Soros Alapítvány Évkönyv 1992
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
A FÜGGETLEN ÖKOLÓGIAI KÖZPONT (FÖK) 1992. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

50.000 $
A FÖK 1989. szeptemberében kezdte meg munkáját, mint a Kelet-Európai Független Környezetvédelmi Alapítvány titkársága. A FÖK alapításához a Soros Alapítvány készpénzzel, a Közművelődési Információs Központ pedig természetben (irodahelyiség és szolgáltatások biztosítása) járult hozzá. Tíztagú természetes társadalomtudósokból álló kuratóriuma (elnöke dr. Sólyom László alkotmánybíró) felügyel programjainak működésére, és dönt a beérkező" pályázatok ügyében. Jelenleg a FÖK-nek három teljes- és egy részmunkaidős munkatársa van, számos kutató, tanár, diák dolgozott a szervezetnek önként.

A környezetvédelmi jogalkotás előkészítése
Az új környezetvédelmi törvény tervezetét az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának megrendelésére a nyilvánosság bevonásával független munkacsoport készítette elő még 1991. II. félévében. A FÖK közreműködött a széleskörű társadalmi részvétel biztosításában és nemzetközi szakértői konzultáció szervezésében. A tervezet további, tárcán belüli és tárcaközi egyeztetése során is aktívan részt vesz a munkálatokban. A Zöld Könyvtár egyfajta nyilvánosságot tud nyújtani a folyamathoz, ugyanis az immár 8. változatánál tartó tervezési munka valamennyi dokumentuma hozzáférhető bárki számára itt.

A környezeti nevelés új formái
Tanárképzés
A FÖK továbbképző programja általános és középiskolai tanárok számára 1989 óta folyik. Az ökológiai oktatásnak új útjaival, a nyugat-európai országok környezeti nevelési tapasztalataival való ismerkedés után az 1991/92-es tanévben az élményközpontú környezeti nevelés tartalmi és módszertani újdonságaival foglalkoztak a részvevők. Az 1992/93-as tanévben a globális környezeti nevelés magyarországi adaptálásával foglalkozik a FÖK tanári munkacsoportja az Európa Tanács lisszaboni Észak-Dél Központja „Making One World" című környezeti nevelési oktatócsomagja alapján. A FÖK elkészítette a magyar kiadást, és 5000 példányt szétküldött valamennyi általános iskolának, továbbá oktatóközpontoknak, környezetvédelmi szervezeteknek, az országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának, az oktatási- és környezetvédelmi kormányzatnak, az MTA-nak stb.

A Szitakötő Klub
10-14 éves gyerekek számára holisztikus, kreatív foglalkozás. Az 1989 óta működő klub jelenleg a Természettudományi Múzeum Természetbúvár termében dolgozik, továbbra is a FÖK támogatásával.

Környezetvédelmi Népfőiskolák
Az l991/92-es tanévben két különféle településen szervezett a FÖK kísérleti jelleggel környezetvédelmi népfőiskolát: öt kis faluban és egy kisvárosban.

Környezetvédelmi népfőiskola a Dörögdi medencében
A Dörögdi medence ökológiailag egységes bakonyalji táj, zárt vízgyűjtő rendszer. A körülötte élő 5 falu összesen 2100 lelket számlál, gazdasági potenciáljuk rokon vonásokat mutat. Az 1991/92-es tanévben a FÖK kezdeményezésére, az öt falu értelmiségének és fiatalságának bevonásával közös népfőiskolát szerveztek. Közvetlenül a népfőiskola tíz hetében, illetve utána számos olyan kezdeményezés jelent meg e falvak életében, amely vagy már régen folyó tevékenységekből kiágazó újabb ötleteket, avagy lappangó ötletek és erők felszínre jutását jelentették. Megindult a Völgyfutár, két falu helyi értesítője, megalakult a Kapolcsi Vendégvárók Köre.

Környezeti népfőiskola Sátoraljaújhelyen
A kisvárosi népfőiskola 12, a dörögdiekhez hasonló foglalkozásból állt, de csoportkohéziót, önismeretet, tárgyalási technikákat tanító pszichológus is dolgozott velük. A népfőiskola itt a Fenntartható Közösségek program előkészítése volt, ld. bővebben ott.

Környezeti nevelési kiadványok megjelentetése
„Egyetlen Földünk van", „Erdő nincsen zöld ág nélkül" (munkacím, szerkesztés alatt)

Ültess fát utódaidnak!
Az 1991 elején indult program eddig kb. 50 falusi és nagyvárosi utcafásításhoz, őshonos fafajokkal történő erdősítéshez adott szakmai és anyagi segítséget. Alapelv, hogy az Ültess fát utódaidnak! akkor ad támogatást, ha a lakosok (iskolások, helyi környezetvédők) maguk végzik a munkát. Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a szakemberek által készített terveket lelkes amatőrök kitűnően meg tudják valósítani. 1992-ben az Ültess fát utódaidnak többszáz fő részvételével zajló eseményeket is szervezett. Tavasszal és ősszel a Budai-hegységben erdősítésre került sor, szeptemberben a Mozgáskarnevál keretében kétezren kerékpároztak, futottak, görkorcsolyáztak, gyalogoltak a Parlamenttől az Óbudai-szigetekre Budapest zöldüléséért. Kezdeményezésünkre a Fővárosi Kertészeti Vállalat a budapesti lakosok közreműködésével összegyűjtött karácsonyfákat komposztálni fogja.

Fenntartható Közösségek
A vermonti (US) Fenntartható Közösségek Intézete szakmai és anyagi támogatásával 2 magyar kisvárosban, Mosonmagyaróvárott és Sátoraljaújhelyen másfél éven át környezetbarát közösségfejlesztő program folyik. A program a környezeti kockázatok becslésének módszerét tanítja és gyakoroltatja a helyi társadalom különböző csoportjait, az önkormányzatot, szakmai és tanári testületeket, valamint a társadalom különféle érdekcsoportjait, képviselőkből alakult bizottságok keretein belül. A képzési időszakok és a bizottsági ülések mindkét városban nyilvánosak minden érdeklődő számára, a programról folyamatosan dokumentációt közöl a Közösségfejlesztőbe Egyesületének Parola című hírlevele.

Zöld Könyvtár
A könyvtárba rendszertelenül érkező adományok számítógépes katalogizálása folyamatos. Az USIA-ből a könyvtárban ideiglenesen elhelyezett 400 kötetes, értékes vándorkönyvtárat 1992 szeptemberében átailták a FÖK tulajdonába. Igyekszünk a könyvtárat mint a nyilvánosság egyfajta eszközét is kihasználni, a zöld szervezeteket érdeklő folyamatok (környezetvédelmi, természetvédelmi törvény előkészítése, Nemzeti Alaptanterv munkái stb.) dokumentumainak teljeskörű gyűjtését megoldani. Mostanra már szerény Videokazetta gyűjteményünk is van.
„Házunk" ajtaja folyamatosan nyitva áll érdeklődők, könyvvásárlók, fénymásolók, támogatást kérők, stb. előtt.

A FÖK 1992. évi eseménynaptára
Január 19-23. Szeminárium nyugat- és kelet-európai környezetvédelmi csoportoknak a Global ReLeaf és a FÖK szervezésében.
Április 11. Ültessünk erdőt! A FÖK fásítási napja a Budakeszi határában felhagyott dolomit-bánya területén.
Április 22. Föld Napja rendezvények.
Június 2-14. A Magyar Nemzeti Küldöttség részt vesz a Környezet és Fejlődés című, az ENSZ által Rio de Janeiroban szervezett konferencián.
Szeptember 13. A FÖK és a Levegő Munkacsoport Mozgáskarneválja az autómentes közlekedésért, testi és lelki egészségünkért és a zöld szigetekért az Óbudai Szigeten.
Október 8-13. Az Atlantic Center for the Environment, a Göncöl és a FÖK közös, szlovák és magyar
vízvédőknek rendezett szemináriuma.
Október 17. A nagymarosi gát elbontásának szimbolikus megkezdése számos csoport részvételével, köztük a FÖK képviselőjével.
November 21. A FÖK Ültessünk erdőt! akciója a Rupprecht-bánya területén a Hármashatár-hegyen.
December 11. A FÖK karácsonyfa-komposztálási programjának meghirdetése.
Következő fejezet >>
Tartalom>>