Soros Alapítvány Évkönyv 1994
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Külföldi posztgraduális ösztöndíjak


308.000 USD

Az Alapítvány az 1994/95-ös tanévre összesen 6 külföldi ösztöndíjprogramra hirdetett pályázatot, melyekre egyetemi diplomával és megfelelő nyelvtudással rendelkező magyar állampolgárok pályazhattak.


Általános Program
98.000 USD

Az ösztöndíjprogram célja, hogy diplomás szakemberek számára a humán és társadalomtudományok, illetve a természettudományok területéről, lehetőséget nyúj -són kutatómunka vagy továbbképzés folytatására az USA, illetve bármely más, nyugat-európai ország felsőoktatási intézményeiben vagy kutatóintézeteiben. Az ösztöndíj időtartama 3-9 hónap között lehel, a megvalósítandó kutatási-továbbképzési programtól függően. E program keretében nyújthattak be pályázatot azok a szakemberek is, akiknek a fogadó intézmények résztámogatást nyújtottak, és az Alapítványtól csak ennek kiegészítését kérték.
Összesen 37 pályázat érkezett, melyből a magyar szakértői bizottság kiválasztott 20-at. Az Alapitvány New York-i bizottsága végül 11 pályázónak ítélte oda az ösztöndíjat.

Ösztöndíjasok:

Bematsky László USA, Hoboken, N.J.
9 hó
matematika Stevens Institute of Technology
dr. Dömósi Pál Béla Japán. Kyoto
9 hó
informatika Kyoto Sangyo Unrversity
Horváth Gyöngyi USA. Winston-Salem
6 hó
orvostudomány The Browman Gray School
Kovács Imre Anglia, Edinburgh
5 hó
művészettörténet University of Edinburgh
dr Ludassy Mária Francia o., Párizs
3 hó
filozófia Écolé des Hautes Etudes
Makranczy György USA. Gainesville, FI
9 hó
agrártudományUSDA ARS
Némedi DénesNémeto., Berlin
3 hó
szociológia Freie Universitat
Tatár György Izrael, Tel-Aviv
9 hó
történelem Univ. of Tel-Aviv. Deptof History
dr.Tóth-Heyn Péter Svájc. Lausanne
9 hó
orvostudomány Centre Hospitalier Vaudois Serv.
dr. Udvaros Judit Németo., Mainz
9 hó
jogtudomány Rheinland-Pfalz tart. Igazságügyi Min.
Vitányiné dr. Morvái Magdolna USA. Missouri
6 hó
vegyészet Univ. of Missouri

Oxfordi Egyetem, Anglia
68.000 USD

A Soros Alapítvány e program keretében fiatal szakemberek számára nyújt lehetőséget, hogy bármely Oxfordban kutatható tudományágban 9 hónapos időtartamra posztgraduális vagy posztdoktorális tanulmányokat folytassanak az Oxfordi Egyetemei. A beérkezett pályázatokat az Alapítvány budapesti bizottsága értékelte, a végső kiválasztást pedig az Oxfordi Egyetem bizottsága végezte.
Összesen 29 pályázat érkezett, melyből a magyar szakértői bizottság kiválasztott 18-at. Ez évben az oxfordi bizottság 7 posztgraduális pályázónak ítélt oda ösztöndíjat.

Ösztöndíjasok:

Bugár István
  Pembroke College
Filozófia
  Mecsnóber Tekla
  Oxford University
irodalom
Heil Péter
  St. Antony's College
nemzetközi kapcsolatok
  Németh László
  Oxford University
informatika
Kovács ZoltánQueen's Collegetörténelem
  Wessely István
  Lady Margaret Hall
történelem
Lengyel Zoltán
  Leicester College
jogtudomány

Rutgers Egyetem, New Jersey, USA
18.000 USD

9 hónapos ösztöndíj az alábbi szakterületeken: antropológia, füozófia, fizika, angol-amerikai irodalom, mikrobiológia, operációs kutatások, politológia, pszichológia, történettudomány, urbanisztika. A korhatár: 35 év.
Összesen 5 pályázat érkezett, melyből a magyar bizottság továbbküldött 4-et. A Rutgers Egyetem bizottsága 2 pályázatot fogadott el.

Ösztöndíjasok:

Bátori Zsolt
társadalomtudományok
Kiss Szabolcs
pszichológia


Leuveni Egyetem, Belgium
50.000 USD

A Soros Alapítvány és a Leuveni Katolikus Egyetem közös programja 1988. óta folyik. Az egyetemmel kötött megállapodás alapján az Alapítvány 3 hónapos kutatói ösztöndíjakra írt ki pályázatot a bölcsész- és társadalomtudományok, továbbá 9 hónapos posztgraduális, illetve posztdoktorális ösztöndíjakra bármely tudományág területén dolgozó 35 évnél nem idősebb kutatók részére.
Összesen 22 pályázat érkezett, melyből a magyar szakértői bizottság elfogadott 17-et. A végső döntést a Leuveni Egyetem bizottsága hozta, az utolsó fordulóhoz érkező pályázókkal történő személyes beszélgetés és az elért eredmények értékelése alapján.

Ösztöndíjasok:

Gampel Tamás
9 hó
környezetvédelemMészáros Péter
9 hó
elektronika
Géléi András
9 hó
közgazdaságdr. Nagy Zoltán
3 hó
orvostudomány
Hegedűs Gyöngyi
9 hó
orientalisztikaPintér Károly
9 hó
irodalom
Kovács Marianne
9 hó
filozófiaSzatmári Ferenc
9 hó
történelem
dr. Major László
3 hó
orvostudomány

Londoni Egyetem, Anglia
21.000 USD

Ezévben másodszor hirdettünk ösztöndíjpályázatot a Londoni Egyetemre 3, illetve 6 hónapos időtartamra, legfeljebb 35 éves, jeles egyetemi diplomával rendelkező fiatal szakemberek részére az alábbi szakterületeken: filozófia, jog, közgazdaságtan, nemzetközi kapcsolatok, politikai gazdaságtan, politológia.
Összesen 10 pályázat érkezett, melyből a magyar bizottság 7-et fogadott el és továbbított a Londoni Egyetemre, ahol az ösztöndíjasok végső kiválasztása történt.

Ösztöndíjasok

Hargitai Éva Lilla
6 hó
szociológia Molnár Viktor
6 hó
filozófia
Imre Zoltán
6 hó
szociológia

Bolognai Egyetem, Olaszország
20.000 USD

Harmadik éve hirdettük meg 5-8 fő számára a 4 hónapos ösztöndíjprogramot a következő szakterületeken: bölcsészettudományok, közgazdaságtan, műszaki kémia és anyagtudományok, geológia, transzplantációs sebészet. A felső korhatár 37 év volt. Összesen IS pályázat érkezett, melyből a magyar bizottság 10-et küldött tovább.

Ösztöndíjasok:

Gállá Ágnes
4+2 hó
irodalom Hervai Franciska
4 hó
irodalom
Hegedús Anna
4 hó
nyelvészet Stefán Judit
4 hó
kémia

Oxford Hospitality Scheme
7.000 USD

E program keretében közép-és kelet-európai egyetemi oktatóknak és kutatóknak nyüt lehetősége l-l hónapos kutatómunkára az Oxfordi Egyetemen. Az Egyetem bizottsága által kiválasztott kutatók az ösztöndíjat az Egyetemtől, a kiutazáshoz szükséges repülőjegyet a Soros Alapítványtól kapták.

Ösztöndíjasok:
Back AndrásExeter CollegeSzenté ZoltánNuffield College
Bódis KláraJesus CollegeTúri LászlóCorpus Cristi College
Sághy MariannaNew College

National Museum of American History
19.000 USD

Idén másodszor hirdettünk ösztöndíjpályázatot erre a programra az egyetemek bölcsészkarain, mely keretében 3 amerikanisztika szakos fiatal szakembernek 4 hónapos kutatómunkára nyüt lehetősége a Smithsonian Institution-nál Washingtonban.
A beérkezett pályázatokat a Smithsonian Institution-hoz továbbítottuk, akik a végső döntést hozták.

Ösztöndíjasok:
Kaiser SáraJATE, SzegedSzirmai AndreaELTE, Budapest
Sarkady KrisztinaKLTE, Debrecen
Következő fejezet >>
Tartalom>>