Soros Alapítvány Évkönyv 1989
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Egyéb


AIESEC — Egyesült Államok

Kilenc magyar közgazdászhallgató vett részt az USA—Magyarország Gazdasági Fórum, 1990 című találkozón. Meglátogattak számos üzleti vállalkozást, és öt déli államban szemináriumokat hallgattak.
10.000.- USD

Andaházy Loránd

A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem 5 hallgatója meghívást kapott Portugál iába az ott megrendezésre kerülő táj- és kertépítészeti hallgatók nemzetközi szakmai találkozójára. A tanulmányút költségeihez kapták a támogatást
1.500. - USD forinttérítés nélkül

Atlantic Research and Publications

Az Alapítvány támogatta a pályázót, hogy részt vehessen az első budapesti könyv- és videovásáron, hogy ezzel a magyar közönség figyelmét tevékenységére felhívja, hogy támogassa az információ szabad áramlását, valamint könyvek és videokazetták elosztását Magyarországon.
10.000.- USD

Barry Franklin

Kedvezményezett repülőjegy formájában kapott támogatást, hogy a budapesti Oktatáskutató Intézetben az oktatási reformmal kapcsolatos előadássorozatot tarthasson.
925.- USD

Bessenyei György Tanárképző Főiskola

A főiskola évek óta kapcsolatban áll a kanadai Waterloo Egyetem Földrajzi Tanszékével. E kapcsolat keretében minden második évben a kanadai egyetem hallgatói európai terepgyakorlatukat Magyarországon, a magyar hallgatók pedig Kanadában tartják. Az ott-tartózkodás költségeit a résztvevők maguk fizetik. A támogatás formája repülőjegy a 15 fős diákcsoport és az 5 kísérőtanár részére.
20 db repülőjegy Budapest—Toronto—Budapest

Bethlen Gábor Alapítvány

A BGA és az MTA-SABT közös ösztöndíj-alapja a két alapítvány 1:9 arányú hozzájárulásából működik. A közös kuratórium döntéseivel a határainkon túl élő magyarság, valamint a kelet-európai népek békés együttélését szolgáló tudományos, kulturális és közösségépítő erőfeszítéseit támogatja.
1.500.000.- Ft

Bollobás Enikő

Repülőjegyet kapott, hogy részt vehessen az amerikai, szovjet és kelet-európai kapcsolatok V. általános konferenciáján.
1.200.- USD

Borbély Jolán

Martin György, a nemrég elhunyt neves magyar táncfolklorista hagyatékából készült angol nyelvű kötet előkészítéséhez kapott támogatást
138.000.- Ft

Budapesti Városszépítő Egyesület

Az Egyesület öt évi munkával összeállította és megjelenteti Budapest meglévő és elpusztult köztéri szobrainak katalógusát.
400.000.- Ft

Bókay Antal

Az American Council of Learned Societies-től kapott ösztöndíj segítségével a floridai egyetemen, Gainesville-ben folytatott tanulmányokat a kortárs amerikai irodalomkritika körében. A támogatás segítségével kiegészítő kutatást végzett a Kongresszusi Könyvtárban.
300.- USD

Ceglédi Erkel Ferenc Állami Zeneiskola

A zeneiskola 18 tagú fuvolazenekarát a Kórusok Országos Tanácsa jelölte a belgiumi fesztiválon való részvételre. A támogatást útiköltség fedezésére kapták.
120.000.- Ft

Choral Kft.

A pályázó intézmény alapvető céljának tekinti a kulturális ügyeik szolgálatát a zeneművészet, zenetudomány és zenetörténet terén. A művészek menedzselése színvonalának emelésére kapott támogatást
1 telefax és
1 fénymásológép

Csapó-Sweet Rita

Repülőjegyet kapott a Sesame Street magyarországi forgalmazására irányuló erőfeszítéseinek támogatásaként A sorozat szerepel a Magyar Televízió adásán, és hatékonyan hozzájárul a kisgyerekek angol tanulásához.
900.- USD

De Chatel Rudolf

A pályázó menettérti repülőjegyet kapott a Német és Izraeli Hypertonia Liga kongresszusán való részvételhez Izraelbe.
Budapest-Tél Aviv-Budapest menettérti repülőjegy

Egyedi Katalin

A kedvezményezett az American Cancer Society huszadik évfordulóján Atlantában rendezett konferencián való részvételhez kapott résztámogatást Egyedi Katalin a mellrák áldozatai által felállított önsegítő szervezet alapítója.
525.- USD

Egészséges Táplálkozás Program

Az 1989-ben a Pennsylvaniai Egyetemen egészségvédő tréningen résztvett öt magyarországi angoltanár hazatérve hozzákezdett a program hazai meghonosításához, az írott anyagok adaptálásához, a tanultak iskolai közegben való elterjesztéséhez. Ugyanebben az évben Susan Saphiro Magyarországra látogatott, hogy segítse a program adaptációját Ehhez kapott támogatást
8.500.- USD

ELTE TTK Matematikus Hallgatók

A budapesti matematikus hallgatók szakmai cserekapcsolatot tartanak fenn a hollandiai Technische University Eindhoven hallgatóival. A holland diákok látogatását 1989-ben a magyar diákok viszonozták, ehhez kaptak támogatást vonatjegyek formájában.
200.000.- Ft

ELTE TTK Általános Számítástudományi Tanszék

A tanszék négy hallgatója résztvett egy hollandiai programozási versenyen, ehhez útiköltség-hozzájárulást kaptak.
80.000.- Ft

ELTE ÁJTK Nemzetközi Jogi Tanszék

Az 1989-ben Chicagóban megrendezett nemzetközi jogi diákversenyre utazó négy diák kapott repülőjegyet A kinttartózkodás költségeit a meghívó fél fedezte.
4 db menettérti repülőjegy — Budapest—Chicago—Budapest

Endrei Walter

A magyarországi műszaki modernizáció kutatásaival kapcsolatosan kedvezményezett bécsi levéltárakban is dolgozott az Alapítvány segítségével.
300.- USD

Evolutionary Learning Systems

Az Alapítvány a pályázónak kezdőtámogatást adott ahhoz, hogy a magyar Parlament számára jogi információs és ismeretkezelő rendszert fejlesszen ki, mely a parlamenti képviselők és a parlamenti szakbizottságok munkáját segíti majd.
12.000.- USD

Fiatal politikusok Londonban

Az angol parlament fiatal magyar politikusokat hívott meg háromhetes londoni tartózkodásra, hogy megismertesse velük az angol parlamentarizmust Az Alapítvány közreműködött a résztvevők kiválasztásában, és útiköltséggel támogatta őket
7.500.- USD

Fénymásológép-program

Az Alapítvány folytatta fénymásológép-programját. A gépek oktatási intézményekbe; közgyűjteményekbe, kutatási intézetekhez és újonnan alakult társadalmi szervezetekhez, illetve újságokhoz kerültek. A gépeket pályázat útján osztotta szét az Alapítvány. A nyertesek listáját lásd a VIII. mellékletben.
450.000.- USD

Gidró Gabriella

A spanyol Interkultura szervezésében megrendezett nemzetközi diákcsere szemináriumra kapott útiköltséget
Budapest—Madrid —Budapest repülőjegy

Göncz Árpád

A pályázó író-műfordító a Catholic University of America meghívására utazott Washingtonba.
Budapest—Washington —Budapest menettérti repülőjegy

Halálbüntetést Ellenzők Ligája

Az 1989 januárjában megalakult liga célja a hafélbüntetést ellenző álláspontok képviselete. Ennek érdekében speciális modellkísérletetterveznek, amelynek során audio-vizuális teszt segítségével kiválasztott csoport körében meggyőzési technikákat kívánnak kipróbálni és megvitatni.
250.000.- Ft

Hungárián Humán Rights Foundation

Az Alapítvány hozzájárult a pályázó Romániában folytatott munkájához. A támogatás segítségével gyógyszert és élelmiszert juttatnak el romániai állampolgárokhoz.
10.000.- USD

Industrial Cooperative Association

Öt magyar üzletember útiköltségre kapott támogatást, hogy az Oxfordi Egyetem kelet-nyugati konferenciáján részt vehessen. A konferencia címe: „Ipari társulások és alkalmazottak tulajdonában lévő vállalkozások" volt.
1.800.- USD

Institute fór Humán Studies

Hét magyar résztvevő — Volz Attila, Vörös Miklós, Ambrus-Lakatos Loránd, Meszerics Tamás, Csaba István, Mink Andrea és Mátay Mónika —
kapott útiköltséget, hogy a Szabadság és társadalom c. helyi nyári szemináriumon részt vehessenek a virginiai George Mason Egyetemen.
9.000.- USD

Király Zoltán

A pályázó intenzív angol nyelvtanulásra és angliai tartózkodásra kapott támogatást, hogy majdan az angol parlament működését tanulmányozhassa.
14.000.-USD

KLTE Történeti Segédtudományok Tanszék

A debreceni egyetemen ez a tanszék a gazdája a szűkebb értelemben vett segédtudományokon kívül a művelődéstörténeti és művészettörténeti, valamint a zenetörténeti stúdiumoknak is. A támogatást az oktatás színvonalának emelésére, korszerű oktatási eszközök beszerzésére kapták.
400.000.- Ft

Kovalovszky Márta

A pályázó művészettörténésznek a Beck András kiállítás előkészítéséhez szükséges párizsi útját támogatta a Bizottság.
400.- USD

Kovács P. Attila

A pályázó a támogatást számítógépes szoftverek — sakkprogramok — kidolgozására kapta.
200.- USD

Lenvirág Gyermektáncegyüttes

Az együttes meghívást kapott a Kanadában megrendezett „A Világ Gyermekeinek Folklór Fesztiválja" rendezvényre. A szülők és különböző budakalászi intézmények fedezték a nevezési díjat és a repülőjegyek árának egy részét. Az Alapítvány az útiköltség fennmaradó részével járult hozzá a programhoz.
200.000.- Ft

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete

Az egyesületen keresztül 11 egyetemi hallgató kapott támogatást, hogy meglátogassa a svájci Centre Eureopean des Researches Nucelaires-t, valamint 30 fő az ICPS '89 konferencián való részvételhez Freiburgban.
60.000.- Ft és 1.000.- USD forinttérítés nélkül, valamint
117.000. - Ft és 3.300. - DM forinttérítés nélkül

Magyar Helsinki Bizottság

A Bizottság a magyarországi választások figyelemmel kísérése céljából ideiglenes irodát nyit Budapesten. Az iroda felállításához kaptak eszközöket.
100.000.- Ft, egy telefax, egy másológép és egy számítógép használata 6 hónapra

Magyar Tudományos Akadémia

Az Akadémia magyar tudósok nemzetközi tudományos konferenciákon való részvételét támogathatja a kapott összegből.
20.000.- USD

Miskolci Fazekas utcai Általános Iskola

Az iskola kórusa több hazai és nemzetközi versenyen is díjat nyert Idén meghívást kaptak az arezzoi kórusversenyre. A Bizottság útiköltségükhöz járult hozzá.
250.000.- Ft

Mississippi Egyetem

Az egyetem a Magyarország helyzetével kapcsolatos kritikus kérdések kapcsán tartott nemzetközi konferenciát Az Alapítvány útiköltséget biztosított két résztvevő, Fodor Gábor és Demszky Gábor számára.
1.224.- USD

MTA Regionális Kutatások Központja

A Duna—Tisza közén végzendő regionális vizsgálatok feldolgozásához szavazott meg technikai segítséget a Bizottság.
1 db számítógép forinttérítés nélkül

Nagy Piroska

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskola 10 latint tanuló diákja római tanulmányi kirándulásához kapott útiköltségtámogatást
30.000.- Ft

New Visions

Genevieve des Cognets Yancey és Dániel Dávid Siegel útiköltséget kaptak, hogy a kelet-európai új vezetőkre irányuló kiterjedt kutatásuk magyarországi szakaszát ily módon támogassa az alapítvány.
3.000.- USD

Nyomda (Vita) Kft.

Nyomdagépek beszerzésére kapták a támogatást.
30.000.- USD forinttérítés ellenében

Radnóti Gimnázium

A gimnázium nyáron franciaországi diákcsere-utazást szervez. A kísérőtanár útiköltségéhez kaptak hozzájárulást
10.000.- Ft

Scammell, Michael

Michael Scammell amerikai irodalmár Koestler hagyatékának kizárólagos felhasználója, az angol Faber and Faber kiadó megbízásából az író életrajzát készíti el. Magyarországi tartózkodása alatt interjút készít azokkal, akik személyes kapcsolatban álltak Koest-lerrel, vagy életével, munkásságával foglalkoznak. Az itt-tartózkodás költségeinek fedezésére kapott támogatást
70.000.- Ft

Scott M. Eddie

Az amerikai kutató két magyar társával együtt kutatja a trianoni területeken a bekövetkezett földbirtok viszonyok 1893 és 1935 közötti változását, ezért öt hetet Magyarországon töltött. A kutatómunka eredményeként gazdaságtörténeti tanulmány készül, az ehhez szükséges 1925. évi Gazdacímtár számítógépes feldolgozására fogadták el pályázatát.
150.000.- Ft

Special Olympics

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság kérésére a Soros Alapítvány hozzájárult magyarok részvételéhez a Special Olympics edin-burgh-i konferenciáján. Az utazás célja mozgássérültek nemzetközi versenyének magyarországi bevezetése volt
200.- USD

Sulyokné dr. Frisnyák Zsuzsa

A pályázó és Molnár Erzsébet muzeológusok egy vasúttörténeti képrepertórium összeállításával és számítógépes feldolgozásával azt vizsgálják, hogy 1914 előtt miért volt képes hatékonyan és nyereségesen együttműködni a közlekedési rendszer és a magyar gazdaság.
100.000.- Ft

SuppJemental Waysfor Improving International Stability

A SWIIS három amerikai szóvivő — HArold Chestnut, Kenyon de Creene és Frederick Kile — számára kapott útiköltséget, hogy a budapesti „Nemzetközi Konfliktusmegoldás Rendszerszervezés Útján" c. konferencián részt vehessenek.
3.300.- USD

Sushma Palmer

Egészségvédelmi program megvalósításához kapott támogatást
10.000.- USD forinttérítés nélkül

Svastics Egon

A pályázó útiköltséget kapott, hogy Los Angelesben egy onkológiai konferencián vehessen részt
400.- USD

Szabó István

A zeneművész a barcelonai Nemzetközi Zenei Versenyen való részvételhez kapott útiköltség-támogatást
600.- USD

Szabó T. Attila

A pályázó a Bécsben megrendezett „Géné Cascades and Se-cond Messengers ín Cancer" c. rendezvényen való részvételéhez kapott támogatást 200.-USD

Szarvasi Evangélikus Egyházközség

Az egyházközségi templom műemlék orgonájának felújítására helyi gyűjtésből 40.000. — Ft jött össze, a hiányzó összeget kapták meg támogatásként.
60.000.- Ft

Szemmelveis Tibor

A pályázó mittenwaldi hegedűkészítői tanulmányok végzéséhez kapta a támogatást. Ezért válialja, hogy 6 éven keresztül évi 1 mesterhegedű minőségű, illetve értékű hegedűt készít A hangszerekkel az MTA Soros Alapítvány Bizottság rendelkezik.
Évi 6.000 DM (1989-1991)

Tamás Gáspár Miklós

Kedvezményezett az oxfordi St Antony's College-ben folytatott Kelet-Európa politikájával kapcsolatos elméleti és történeti kutatást, melynek költségeihez az Alapítvány hozzájárult
3.500.- USD

TetlákPál

A pályázó a balassagyarmati Honismereti Kör tagjaként három éve dolgozik önerőből a Drégelyvára alatt húzódó alagút feltárásán, a régészek által ismert alagút-monda kiderítésén. A földmunkák elvégzéséhez kapott támogatást.
60.000.- Ft

The Hastings Center

Pályázó biomedikális etikai program kialakítására kapott támogatást, mely iránt mind Magyarországon, mind a többi kelet-európai országban egyre növekszik az érdeklődés.
30.000.- USD

Ádám Magda

A pályázó egy washingtoni történettudományi konferencián vett részt
Budapest—Washington —Budapest menettérti repülőjegy

Újpesti Családsegítő Központ

Az intézmény megalakulása óta fő feladatának tekinti, hogy a létminimum alatt élő családok szociális érdekvédelmét ellássa. Elhatározták, hogy kiszámítják az újpesti létminimumot, s az áremeléseknek megfelelően állandóan karbantartják az eredményeket. Megfigyeléseiket nyilvános vitára bocsátják, ennek kiindulópontjául azt a kiállítást tekintik, amelyen tárgyiasult formában, a Térszínház tagjainak segítségével megelevenedik a „fogyasztói kosár". A Bizottság a „Léthatáron" című kiállítás megrendezésére adott támogatást.
950.000.- Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>