Soros Alapítvány Évkönyv 1988
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
KÖZOKTATÁS, ISKOLAÜGY

NYELVOKTATÁS

Középiskolák
75.000 dollár 1987-ben
150.000 dollár 1988-ban
Felszerelés angol nyelvoktatáshoz
Az alapítvány ennek a programnak a keretében videó nyelvoktatási anyagokat és fénymásológépeket adott magyarországi középiskoláknak, 1988-ban harmincnak. A nyári amerikai továbbképző tanfolyamon részt vett tanárok javaslatára ezen kívül módszertani klubot és nyelvi laboratóriumot rendez be angol nyelvtanároknak.

Oxfordi Egyetemi Kiadó (könyvprogram)
25.000 dollár 1987-ben
100.000 dollár 1988-ban
Nyelvkönyvek kedvezményes árusítása
Az oxfordi kiadó kedvezményes áron bocsátja a jelentkezők rendelkezésére nyelvoktatási segédanyagait. Hat városban hét helyen ötszáz-ötszáz könyvből álló anyagot állít ki, az érdeklődők ebből válogathatnak. Az alapítvány fedezi a dollár-költséget, a vásárlók forintban fizetnek a könyvekért.

Felnőtt nyelvoktatás
6.000 dollár 1988-ban
15.000 dollár 1989-re

a) Magániskolák
Két nyelviskola, az International House Budapest és az International House Language School három-háromezer dollár értékben kapott (forinttérítésért) oktatási videó-anyagokat.

b) Műegyetem
A tizenötezer dolláros terv keretében a British Council a budapesti műegyetemen speciális képzést vezet be műszaki, tudományos és közgazdasági területen dolgozó oktatóknak. Az első év után nemcsak a műegyetem oktatói vehetnek majd részt a tanfolyamokon. Az első két év elteltével a tervek szerint önfenntartóvá válik a program.


EGYETEMI CSEREPROGRAMOK

18.000 dollár 1987-ben
20.000 dollár 1988-ban
35.000 dollár 1989-ben

ELTE Angol Tanszék
434.000 forint és 15.590 dollár 1986-ban
600.000 forint és 10.000 dollár 1987-ben
700.000 forint és 7.000 dollár 1988-ban
Graceland-i program
Az iowai Graceland College évente tíz angol szakos magyar egyetemi hallgatót lát vendégül fél évre. Budapestre pedig évente hat diák és egy tanár érkezik Gracelandből három hétre. A támogatás a cserében résztvevő amerikai és magyar diákok útiköltségét és ottani tartózkodását fedezi.

József Attila Tudományegyetem (Szeged)
Évi 1.400 dollár 1986-88
Szeged-Oregon csereprogram
Az alapítvány költőpénzt adott a programban évente részt vevő két-két szegedi diáknak, és könyvvásárlási költségeiket is fedezte.

Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécs)
1.500 dollár 1986-ban
9.600 dollár 1987-ben
3.750 dollár forinttérítés nélkül 1988-ban
Pécs-Pennsylvania csereprogram
A JPTE és az Indiana University of Pennsylvania megállapodása alapján évente tíz pécsi egyetemista utazhat ki az Egyesült Államokba egy akadémiai évre. A JPTE nyári szemeszterein amerikai hallgatók vesznek részt. Az oktatás, a szállás és ellátás költségeit a fogadó fél, illetve a Nemzetközi Diákcsere Program, az ISEP (amelynek mindkét egyetem tagja) fedezi, a kiutazás költsége a hallgatókat terheli. Az alapítvány 1988-ban hat angol szakos pécsi diák kint-tartózkodásának költségeihez járult hozzá. A diákok a program keretében egy egész tanévet töltenek Pennsylvania államban.

ELTE, Egri Tanárképző Főiskola, JPTE (Pécs)
420 dollár 1988-ban
6.000 dollár 1989-re
Diákcsere az Exeteri Egyetemmel (Nagy-Britannia)
Az egri és a pécsi angol szakos tanárjelöltek és az exeteri diákok között már 1973 óta érvényben van egy évi ötven fős, négyhetes csereprogram. Ehhez 1980-ban csatlakozott a budapesti bölcsészkar is. Újabban veszélybe került, mert a brit kormány csökkentette az exeteri egyetemnek nyújtott támogatást. 1988-ra az alapítvány afféle gyorssegélyt adott a program folytatásához, és vállalta, hogy 1992-ig támogatni fogja a diákcserét.

Budapesti szakkollégiumok
193.995 forint és
1.080 font 1988-ban
Oxfordi kilencek: útiköltség-támogatás
Az Oxfordi Egyetem és három budapesti egyetemi szakkollégium (Rajk László, Eötvös és Jogász) közötti diákcsereprogram keretében kilenc hallgató két hétre az oxfordi egyetem vendége volt. A repülőjegyet és a vízumköltséget, a zsebpénzt, fejenként 120 fontot, az alapítvány fizette. A hallgatók szállásáról és étkeztetéséről a vendéglátó egyetem gondoskodott. A résztvevőket a kollégiumok tanáraiból és diákjaiból álló választott testületek válogatták ki.

EGYÉB OKTATÁSI PROGRAMOK

JPTE Tanárképző Kar Nyelvi és Kommunikációs Intézet
90.000 forint két évre 1988-ban
Judaisztikai oktatás
A judaisztika és a héber nyelv oktatását speciális kollégiumokban 1986-ban kezdték meg Pécsett. A támogatás segítségével rendszeressé teszik az eddig csak alkalmanként megrendezett speciális kollégiumokat.

Kozma Tamás
32.816 forint 1988-ban
Útiköltség-támogatás
A pályázó a Világbank oktatás-gazdasági szemináriumán vett részt (Washington, 1988. április). A támogatás az útiköltséget fedezte.

Winkler Márta
2.000.000 forint négy évre 1988-ban
Kísérleti iskola
Winkler Márta mintegy húsz éve végez kutatásokat és kísérleteket 6-10 éves gyermekek személyiségének—önállóságának, kezdeményezőkészségének — fejlesztése érdekében. 1988 szeptemberétől önálló iskolában, önálló tantestülettel folyik a kutatás és a kísérlet. A támogatást személyi és dologi kiadások fedezésére kapta.

Prof. Reuben Hersh, Prof. Vera John-Steiner
76.000 forint 1988-ban
Budapesti tanulmányút
Prof. Reuben Hersh és Prof. Vera John-Steiner 1988 júliusában Magyarországon tartózkodott, hogy részt vegyen a matematika tanárok nemzetközi konferenciáján. A támogatás napidíjukat és szállásköltségüket fedezte.
Következő fejezet >>
Tartalom>>