Soros Alapítvány Évkönyv 1993
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
LAP- ÉS FOLYÓIRATTÁMOGATÁS


A Soros Alapítvány lap- és folyóiratprogramjának célja a kulturális és közéleti lapok támogatása. A program újszerűsége abban nyilvánul meg, hogy a közvetlen anyagi támogatás mellett közvetett módon is igyekszik segítséget nyújtani a kulturális kiadványoknak, a szakmai tanácsadás, lapmenedzselés és terjesztés területén. A támogatás a lapok többségénél a folyamatos megjelenést tette lehetővé.

2000
3.000.000 Ft
Irodalmi és társadalmi havi lap

AETAS
1.000.000 Ft
Szegedi történész folyóirat

Beszélő
7.000.000 Ft
Politikai kulturális hetilap

BUKSZ
3.000.000 Ft
1989 óta negyedévenként megjelenő kulturális folyóirat, mely a szűkebb szakmának és nagyközönségnek
szóló könyvkritikákat közöl.

Café Bábel
1.000.000 Ft
Negyedévente megjelenő kulturális folyóirat, mely társadalomelméleti lapkérdések problémacentrikus
megközelítésére vállalkozik.

Egyház és Világ
1.000.000 Ft
1990 áprilisában indult, kéthetente megjelenő független egyházi folyóirat a protestáns lelkészek
önszerveződése révén

Egyházfórum
300.000 Ft
Élet és Irodalom
1.500.000 Ft
Kulturális és társadalmi folyóirat. A lap megjelentetéséhez, riport és glosszaverseny folytatására
kaptak támogatást.

Emberhalász
1.500.000 Ft
A szerkesztők a hit-művészet-társadalom témakörében olyan egyedi, emberközeli látásmódot szeretnének
meghonosítani, amely a hit és az ember természetellenes távolságának áthidalását célozza.

Esély
1.000.000 Ft
Szociálliberális folyóirat

Európai Utas
1.500.000 Ft
A lap megjelentetésére, valamint nemzetközi találkozók, vitaestek szervezésére kaptak támogatást.

Filmvilág
2.000.000 Ft
Filmművészeti havilap, mely a magyar és a nemzetközi filmművészet alkotásainak kritika elemző
színvonalas tájékoztatója.

Határ
1.000.000 Ft
Debrecenben kéthavonta megjelenő szépirodalmi, filozófiai értekezéseket és műbírálatokat közlő folyóirat

Hiány
1.500.000 Ft
Szociálliberális folyóirat

História
1.500.000 Ft
A közgondolkodást foglalkoztató történeti-politikai kérdéseket elemző folyóirat

Holmi
5.000.000 Ft
Irodalmi kulturális folyóirat

Hócipő
1.500.000 Ft
Szatirikus kétheti lap

Kincskereső
1.500.000 Ft
Ifjúsági irodalmi kulturális lap

Klió
500.000 Ft
Nyíregyházi és debreceni történészek által indított szemléző tájékoztató folyóirat a történelemtudomány
tárgyköréből

Kritika
4.500.000 Ft
Társadalomelméleti és kulturális folyóirat, szociálliberális értékek és eszmék közlője

Liget
500.000 Ft
Irodalmi és ökológiai folyóirat

Magyar Lettre Internationale
1.800.000 Ft
Politikai és kulturális folyóirat, melynek célja a magyar tudomány és kultúra bekapcsolása Európa szellemi
és kulturális vérkeringésébe

Magyar Napló
1.000.000 Ft
Kéthetente megjelenő liberális irodalmi lap

Magyar Narancs
14.500.000 Ft*
és kamatmentes kölcsönként
2.500.000 Ft
Politikai és kulturális hetilap

Mozgó Világ
3.500.000 Ft
Kulturális társadalmi folyóirat

Muzsika
3.000.000 Ft
Komolyzenei folyóirat, a magyar és nemzetközi zenei élet jelenségeinek tolmácsolója

Múlt és Jövő
3.500.000 Ft
Zsidó kulturális folyóirat

Nagyvilág
7.600 $
Világirodalmi folyóirat (technikai eszközökre)

Nappali ház
1.000.000 Ft
Negyedévenként megjelenő irodalmi és művészeti szemle (technikai eszközökre)

Ön-Kor-Kép
1.500.000 Ft
Liberális önkormányzati havi lap

Pompeji
500.000 Ft
Irodalmi, művészeti, bölcseleti folyóirat, mely negyedévenként Szegeden jelenik meg

Prés
200.000 Ft
Gyöngyösön megjelenő közéleti lap. A humán és közhasználatú információk mellett
a szerkesztőit a helyi társadalom civil szerveződéseit is támogatják.

Tudomány
1.000.000 Ft
Szombat
4.100 $
Zsidó kulturális folyóirat (technikai eszközökre)

Színház
1.500.000 Ft
A magyar színházművészet havi szakmai folyóirata

Társadalmi Szemle
1.000.000 Ft
Természet Világa
1.000.000 Ft
Turul
120.000 Ft
Címertani, pecséttani, család- és helytörténeti, kronológiai és diplomatikai tárgyú
tudományos közlemények fóruma

Új Folyosó
500.000 Ft
Belső rádiós kiadvány

Valóság
1.500.000 Ft
Világosság
2.000.000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>