Soros Alapítvány Évkönyv 1988
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
EGYÉB TÁRSADALOMTUDOMÁNY
MTA Irodalomtudományi Intézet
I. 394.000 forint két évre 1987-ben
Babits-levelezés
A támogatást Babits Mihály levelezésének összegyűjtésére, kiadásának előkészítésére és feldolgozására adta a bizottság. Az anyagból készül majd a költő levelezésének kritikai kiadása.
II. 30.000 forint 1988-ban
Vers-szeminárium
Az intézet 1988 májusában négy egyetemmel közösen “Versszerzés és poézis" címmel nemzetközi tudományos ülésszakot rendezett. A támogatást a résztvevő magyar diákok ellátására és egy szakmai kirándulás útiköltségére kapta.
III. 100.000 forint 1988-ban
Horvát-magyar kollokvium
A budapesti és a zágrábi irodalomtudományi intézet kétévenként felváltva Magyarországon és Jugoszláviában tart kollokviumot a XX. századi irodalomról. A bizottság a Budapesten rendezett találkozó külföldi résztvevőinek vendégül látásához járult hozzá.

Furkó Zoltán
3.000 dollár forinttérítés nélkül és
51.399 forint repülőjegyre (Bp. — San Diego — Bp.)
Marái Sándor kéziratának rendezése
A Szépirodalmi Könyvkiadó vállalta Márai Sándor műveinek magyarországi megjelentetését. A pályázó arra kapta a támogatást, hogy a San Diegóban élő íróval interjúsorozatot készítsen, majd sajtó alá rendezze naplójegyzeteit és levelezését.

Bojtár Endre, Kiss Gy. Csaba
200.000 forint 1988-ban
Vincenz-tanácskozás
Stanislaw Vincenz lengyel író életművéről nemzetközi tudományos tanácskozást rendeztek Budapesten. A lengyelek, ukránok, románok, zsidók lakta hucul vidékről származó író a második világháború idején mintegy hat évet töltött menekültként Magyarországon. A támogatást 20 külföldi előadó tiszteletdíjára, valamint a tanácskozás anyagának megjelentetésére kapták a pályázók.

Keserű Bálint
240.000 forint 1988-ban
Irodalmi tanulmánykötet
Szegeden 28 tagú munkaközösség tanulmányozza a régi magyar irodalmat, művészetet és külföldi kapcsolatait. A tagok tanulmányaiból megjelenő kötethez adott támogatást a bizottság.

Kanyó Zoltánné
200.000 forint 1988-ban
Posztumusz Kanyó-antológia
A pályázó elhunyt férje műveiből kívánja megjelentetni a Szemiotika és irodalomtudomány című kötet. A JATE BTK a kötet megjelentetéséhez, a szerkesztési, szedési stb. munkák elvégzéséhez jelentékeny támogatást helyezett kilátásba.

Dr. Hronszky Imre
20.346 forint és
80 dollár forinttérítés nélkül 1988-ban
Világkongresszus - részvétel
A pályázó menettérti repülőjegyet kapott, hogy részt vehessen az angliai Brightonban rendezett XVIII. Filozófiai Világkongresszuson (1988. augusztus 20-26).

ELTE ÁJTK Emberi Jogok Kutatócsoport
400.000 forint 1988-ban
Tanulmánykötet költségeire
A bizottság támogatásával jelent meg az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 40. évfordulójára “Az emberi jogok jogrendszerünkben" című tanulmánykötet.

Kelet-Európa Kutató Csoport
680.000 forint 1988-ban
Kutatási célokra
A pályázók Nemzetállamok és társadalmi mozgalmak címen indítottak kutatási programot. A program gondozását az Országos Közművelődési Központ vállalta. A csoport tagjai fiatal kutatók, s előbb Miszlivetz Ferenc, majd Bába Iván vezetésével Kelet-Európa-műhely létrehozásához láttak hozzá.

Férge Gábor
192.000 forint 1985-86-ban
120.000 forint 1987-ben
500.000 forint 1988-ban
Arisztotelész-kiadás
A pályázó előbb társadalomtudomány ösztöndíjjal három éven át egy többnyelvű Arisztotelész-szótáron dolgozott. Ezúttal Arisztotelész Metafizikájának kritikai kiadásához kapta a támogatást. A könyv az Európa Kiadó gondozásában jelenik meg.

MTA Nyelvtudományi Intézet
5.478 dollár 1988-ban
Hangrögzítő berendezésre
Az intézetnek a mai magyar nyelv tanulmányozásához van szüksége a korszerű hangfelvevő készülékre, s az alapítvány segítségével egy Uher típusú berendezéshez jutott.

Miskolci Egyetem Jogi Kara
260.000 forint 1987-ben
500 dollár 1988-ban
Dokumentációs bázis kiépítésére
A forinttámogatásból az egyetem magánjogtörténeti bázisa vásárolt számítógépet, a dollártámogatásból pedig az emberi jogokról szóló irodalom francia és angol nyelvű alapműveit szerezték be.
Következő fejezet >>
Tartalom>>