Soros Alapítvány Évkönyv 2002
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Nők és férfiak esélyegyenlősége a társadalom minden szintjén
17 500 000 Ft

Az elmúlt tíz év társadalmi és politikai változásai létrehozták a demokrácia jobb vagy rosszabb minőségű formáit a legtöbb posztszocialista országban, így Magyarországon is. Az új intézményrendszer azonban nem vált elég nyitottá és befogadóvá ahhoz, hogy nők és férfiak egyenlő eséllyel vegyenek részt a társadalom demokratikus átalakításának különböző folyamataiban, illetve szintjein. Európa szerencsésebb régióiban lényegesen átrendeződött a nők és a férfiak közötti viszonyrendszer; a nemzeti törvényalkotásokban megjelent mindkét nem érdekképviselete, liberalizálták a nők és a családok jogait érintő törvényeket; a női önrendelkezés és a nemek közötti esélyegyenlőség szempontjai bekerüllek a törvényalkotásba és a közbeszéd fő áramába is.

Fontos tehát, hogy a magyar nyilvánosság előtt is olyan női szerep-modellek jelenjenek meg, amelyek kifejezésre juttatják a különféle női csoportok (fiatal lányok, erőszakot elszenvedett nők, roma politikusnok, civil aktivisták stb.) érdekeit, azaz hogy ennek a társadalmi csoportnak a problémái a program keretében lebonyolított projektek segítségével láthatóvá váljanak a társadalom minden szintjén, különösen az Európai Unióhoz való csatlakozás viszonylatában. Az Alapítvány célkitűzései a fentiekkel összhangban a következők voltak:

– A Nyílt Társadalom Intézet (OSI) Women's Network Programja keretében a régióban már bevezetett női projektek ismertté tétele és megvalósítása;
– A magyarországi civil nőszervezetek számára e programok elérhetővé/megpályázhatóvá tétele;
– Hatékony együttműködés kialakítása a magyar nőszervezetek között, hálózat létrehozása;
– A civil szféra és a kormányzati szervek közötti szociális párbeszédet a női esélyegyenlőség témakörében;
– „Gender studies" (nemek társadalmi konstrukciója) oktatásának támogatása a magyar felsőoktatásban, „gender policy institute" (nem- és politikatudományi intézet) létrehozása.

Három pályázat részesült támogatásban.

Támogatott pályázatok

BKÁE Társadalmi Nem- és Kultúrakutató Központ, Budapest
"Nő és férfi, férfi és nő. Magyarország 2002" c. konferencia
500 000 Ft
ELTE Szociálpolitikai és Szociológiai Intézet, Budapest
A Gender Studies Kutatóközpont megalapítása, kutatások előkészítése
és oktatásszervezési feladatok ellátása
1 300 000 Ft
Magyarországi Női Alapítvány (MONA), Budapest
15 700 000 Ft

A Soros Alapítvány programját a feni leírt első négy cél megvalósítása érdekében a MONA képviselte és hajtotta végre, az Alapítvány és az OSI Network Women Program megegyező arányú támogatásával. A MONA komplex programjának támogatott elemei a következők voltak:
– Társadalmi nemek és oktatás
– A nők elleni erőszak ellen, 16 napos kampány
– "Web a nőkért”
– Roma nők vezetőképzése
– A nők emberi jogai
– Részvétel nemzetközi szakmai összejöveteleken
– Az EU-csatlakozás folyamata és az esélyegyenlőség
– Női információs hálózat, forrásközpontok
– Magyar nőszervezetek konferenciája.
Következő fejezet >>
Tartalom>>