Soros Alapítvány Évkönyv 2001
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Diáktanácsadó központok

27 000 000 Ft

Lezáró, harmadik tanévéhez érkezett a program, amelynek célja a magyar felsőoktatásból hiányozó komplex tevékenységű diáktanácsadó szervezetek a nyugati egyetemeken szokásos, komplex tanácsadást nyújtó student advising service meghonosítása a belföldi hallgatói lét és státusz problémáinak kezelésére. 1999-ben három tanévre pályázhattak egyetemek és főiskolák diáktanácsadó központok létrehozásának, illetve fejlesztésének támogatására. Prioritást élveztek azok a pályázatok, ahol több intézmény együtt, közös tanácsadó irodát hozott létre. A pályázati tervet három évre kellett elkészíteni, 2001-ben pedig a harmadik, 2001/2002-es tanévre lehetett megújítani. A pályázó intézménynek nyilatkoznia kellett, hogy a harmadik év leteltével saját erőből vagy más támogatót keresve tovább működteti a központot. A központok egyik feladata az információszolgáltatás tanulmányi, tanulmányszervezési ügyekben (a tanulmányi osztály bevonásával), belföldi és külföldi ösztöndíjpályázatokról, munkalehetőségekről, kulturális és képzési, szabadidős programokról stb. A központok másik fontos feladata a tanácsadás és konzultáció biztosítása a hallgatók számára tanulmányi, pszichológiai, életvezetési (alkohol, drog, lelki problémák), pénzügyi (adó), jogi, munkavállalással, valamint pályázatokkal kapcsolatos ügyekben. A pályázó intézménynek kellett biztosítania a megfelelő nagyságú, felszerelt irodahelyiséget valamint fedezni a rezsiköltséget, illetve két főállású munkatárs fizetését. Az Alapítványnál pályázni lehetett technikai felszerelésre, ösztöndíj jellegű jutalomra a központ két munkatársa számára., külső szakértők tanácsadói munkájának honorálására, a hallgatókat tanácsokkal ellátó házi kivitelezésű kiadványok, szóróanyagok készítésére, valamint az iroda működési költségeihez való hozzájárulásra.
A programhoz kapcsolódóan az Alapítvány gondozásában elkészült a Diáktanácsadók a felsőoktatásban című módszertani kiadvány.

17 pályázat érkezett amelyből 15 részesült támogatásban.

22 000 000 Ft

Támogatott pályázatok

Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék
A már létező Kortársképzés és Mentálhigiénés képzés kiszélesítése; jogi tanácsadás biztosítása, a diákok kül- és belföldi pályázati lehetőségeinek támogatása
784 000 Ft
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem — Diákközpont, Budapest
A tanácsadó tevékenység tömegtájékoztatási feladatainak kialakítása; a felvételizők és az elsősök felkészítése az egyetemi életmódra; kortárs tanácsadók képzése
1 567 000 Ft
Debreceni Egyetem, Debrecen
A Hallgatói Tanácsadó és Karrieriroda működtetése a 2001/2002-es tanévben
1 410 000 Ft
ELTE BTK, Budapest
A hallgatók beilleszkedését és sikeres tájékozódását, tanulmányi nehézségeinek megoldását segítő komplex információs és mentálhigiénés tanácsadás fejlesztése
3 361 000 Ft
Eszterházy Károly Főiskola Pszichológia Intézet, Eger
Az intézményben működő Diáktanácsadó Iroda továbbfejlesztése
979 000 Ft
Gábor Dénes Főiskola, Budapest
Diáktanácsadó és Karrierközpont tevékenységének támogatása
1 371 000 Ft
JPTE Rektori Hivatal Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda, Pécs
A hallgatók felé irányuló szolgáltatások komplex körének kialakítása, a futó
szolgáltatások, tanácsadói és egyéb programok fenntartása, bővítése
1 097 000 Ft
Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár
A Diáktanácsadó működésének fenntartása, a tanácsadási munka továbbfejlesztése
2 303 000 Ft
Miskolci Egyetem, Miskolc-Egyetemváros
Hallgatói Információs és Tanácsadó központ működése a 2001/2002-es tanévben
1 567 000 Ft
Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza
A megkezdett pályázati program folytatása (Hallgatói Információs és Tanácsadó Iroda működtetése, az irodai profil bővítése, programok szervezése)
1 097 000 Ft
Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Piliscsaba
A 2000/2001. tanévre elnyert, a Diáktanácsadó Iroda profiljának bővítését célzó pályázat folytatása
1 175 000 Ft
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Diáktanácsadó Központ, Pécs
Diáktanácsadó Központ tevékenységének folytatása és bővítése a szolgáltatások minőségének javítása érdekében
823 000 Ft
Szegedi Tudományegyetem BTK Pszichológia Tanszék, Szeged
Diáktanácsadó iroda működtetése
1 550 000 Ft
Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Szeged
Segítő/támogató szolgáltatást nyújtó rendszer működtetése
800 000 Ft
Szolnoki Főiskola, Szolnok
A diák-tanácsadási tevékenység magasabb szintre emelése és a komplex megvalósítása
2 116 000 Ft

Külföldi felsőoktatási információs központok

5 000 000 Ft

A program keretében az Alapítvány a külföldi, főként USA-beli felsőoktatásról információt nyújtó magyarországi központok hálózatát működtette. A központokat jórészt egyetemi, főiskolai hallgatók és oktatók keresték föl külföldi továbbképzési és pályázati lehetőségek után kutatva. A központok a Soros Alapítvány, a United States Information Agency (USIS), később US Department of State -Bureau of Educational and Cultural Affairs budapesti irodája és a helyet adó intézmény (többnyire egyetemi vagy más intézményi könyvtár) hármas együttműködésében, közös támogatásával jöttek létre és közös finanszírozásban működnek. Az Alapítvány támogatása a technikai háttér (számítógép, fénymásoló) korszerűsítésére, kiadványok vásárlására, adatbázisdíjak, nemzetközi szervezeti tagdíjak illetve a munkatársak továbbképzési költségeinek fedezetére terjedt ki. A nemzetközi felsőoktatási tájékozottság érdekében 2001-ben négy központ munkatársai résztvettek az OSEAS Overseas Advisors Association éves konferenciáján Cipruson, a szegedi központ munkatársa pedig a NAFSA, az amerikai felsőoktatási intézmények konferenciáján Philadelphiában. A kiutazók költségeikhez a rendező szervezetek részleges ösztöndíjait is elnyerték. A külföldön megszerzett információkat találkozók keretében adták át egymásnak az információs központok munkatársai.
A US Department of State - Bureau of Educational and Cultural Affairs szállítja az ún. Minimum Reference Bookshelf kiadványait valamint esetenként támogatást ad az információs munkatársak képzéséhez és továbbképzéséhez.
A fogadó intézmény a bútorozott helységet adja, fedezi a fenntartási költséget és a munkatárs bérét.
2001-ben nyolc központ működött az alábbi helyeken:

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Pályázati Iroda, Nyíregyháza
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Diákközpont, Budapest
Debreceni Egyetem Pályázati Iroda, Debrecen Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest
Miskolci Egyetem, Inforrás Hallgatói Információs és Tanácsadó Központ, Miskolc
Pécsi Tudományegyetem Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda, Pécs
Szegedi Tudományegyetem Központi Könyvtár, Szeged
Veszprémi Egyetem Könyvtár, Veszprém
Következő fejezet >>
Tartalom>>