Soros Alapítvány Évkönyv 1999
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Leszakadó rétegek egészségügyi ellátásának javítása

79 684 348 Ft

A program célja az elszegényedő régiók, települések, településrészek lakosságának és elsősorban a leszakadó rétegekben élő gyermekek és idősek egészségi állapotának, mentális és fizikai helyzetének javítása volt. Olyan szerveződések pályázhattak, amelyek összekapcsolják a nehezen elérhető rétegekkel foglalkozó intézményeket és összehangolják tevékenységüket, illetve amelyek eljutnak az egészségügyi intézményrendszer által el nem ért rétegekhez, és a szükséges formában egészségügyi ellátást biztosítanak számukra.
E programban kaptak támogatást azok a modellkísérletek, amelyek megoldási lehetőségeket kínálnak a hajléktalanok egészségügyi ellátásának hiányterületein.

312 pályázat érkezett, amelyből 96 kapott támogatást.

Támogatott pályázatok

2. sz. Általános Iskola, Hajdúdorog
Az iskola tanulóinak egészségnevelési, tisztasági helyzetének javítása; a napi személyi tisztálkodás szokásának kialakítása
150 000 Ft
21. Századért Alapítvány, Heves
Újlörincfalva és két szomszédos település idős lakóinak ellátását javító modellértékű program megvalósítása
780 000 Ft
22. sz. Általános Iskola, Nyíregyháza
Hátrányos helyzetű, enyhén értelmi fogyatékos tanulók egészségi állapotán, mentális és fizikális helyzetén való javítás gyógyászati segédeszközök vásárlásával
140 000 Ft
620. sz. Ipari Szakmunkás- és Szakközépiskola, Kunszentmiklós
Az egészséges életvitel megtanítása és kialakítása, a társadalomba való beilleszkedés megkönnyítése
300 000 Ft
Acélgyári Gyermekcsapat, Salgótarján
A gyermek civil szervezetnek egyik fontos feladata a felnövekvő nemzedék számára a biztonsághoz, fejlődéshez, tanuláshoz szükséges támogató háttér biztosítása
227 000 Ft
Algernon Alapítvány, Budapest
Enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, többszörösen hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborozása
200 000 Ft
Altalános és Alapfokú Művészeti Iskola, Bordány
A legrászorultabb rétegek gyermekeinek segítése
100 000 Ft
Általános Iskola, Becsvölgye
A nevelés feltételeinek javítása a cigány kisebbség körében
119 733 Ft
Általános Iskola, Surd
Fakultációs foglalkozás kialakítása az iskolás és falusi fiatalok
140 000 Ft
Általános Iskola és Óvoda, Tiszamogyorós
Egészségvédelmi, felvilágosító előadások, úszásoktatás, étkezési támogatás, napközisek szabadidős tevékenysége, sportvetélkedő és lelki egészségmegőrzés
127 600 Ft
Anya- és Gyermekvédelmi Szolgálat, Szeghalom
Az elszegényedő családok segítése korszerű togamzásgátló eszközök ingyenes biztosításával; a szoptatni nem tudó anyák csecsemőinek tápszer- és bébiétel-beszerzés
200 000 Ft
Apácatorna Önkormányzat Védőnői, Gondozói, Ifjúságvédelmi Hálózat, Apácatorna
Odafigyelés az elszegényedett és veszélyeztetett fiatalokra a gyerekek pozitív természetképének kialakítása, a helyes életviteli szokások fejlesztése
210 000 Ft
Asztmás és Allergiás Gyerekek Budapesti Egyesülete, Budapest
A program segítségével az asztmás betegek bármely élethelyzetben uralni tudják betegségüket, s ennek következtében életminőségük tartósan javulhat
292 775 Ft
Bonyhád és Vidéke Nyugdíjas Egyesület, Bonyhád
Bonyhád és a környező kistelepülések szociális gondjainak enyhítése, az időskorú lakosság egészségfejlesztése
500 000 Ft
CÖTKÉNY Térségfejlesztő Szövetség, Tiszavalk
A szövetséghez tartozó Tiszavalk, Tiszabábolna és Tiszadorogma kisközségek időskorú lakosságának egészségügyi és mentális ellátását javító kezdeményezés
300 000 Ft
Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány, Budapest
Családterápiás rendelés családoknak, amelyek anyagi helyzetük és életvezetésük következtében nem képesek gyermekeiket saját igényeik szerint szocializálni
910000 Ft
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Tata
Játékkölcsönző szolgáltatás indítása a leszakadó, elszegényedő rétegek gyermekeinek mentális felzárkóztatására
140 000 Ft
Csertő Községi Önkormányzata, Csertő
A község óvodájának fejlesztése, egészséges életmódra, tiszta környezetre nevelés, egészségügyi ellátás javítása
75 000 Ft
Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség, Budapest
Romák lelki, szellemi és egészségügyi segítése előadásokkal
135 000 Ft
Dajka Alapítvány, Ajka
Az egészségügyi centrumoktól távol lakó nőknek segítségnyújtás a korszerű terhesgondozásban, családtervezésben, a terhességmegszakítások számának csökkentése érdekében
200 000 Ft
Damak Község Önkormányzata, Damak
Egészséges életmódra ösztönzés, a mindennapi mozgás, sportolás és egészséges táplálkozás biztosítása
150 000 Ft
Debrecen Menhely Alapítvány - Rehabilitációs Tanya, Debrecen
Az Alapítvány a családterápia nyújtotta eszközökkel, technikákkal igyekszik elősegíteni a lakók korábbi életmódja miatt megromlott családi kapcsolatainak javulását
2 960 000 Ft
Délután, az Idős emberek segélyvonala Alapítvány, Budapest
A kistelepülések idős lakosságának tájékoztatása a DélUlán telefonszolgálatról; a zöld vonal megnövekedő forgalmának finanszírozása, külső előadók meghívása
566 000 Ft
Drog Tájékoztató Központ, Budapest
Struktúraváltás időskorúak mentálhigiénés ellátásában
350 000 Ft
Egészségügyi Gondnokság, Tolna
A hátrányos helyzetű leszakadó rétegekben élő alsó- és felsőtagozatos tanulóknak tematikus egészségnevelési program heti rendszerességgel
315 000 Ft
Egy Ház Alapítvány, Debrecen
Hajléktalan emberek számára betegszoba kialakítása (bővítése) és az annak működéséhez szükséges felszerelések beszerzése
1 500 000 Ft
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Idősek Klubja, Pusztaföldvár
A községben élő hátrányos helyzetű lakosság, főleg fiatal fogyatékosok mentális és fizikai helyzetének javítása, egészségének védelme
604 000 Ft
Életút Alapítvány, Debrecen
Előzetes letartóztatásban lévő fiatalkorú fiúk egészségi állapotának, mentális és fizikális helyzetének javítása
310 000 Ft
Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Szövetsége Komárom-Esztergom Megyei Szervezete, Tata
A TB által nem finanszírozott fogászati ellátás biztosítása 20 fő részére; autista csoportok gyógylovagoltatása
255 000 Ft
Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete, Salgótarján
Egészséges gyermek, egészséges család, egészséges nemzet; a szülői klub működésével ismeretek átadása
50 000 Ft
Fővárosi Önkormányzat Hetes Gyermekotthon, Budapest
Mentálisan és szomatikusán veszélyeztetett családok gyermekeinek egészségmegőrzése
150 000 Ft
Gézengúz Alapítvány Győri Tagozata, Győr
Győrben és vonzáskörzetében az elszegényedő, a hátrányos helyzetben és/vagy rossz szociális környezetben élő sérült gyermekek egészségi állapotának javítása
432 000 Ft
Gönyű-Nagyszentjános Gyermekjóléti Szolgálat, Gönyű
Ebéd házhoz szállítása és betegszállítás ügyelettel
1 000 000 Ft
Gyöngyház Egyesület, Pécs
Az Egyesület Kovácsszénájai Rehabilitációs Otthona és Kovácsszénája község szociális együttműködési programja
1 300 000 Ft
Hajszolt Egyesület, Budapest
Hajléktalanság Európában címmel 1999. október 28-30. között rendezett nemzetközi konferencia
1 000 000 Ft
Iváncsa Község Polgármesteri Hivatala, Iváncsa
A községben élő idős, beteg emberek átmeneti ápolásának megoldása
1 000 000 Ft
Kálmánháza Önkormányzata, Kálmánháza
A település külterületén élő 498 lakos számára egészségügyi, szociális, mentális és kulturális rendezvények megtartása, megfelelő épület létrehozása, kialakítása
500 000 Ft
KerekVilág Jóléti Szolgálat Alapítvány, Pécs
Mozgássérült gyermekek és egészséges gyermekek közös nyári táboroztatása
100 000 Ft
Kisgörbő Községi Önkormányzat, Kisgörbő
Idős emberek egészségügyi ellátásának fejlesztése, javítása
721 800 Ft
Kisjakabfalva Önkormányzat, Kisjakabfalva
Veszélyeztetett életkorban lévő és leszakadó rétegek szűrővizsgálatainak megszervezése, lebonyolítása, kiszűrt betegek gondozásbavétele
1 000 000 Ft
Kortársoktatók Pécsi Egyesülete, Pécs
A kortárs oktatás módszertanára épített szenvedélybetegség prevenciós program kidolgozása és bevezetése
286 000 Ft
Kovács Jenőné, Füzér
Idős emberek egészségügyi és szociális ellátása
270 000 Ft
Körösújfalu Községi Önkormányzat, Körösújfalu
A település orvosi ellátásának biztosítása hetente két alkalommal
237 000 Ft
Kötelék Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány, Budapest
Nevelőotthonban élő gyermekek fejlesztése
852 000 Ft
Községi Képviselőtestület, Ulles
Kulturális programok szervezése az elszegényedő családok gyermekeinek
50 000 Ft
Községi Önkormányzat, Öregcsertő
A gyermekjóléti szolgálattal együttműködve a leszakadó rétegek életvezetésének, munkába állásának, gyermekek gondozásának segítése
54 000 Ft
Községi Önkormányzat, Surd
A már részlegesen működő házigondozás és nyugdíjas klub fejlesztése, segítségnyújtás a hátrányos helyzetű, idős, rászoruló embereknek
200 000 Ft
Községi Önkormányzat, Zselickislak
A településen élő idős emberek, nagycsaládosok gyógyszerellátásának és betegápolásának megoldása
480 000 Ft
Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Dunaszentbenedek
A védőnői szolgálat megfelelő szintű működéséhez szükséges eszközök kiegészítése (csecsemőmérleg, kombinált hűtőszekrény, látásvizsgáló, vérnyomásmérő)
155 950 Ft
Lázár Alapítvány a Gyógyíthatatlanokért, Balatonmagyaród
Mozgássérültek és mozgáskorlátozottak házi gondozása, rehabilitációjának elősegítése
1 667 200 Ft
Léthatáron Alapítvány, Budapest
Beteg, kórházi ápolást nem igénylő hajléktalan férfiak részére betegszoba kialakítása és üzemeltetése
1 500 000 Ft
Litke Község Önkormányzata, Litke
Hátrányos helyzetű rászoruló gyermekek komplex fejlesztése
168 000 Ft
Lorántffy Zsuzsanna Református Kismamaház, Miskolc
Betegvizsgáló berendezésének fejlesztése
152 000 Ft
Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége, Budapest
Üdüléssel összekapcsolt oktatás cukorbeteg felnőttel élő családok részére
110 000 Ft
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-Pesti Központ, Budapest
Olyan un. elsőbefogadók létesítése, ahol a nem megfelelő higiénés Állapotban lévő hajléktalanokat alkalmassá teszik egészségügyi intézménybe kerülésre
1 250 000 Ft
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Komáromi Csoportja, Komárom
A környező falvakban, tanyákon élő hátrányos helyzetű, idős emberek egészségügyi ellátásának biztosítása
630 000 Ft
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécsi Csoport, Pécs
A szakorvosi rendelő felszerelése hordozható (mobil) műszerekkel az idős emberek otthonukban történő ellátása céljából
1 051 000 Ft
Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló, Budapest
Háziorvosi rendelő mellett működő kétszobás, 17 ágyas betegszoba létesítése akut- és járóbetegek számára
2 000 000 Ft
Mezőszllas, Községi Önkormányzat, Mezöszilas
Pszichiátriai ellátás biztosítása Mezöszilas és a környező települések idős lakói számára
100 000 Ft
Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete, Nyíregyháza
Rendszeres úszásoktatás a megyében élő, nyilvántartott mozgáskorlátozott gyermek és felnőtt tagoknak; nyári tábor keretén belül játékos vizsga, gyakorlás
700 000 Ft
Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete, Zalaegerszeg
Mozgássérültek Rehabilitációs Apartmanjának igénybevétele a rendkívül nehéz anyagi helyzetben lévő tagok részére
504 560 Ft
Mozgássérülten az Önálló Életért Kunhegyesen Alapítvány, Kunhegyes
Speciális tornaterem felszerelése, gyógytestnevelő foglalkoztatása, felvilágosító előadások, szűrővizsgálatok végzése, úszásoktatás, torna a vízben
250 000 Ft
Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás, Szépeinek
Segítségnyújtás információval, ismeretek átadásával a leszakadó réteghez tartozó serdülőknek
215 000 Ft
Napfényt az Életnek Alapítvány, Miskolc
A már működő hajléktalanokat ellátó orvosi rendelő diagnosztikai felszerelésének fejlesztése
1 238 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Magosliget
A gyermekek higiéniára és egészséges életmódra nevelése, a szülök látókörének bővítése
155 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Zalatárnok
Az elszegényedő családokból származó gyermekek helyzetének javítása
150 000 Ft
Neszmély Barátainak Köre, Neszmély
Új szociális szolgáltatások bevezetése komplex szociális program megvalósítása keretében a hátrányos helyzetű idős emberek problémáinak egoldására
1 322 000 Ft
Nógrádi Foltvarró Kör, Nógrád
A foltvarró kör működése segíti az egyén és a családok életminőségének javítását, a nehéz életvitel miatti gondok feloldását; egy villanyvarrógép beszerzése
39 900 Ft
Nyírparasznya Község Önkormányzata, Nyírparasznya
Idősek Napköziotthonához mikrobusz beszerzése orvosi kezelésekre szállítás céljából
1 000 000 Ft
Nyírtelekért Ápolási Egyesület, Nyírtelek
Az időskorú lakosság egészségének védelme, a hipertónia, illetve diabetes szövődmények elkerülése és az időskorú lakosság életminőségének javítása
500 000 Ft
Nyugdíjas Szociális Egyesület, Dunaújváros
Betegsegítő szolgálat azon egyedül élő, beteg, idős emberek részére, akik kórházi ellátásra nem szorulnak, de átmenetileg nem tudják elhagyni a lakásukat
60 000 Ft
Nyugdíjasok Baráti Köre, Kába
Hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek élethelyzetének, egészségügyi állapotának, testi-lelki fejlődésének elősegítése
102 000 Ft
Nyugdíjasok Egészségmegőrző Országos Szövetsége, Kiskunfélegyháza
A tanyákon, falvakban hátrányos helyzetben élő fogyatékos mozgássérültek gyógykezeltetése
800 000 Ft
Oltalom Karitatív Egyesület, Budapest
Hajléktalan pszichiátriai betegek rehabilitációs programja
22 000 000 Ft
Önkormányzat Életmód Csoport, Kisberzseny
Az egészséges falusi életmód kialakítása, a pozitív életszemlélet erősítése, a szabadidő hasznos eltöltésével a fiatalok egészségügyi állapotának javítása
137 000 Ft
Pécs-Baranya Megyei Diabétesz Szövetség, Pécs
Sorstárs! Tanácsadó Szolgálat - a kistelepüléseken élő idős emberek gyógyellátásának javítása
330 000 Ft
Remény Nagycsaládos Egyesület, Üllés
Egészségügyi előadások szervezése: tudatosítani kell a családok körében, hogy mindenkinek saját érdeke a betegségek megelőzése
90 000 Ft
Rimóc Község Önkormányzatának Gyermekjóléti Szolgálata, Rimóc
A Gyermekjóléti Szolgálat elsődleges feladata a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése
150 000 Ft
Sebzett Fényesség Alapítvány, Miskolc
Az iskola többszörösen hátrányos helyzetű tanulói egészséges életmódra nevelő programjának folytatása
250 000 Ft
Segítő Társ Alapítvány, Nyergesújfalu
0-10 éves korú, eltérő fejlődésmenetű gyermekek gyógypedagógiai lovaglása
300 000 Ft
Söjtör Község Önkormányzata, Söjtör
A leszakadó, szociálisan hátrányos helyzetű családok gondozása, mentális helyzetének javítása
200 000 Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége, Nyíregyháza
Egészségügyi gondozás tárgyi feltételeinek biztosítása
400 530 Ft
Szalmaszál a Hajléktalanokért Alapítvány, Budapest
A hajléktalanok logászati ellátása az egészségügyi ellátás keretén belül
3 000 000 Ft
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondoksága, Szekszárd
Az iskolában tanuló fogyatékos gyermekek magatartásának befolyásolása, személyi és környezeti higiénéjük fejlődése, egészségük megőrzése
235 300 Ft
Szent Adalbert Misszió Alapítvány, Budapest
Hajléktalanok és egyéb leszakadt rétegek ingyenes fogászati ellátására létrehozott fogorvosi rendelő egyéves működésének fenntartása
2 400 000 Ft
Szent György Plébánia Egyházközség Értelmi és Mozgássérült Fiatalok Csoportja, Jobbágyi
A községben élő értelmi és mozgássérült fiatalok társadalmi integrálódása, rendszeres közösségi foglalkozások biztosítása, manuális képességek fejlesztése
320 000 Ft
Szín-Báb Egyesület, Debrecen
Az elszegényedő településrészek leszakadó rétegeiben élő gyermekek mentális egészségének javítása
408 000 Ft
Települési Önkormányzat, Csabrendek
Sümeg és környéke központi orvosi ügyeletének mentőautóval történő ellátása
2 000 000 Ft
Tutor Alapítvány a Betegek és Szegények Megsegítéséért, Budapest
Hajléktalan emberek tbc-szűrésének szervezése
4 160 000 Ft
Uszódi Idősek Klubja, Úszód
A községben már meglévő szolgáltatások fejlesztése, a tevékenységhez elengedhetetlenül szükséges eszközök beszerzése
120 000 Ft
Utcai Szociális Segítők Egyesülete, Tatabánya
Hajléktalan emberek egészségkárosodásának megelőzése négy városban
4 000 000 Ft
Üllés Községi Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala, Üllés
Az egészségügyi ellátásból kikerült, gyógyult személyek utógondozása
800 000 Ft
Városi Önkormányzat Egészségügyi Intézmény Védőnői Szolgálat, Hajdúböszörmény
Bodaszőlö gyermeklakosságának több mint fele szociálisan hátrányos helyzetű, a gyermekek higiénés kultúrájának kialakítása, fertőző betegségek visszaszorítása
270 000 Ft
Vas Megyei Lisztérzékenyek Érdekvédelmi Egyesülete,
Az egyesület gluténmentes diétát elősegítő programja, amely magában foglal orvosi előadásokat, dietetikus szakértői tanácsokat, termékbemutatókat
70 000 Ft
Védőnői Szolgálat, Gönyű
A kismamaklub foglalkozásainak hatékonyabbá tétele a csecsemők, gyermekek tesli, lelki egészségi állapotának javítása érdekében
50 000 Ft
Védőnői Szolgálat, Kislöd
A hátrányos helyzetű iskolás gyermekek felzárkóztatása, egészségügyi ellátásának javítása egy nyári napközis élelmódtábor keretein belül
233 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>