Soros Alapítvány Évkönyv 1988
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
LÉLEKTAN (Továbbá pedagógia, mentálhigiéné)
Bartha Anna
60.000 forint 1987-ben
9.400 forint dologi költségeire
Gyermekkori autizmus-hitatás
Dr. Bartha Anna elkészítette tanulmányát a gyermekkorukban autistaként diagnosztizáltak későbbi sorsáról. A pótlólagos támogatást utazási, gépelési, szövegszerkesztési költségeire kapta.

Szirmai Gábor
126.000 forint 18 hónapra 1986-ban
l.735.200 forint három évre 1987-ben
2.000 dollár forinttérítés nélkül 1988-ban
Autista óvoda
Szirmai Gábor vezetésével a Lares Humánszolgáltató Kisszövetkezet keretében működik a nehezen nevelhető, autisztikus gyermekek kísérleti óvodája. Az óvoda működését nagy szakmai elismerés övezi, s várhatóan néhány éven belül szervezett és intézményes támogatást kaphat. 1986-ban a pályázó a kísérlet tapasztalatainak feldolgozására kapott ösztöndíjat. Az 1987-ben kapott hároméves támogatás az autista óvoda működtetésének és fenntartásának költségeit fedezi. A dollártámogatást gyógyító-oktató játékok vásárlására adta a bizottság.

Dr. Bagdy Emőke
566.000 forint kölcsön 1988-ban
Könyvkiadásra
A pályázó a Magyar Pszichiátriai Társaság Elnöksége nevében kapta a kölcsönt Mérei Ferenc: A pszichológiai labirintus c. műve kiadására. 1987-ben Mérei Ferenc halála után dr. Bagdy Emőke egészítette ki és szerkesztette meg a könyvet.

Fiatalok önsegítő klubja
1.324.000 forint 1987-ben
1.200.000 forint 1988-ban
Hátrányos helyzetű fiatalok gondozása
Kürti Erzsébet csoportjában pszichológus, jogász, pedagógus és családgondozó foglalkozik olyan hátrányos helyzetű, marginális társadalmi státusú fiatalokkal, akik “bandákba" szerveződve a deviancia felé sodródnak. A csoport tagjai a fiatalok életvitelén igyekeznek változtatni, a munkába álláshoz, a tanuláshoz, a szórakozáshoz, a családi problémák kezeléséhez nyújtanak segítséget és pszichológiai tanácsadást vállalnak.

OTE Pszichiátriai Tanszék
500.000 forint 1988-ban
Pszichoterápiás képzés
A legismertebb magyar pszichoteropeuták részvételével tanfolyam indult egészségügyi dolgozóknak a korszerű terápiás módszerekről. A támogatást a résztvevők ösztöndíjára fordították.

Gyermekstúdió (Deli Bálint Attila)
389.000 forint 1988-ban
Esztétikai nevelés
A gyermekstúdió elsősorban hátrányos helyzetűek körében folytat kísérleti jelleggel esztétikai nevelést. Tanévközi és nyári tábori foglalkozásokat tart 7-10 éves gyermekekből álló csoportoknak. A szociális és esztétikai nevelésre kidolgozott új módszerét alkalmazza, s egyben a módszer tudományos igazolásán dolgozik.

MTA Pszichológiai Intézet
500.000 forint 1988-ban
Folyóirat kiadása
A Pszichológia című folyóirat kiadása az Intézet költségvetésének csökkentése következtében nehéz helyzetbe került. A bizottság áthidaló segélynek szánta a támogatást, hogy a folyóirat 1988. évi négy száma megjelenhessen, abban a reményben, hogy időközben megteremtődnek a fenntartásához szükséges források.

Dr. Gondos Anna
211.000 forint 1987-ben
220.000 forint 1988-ban
Családgondozó program
A pályázó családsegítő tevékenységet és egyben tanfolyamot szervez. 15 fős csoportokat oktat háromhónapos tréningeken a PET-módszerre (Parents Effectivity Training). A támogatást a kurzusok költségeire és egy fő 12 havi ösztöndíjára fordítja.

Ipolytölgyesi Gyermekotthon
500.000 forint 1987-ben
500.000 forint 1988-ban
Volt gondozottak foglalkoztatása
A katolikus egyház szeretetszolgálatának gyermekotthona nyolcvan értelmi és testi fogyatékos gyermeket gondoz. A cél a felnövő növendékek foglalkoztatása egy önfenntartó mezőgazdasági kisüzemben. Az első évi támogatásból traktort és mélyhűtőkamrát vásároltak. 1988-ban a traktorhoz illeszhető segédgépek, valamint teherautó, szárító és aggregátor beszerzéséhez járult hozzá a bizottság.

Dr. Fonyó Ilona
31.284 forint 1988-ban
Amerikai tanulmányút
A pályázó négy hónapos tanulmányút ján a CIP (Council of International Programs for Social Workers) szervezésében az USA-ban folyó szociális munka szervezetét és formáit tanulmányozta. A támogatás az útiköltséget fedezte.
Következő fejezet >>
Tartalom>>