Soros Alapítvány Évkönyv 2002
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet

Szakkollégiumi Program – „Szakkollégiumok a nyitott társadalomért”

8 180 000 Ft


A támogatás célja a nyitott társadalom eszméjének, a liberális értékrendnek, a nyugati demokrácia társadalmi mintáinak az elterjesztése, a szélsőségekkel szembeni kritikus gondolkodás igényének felkeltése volt. A pályázat révén az Alapítvány ösztönözni kívánta a szakkollégiumok és anyaintézményük, valamint a tágabb környezetük közötti együttműködést, a szakkollégiumokra jellemző eszmeiség (autonómia, önkormányzatiság, magas színvonalú szakmai képzés, közösségformálás, társadalmi problémákra való érzékenység, a szélsőséges nézetek kritikája) megismertetését szélesebb körben. Támogatást olyan, a 2002/2003-as tanévben tervezett, szakmai, kulturális vagy egyéb programok szervezéséhez lehetett kérni, amelyek akár a szakkollégium falain belül, akár azon kívül minél szélesebb körben segítik a fenti célok megvalósulását
Pályázati meghívást kapott az előző tanévben pályázati nyertes 27 – ebből 13 budapesti, 14 vidéki –, egyetemi és főiskolai (szak)kollégium.

18 pályázat érkezett, amelyből 8 részesült támogatásban.

Támogatott pályázatok

Alapítvány a Társadalomelméleti Kollégiumért, Budapest
"Multikulti" c. olvasókönyv elkészítése
785 000 Ft
Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégiuma, Debrecen
Alternatív irányultságok – országos hallgatói-szakkollégiumi konferencia a 2002/2003. tanévben
376 000 Ft
ELTE Bibo István Szakkollégium, Budapest
Állampolgári ismeretek közvetítése közép és általános iskolai tanulóknak
600 000 Ft
Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium és Szellemi Műhelyért Egyesület, Budapest
Attitűdmódosító előadások szervezése középiskolákban
600 000 Ft
Miskolci Egyetem Bolyai Kollégiumának Citromfa Politikatudományi Szakkollégiuma, Miskolc-Egyetemváros
Hang-Adó 2002 - "Fórum a kultúrált demokráciáért" cimű rendezvénysorozat
764 000 Ft
Pécsi Tudományegyetem Grastyán Endre Szakkollégium, Pécs
Nyílt terek – tudományos diákkonferencia
2 000 000 Ft
Rajk László Szakkollégium, Budapest
"Szélsőségek a világhálón" – a Magyarországon megjelenő szélsőjobboldali, internetes, ifjúsági szubkultúrák vizsgálala (kutalás, előadássorozat, konferencia)
1 325 000 Ft
Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium, Szeged
"Esélyegyenlőtlenségek a mai magyar társadalomban" c. konferencia és a YoungerGround Filmfesztivál
330 000 Ft
Tartalom>>
Következő fejezet >>