Soros Alapítvány Évkönyv 1994
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Disputa

5.149.316 Ft


Az eredetileg „debate" néven ismert program a kulturált vitatkozás készségének kialakításán és elterjesztésén felül egyéb célokat is maga elé tűzött, így a célkitűzések között szerepelt az is, hogy a hamarosan választópolgárrá váló középiskolás korosztályt bevezesse az értő újságolvasók táborába; hogy figyelmüket az őket körülvevő világ dolgai felé irányítsa; hogy késd zé és képessé tegye őket a másik fél álláspontjának elfogadására.

A programban résztvevő iskolák diákjai disputafoglalkozások keretében egy-egy közösen választott témáról gyűjtöttek tényeket, adatokat, friss híreket, majd az ezt követő versenyeken három fős ci a-patokban fejthették ki érveiket, ellenérveiket és az előzetesen összegyűjtött bizonyítékaikkal aláá-maszthatták álláspontjukat. A versenyen szigorúan mért időkeretek között az egyik csapat állítja másik tagadja az előre megadott tételt.

Az Alapítvány 1993-ban két alkalommal tartott 30-30 pedagógus részére felkészítő tanfolyamat, majd 10 napos nyári tábort szerveztünk az akkor már 150 diákból álló disputáző csapatnak.

1994. januárjában egy háromnapos téli táborra került sor Debrecenben, a létszám itt már 350 fő volt. Ekkorra már kialakult a három korcsoport is: az általános iskolák 4-6 osztályosai az I. körei 10-portban, a 7-8. osztályosok a középiskolák I. osztályosaival együtt a II. korcsoportban, és a felső bb évesek a m. korcsoportban versenyeztek. 40 különböző iskolából érkezett diák vett részt a versenyfln. 14 csapat az L, 85 csapat a ü. és 41 csapat a m. korosztály kategóriájában.

Áprilisban rendeztük meg az I. Országos Disputaversenyt Pécsett. A három korcsoport első helyzejei:
- a pécsi Leőwey Klára Gimnázium,
- a budapesti Orassalkovich Antal Általános Iskola, valamint
- a szegedi Fekete István Általános Iskola egy-egy csapata.

1994. augusztus 15-21. között került megrendezésre Miskolcon az Egyetemvárosban a H. Országos Disputa tábor, 360 fő részvételével.
Az év folyamán még két négy-négy napos felkészítő tanfolyamot, illetve bírótovábbképzést tartbt-tunk a pedagógusoknak, ill. néhány frissen végzett diáknak, akik - a versenyzésből „kinőve"- a továbbiakban mint felkészítők és bírák vesznek részt a programban.

A program egyre népszerűbbé válik. A 8. osztályt végzett gyerekek elvitték magukkal a középiskolákba, s ott saját csapatot toboroztak maguk mellé, így egyre több és több iskola kapcsolódik a disj u-tázók táborába.

Szívesen vesszük érdeklődő pedagógusok, népművelők, tanárjelöltek jelentkezését.
Következő fejezet >>
Tartalom>>