembere óta működő East-East Szakkuratóriumhoz 1992. folyamán beérkezett mintegy 60 pályázat és program közül (néhány függőben hagyott mellett) a következő 50 kapott támogatást:


Amicus Szlovák és Cseh Kultúra Barátai
10 magyar és tíz cseh egyetemista táboroztatása
300.000 Ft
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
III. dialektológiai szimpozion előadóinak tiszteletdíja
25.000 Ft
és 320 USD
Bretter Zoltán
Részvétel a lengyel S. Batory Foundation által rendezett Democracy and Decommunisation
in Central and Eastern Europe című rendezvényen
33.500 Ft
Budapesti Történeti Múzeum
A Détente című időszaki kiállítás megrendezése
100.000 Ft
Charta 77 Foundation
Prágai írófesztiválra és könyvvásárra repülőjegy 3 részvevőnek
81.000 Ft
CRESPO
Kutatás: a Kárpát medence etnikumai
300.000 Ft
Csongrád megyei Pedagógiai és Közművelődési Sz. Int. és Kiss F. Csongrád megyei Természetvédelmi Egyesület
Romániai szaktáboron való részvétel
175.000 Ft
Cultural Initiative Foundation, Moszkva
Az orosz avantgarde az európai irodalom kontextusában c. konferenciára két főnek útiköltség
66.000 Ft
Dénes Iván Zoltán
Szabadság és nemzet, liberalizmus és nacionalizmus Közép és Kelet Európában
c. tanulmánykötet kiadása
200 000 Ft
ELTE BTK Angol Tanszék
Félévenként két angol szakos nagyszebeni egyetemista vendéghallgató költségei
300.000 Ft
ELTE BTK Orosz Fil. Tanszék oktatói
Orosz nyelvű könyvek beszerzése Moszkvából
60.000 Ft
és 500 USD
ELTE BTK Orosz Filológiai Tanszék, Orosztanárok Egyesülete
Nemzetközi Turgenyev konferencia megrendezéséhez támogatás
100.000 Ft
Feischmidt Margit
Kutatás a média szerepéről az etnikumok közti kommunikációban
50.000 Ft
Fejős Zoltán
Prágai antropológus konferencia költségtérítés
31.000 Ft
Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája
Konferencia: Munkanélküliség és foglalkozáspolitika. Kelet-európai részvevők költségeire
570.000 Ft
Gondolat Könyvkiadó Vállalat
A Kárpátaljai Kalauz c. könyv kiadásához kaptak segítséget
100.000 Ft
Hajnal István Kör
History and Society in Central Europe c. folyóirat határainkon túli terjesztéséhez kaptak támogatást
40.000 Ft
Han Anna
Részvétel „Az orosz avantgarde fogalomtára” c. tudományos ülésen a Zágrábi Egyetemen
15.000 Ft
Helsinki Polgárok Gyülekezete
"New Walls in Europe” c. pozsonyi konferencia magyar résztvevőinek útiköltségére
200.000 Ft
Horvátzsidány Polgármesteri Hivatal
A falu 76 horvátországi menekültje számára a zágrábi TV vételi lehetősége
94.650 Ft
Intermix Kiadó (Ungvár)
Olcsó kiadású, óvodásoknak szóló szöveggyűjtemény kiadása, ingyenes terjesztése a határokon túl
100.000 Ft
International Professional Theatre Meeting
Egy részvevőnek repülőjegy és költőpénz
250 USD
JATE Délkelet-Európa Kutatócsoport
Nemzet, etnikum, etnicitás c. rendezvény részvevőinek támogatása
127.800 Ft
JATE Társadalomelméleti és Kortörténeti Gyűjteménye
Újvidéki interjúk
100.000 Ft
JATE Társadalomelméleti és Kortörténeti Gyűjteménye
Interjú a romániai magyar kisebbség hat képviselőjével
59.300 Ft
József Attila Kör
Közép-kelet-európai írók találkozója
3.000 USD
József Attila Kör
1992-es műfordítói tábor, fiatal kelet-európai résztvevőkkel. Célja a mai magyar irodalom
és kultúra megismertetése a magyarról idegen nyelvre fordító irodalmárokkal
500.000 Ft
JPTE BTK Újkortörténeti Tanszék
Erdélyi történelemtanárok továbbképzése
100.000 Ft
Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség
A Kárpátalján újra szerveződő cserkészélet támogatására, turisztikai felszerelésekre és utazásokra
100.000 Ft
Kárpátaljai Magyarok Demokratikus Szövetsége
100 diák útiköltség-térítése
438.000 Ft
Kecskeméti Katona József Múzeum
Varsági hegyi tanyákkal kapcsolatos kutatómunka befejezéséhez, kiadandó tanulmány előkészítéséhez kaptak támogatást
200.000 Ft
Kukorelly Endre
East-East Poetry Project - kelet-európai költők magyar nyelven, magyar költők kelet-európai nyelveken
1.330.000 Ft
Laborczi Géza
Nemzetközi Ökumenikus Tábor Tiszadobon kárpátmedencei fiatalok részvételével
250.000 Ft
Magyar Filmintézet
Közép-kelet-európai filmek vetítése
100.000 Ft
Magyar Nemzeti Kisebbségi Színházak Fesztivál Irodája
Színházi találkozó, szimpozion megrendezésének költségeihez
300.000 Ft
Magyar Nemzeti Múzeum
Erdélyi pedagógusok tábora
150.000 Ft
Magyar Szó (napilap, Újvidék)
A lap budapesti tudósítója magyarországi tartózkodásának költségei
150.000 Ft
MTA Néprajzi Kutatócsoport
Határokon túli vallásetnológiai kutatásokra
kb. 100.000 Ft
Murányi Gyula
Két befogadott örmény menekült gyermek iskolai felszerelésének megvásárlására
30.000 Ft
Nagy Zoltán
Tomszki tartózkodás, obi-ugor népek kutatása
60.000 Ft
Nyikolajeva Paszuhina Júlia
Hamvas Béla egyes műveinek oroszra fordítása, ösztöndíj
72.000 Ft
Nyílt Társadalom és Barátai
Pécsi Nyári Egyetem
250.000 Ft
Open Society Fund – Bratislava
Humán Identity and Values of Democracy c. pozsonyi konferenciára utazó 4 fő útiköltsége
14.000 Ft
Open Society Fund – Prague
FEACO Conference business Without Boundaries két részvevő utaztatása Prágába
54.000 Ft
Open Society Fund – Slovenia
Amatőr színházak szlovéniai találkozójára utazó részvevőnek útiköltség-térítés
30.000 Ft
Orpheus, 2000
A mutáns egzotikuma. Posztmodern bolgár esszék kiadása
100.000 Ft
Országos Idegennyelvű Könyvtár
Kisebbségkutatás c. szemle-folyóirat második évfolyamának megjelentetéséhez hozzájárulás
200.000 Ft
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
Közép- és kelet-európai tanár-szakszervezetek az átmenet során c. konferencia megrendezése
360.000 Ft
Pelso Könyves Kávézó
Külföldi magyar írók és folyóiratok bemutatására és irodalmi estek rendezésére
59.000 Ft
Pubwatch Scholarly
Publishing in a Market Economy c. prágai rendezvényre utazó 4 főnek repülőjegy
108.000 Ft

Következő fejezet >>
Tartalom>>