Soros Alapítvány Évkönyv 1993
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM TÖRTÉNETÉNEK DOKUMENTÁCIÓS ÉS KUTATÓ INTÉZETE

8.000.000 Ft

Az 1989-ben létrejött Kutató Intézet feladatának tekinti felkutatni az 56-os forradalom előzményeit, a felkelés magyarországi eseménytörténetét, hatását a nemzetközi közvéleményre, valamint a keleti és nyugati kormánypolitika alakulására.
Az Intézet munkaterve súllyal az 1953-tól 1963-ig ívelő korszakot fogja át. Az Intézet kutatóhely s egyben otthont ad a Történelmi Igazságtétel Bizottsága mellett működő dokumentációs és kutatócsoportnak. A kutatómunka során feltárt iratok másolatai, az oral history módszereivel készült interjúk és az adatbázis az Intézet dokumentációs tárának alapjait képezik.
Az Órai History Archívum (melyben már 1985-től találhatók felvételek) elsődleges célkitűzése teljes életinterjúk készítése a közelmúlt történelmének alakítóival, szenvedő alanyaival és a fontos események tanúival. Tevékenységének középpontjában az 1956-os forradalomban résztvevők - politikusok és fegyveres felkelők - állnak. Eddig mintegy 300 életinterjú készült el.
Felépülőben van egy referencia könyvtár, dokumentáció-, hírlap-, kivágás-, film- videogyűjtemény. Az Intézet munkatársai adatbázis megteremtésén dolgoznak, mely kutatóknak és más érdeklődőknek nyújt segítséget az iratok, irodalom és a forradalom tanúinak megtalálásában.
A kutatóhely egyik legfontosabb feladata a fővárosi és vidéki levéltárakban folyó dokumentumfeltárási és leltározási munka. A Soros Alapítvány hozzájárulása főként ennek a munkának a támogatását szolgálja.
Következő fejezet >>
Tartalom>>