Soros Alapítvány Évkönyv 1994
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
VII. „Általános" pályázatok

51.786.800 Ft + 2.400 USD

Az ún. általános programban olyan pályázatokra szavazott meg támogatást a Soros Alapítvány Kuratóriuma, amelyek nem illettek bele egyik meghirdetett támogatási programba sem, mindazonáltal olyan fontosnak ítélt tevékenységet végeztek, amelyet támogatni kívántunk.
Ez a kategória 1995. januárjától megszűnt.

A támogatott pályázatok

2000 Irodalmi és Társadalmi Havi Lap
Irodalmi verseny pályadíjai
200.000 Ft
613. Munkácsy M. Szakmunkásképző
Munkácsy születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségek
150.000 Ft
Ady Endre Akadémia
Határokon túli magyar pedagógusok szakmai továbbképzése
720.000 Ft
AEGEE Európai Hallgatók Egyesülete
A közelmúlt történelmi változásai Közép-Európában című konferencia költségei
400.000 Ft
Aelia Sabina Zeneiskolai Alapítvány
Az Albert Schweitzer Kórus amerikai turnéjának költségtámogatása
200.000 Ft
AIESEC Magyar Közgazdászhallgatók Egyesülete
A CEMOS '95 szeminárium megrendezése
300.000 Ft
Alapítvány az Európai Magyarországért
A „CIVILobbi" c. hírlevél megjelentetésének költségei
1.540.000 Ft
Anyanyelvi Konferencia
Nyári kollégiumok, anyanyelvi táborok támogatása
1.140.000 Ft
Atlantisz Könyvkiadó
A Frankfurti Könyvvásárra meghívott szakemberek kiutazásának költségtámogatása
310.000 Ft
Békéscsabai Polgármesteri Hivatal
Nagy Imre-mellszobor felállításának költségtámogatása
200.000 Ft
Benedek Elek Óvóképző Főiskola
Zenei tábor költségei
200.000 Ft
Berzsenyi Dániel Gimnázium
A Matematika határok nélkül c. vetélkedő magyarországi költségei
386.000 Ft
Bolyai János Matematikai Társulat
A Középiskolai Matematikai Lapok támogatása
140.000 Ft
C. Kürthy Zsuzsanna
Eltűnőben lévő portálok, neon feliratok fényképezése és rendszerezése
220.000 Ft
Central Kör
A 17. Művelődéstörténeti Nyári Egyetem támogatása
100.000 Ft
Életet az éveknek Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége
A Szövetség rendezvényeinek támogatása
830.000 Ft
ELSA-Budapest és AEGEE-Budapest
Nemzetközi jogesetmegoldó verseny döntőjének támogatása
100.000 Ft
ELTE Bölcsészettudományi Kar Angol Tanárképző Központ
Angol nyelvű középiskolai versenyek első-második helyezetteinek díjazása
120.000 Ft
ELTE TTK Algebra és Számelmélet Tanszék Nemzetközi konferencia költségtámogatása
600.000 Ft
Éltes Mátyás Általános Iskola
Éltes Mátyás Emlékülés és Váci Mihály szavalóverseny költségtámogatása
201.000 Ft
Eördögh István
A szlovákiai holocaust tárgyában folytatott kutatás elősegítése
120.000 Ft
Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Fizikaversenyek szervezése és lebonyolítása
300.000 Ft
Eötvös Loránd Fizikai Társulat Középiskolai Oktatási Szakcsoport
Középiskolai Fizikatanári Ankét megszervezése
100.000 Ft
Erdélyi Gyülekezet
Népfőiskolai programikra érkező határon túli fiatalok támogatása
500.000 Ft
Európa Ház
A mexikói CIVICUS világkonferenciát előkészítő regionális tanácskozás költségei
200.000 Ft
Európai Katolikus Információs Központ (OCIPE)
A „Marginalizálódás" c. nemzetközi konferencia támogatása
1.000.000 Ft
Falu-Ház Egyesület
Nemzetiségi találkozó költségtámogatása
600.000 Ft
Federico Argantieri
Magyarország XX. századi történetét feldolgozó szakkönyv olasz nyelvű kiadása
150.000 Ft
Ferenczi Sándor Egyesület
A „Társadalmi előítéletek megjelenése a pszichoterápiában" c. konferencia támogatása
650.000 Ft
Fllozóflaoktatók Egyesülete
Az „Etika" konferencia anyagának megjelentetése
200.000 Ft
Fővárosi Önkormányzat Cseppkő utcai Gyermekotthona
A Gyermekotthon lakóinak törökországi tanulmányi útjának elősegítése
300.000 Ft
Francia Intézet
„Eredetkutatás és a történelemkutatás átértékelése" c. konferencia
200.000 Ft
GATE Mezőgazdaság-tudományi Kar
Tudományos Diákköri Konferencia költségei
40.000 Ft
Gödöllői Agrártudományi Egyetem
Országos tanulmányi versenyek költségeinek és díjazottjainak támogatása
431.000 Ft
Görög Tibor evangélikus börtönlelkész
A büntetés-végrehajtó intézetekben végzett nevelőmunka támogatása
354.000 Ft
Görög Tibor evangélikus börtönlelkész
A rabok tanítása és nevelése érdekében kifejtett munka költségtámogatása
280.000 Ft
Harag Györgyné
Harag György vándorkiállítás előkészítése
200.000 Ft
Hollandiai Mikes Kelemen Kör
A Kör tanulmányi napjaira utazó előadók útiköltség-támogatása
2400 USD
Húszan még vagyunk Alapítvány
Húsz légzésbénult embert életben tartó orvosi műszerek felújítása
1.000.000 Ft
I. Országos Jelenkortörténeti Konferencia Szervező Bizottsága
A „Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben" c. konferencia
200.000 Ft
Jáky János
Marái Sándor életművének gondozása
200.000 Ft
Jókedvű Gyerekek Alapítvány
Az alapítvány programjainak támogatása
200.000 Ft
Kéri László
Az .Ifjúság és történelem" c. nemzetközi kutatás támogatása
1.600.000 Ft
Kézenfogva Alapítvány
Az alapítvány tevékenységének segítése, fogyatékosok támogatása
5.000.000 Ft
Kossuth Lajos Gimnázium Leánykara
A leánykar kanadai kórusversenyen való részvételének résztámogatása
200.000 Ft
Körösi Csorna Sándor Társaság
Az International Congress of Asian and North African Studies előkészítése
1.000.000 Ft
Körösi József
A valóság c. foyóirat történetének feldolgozása
120.000 Ft
Kráter Műhely Egyesület
Irodalmi, kézműves és népművészeti tábor költségei
120.000 Ft
Lafferthon Judit és Gazsó Tibor
Útiköltség-támogatás a UCLA Szociológiai tanszékére felvett két hallgató részére
170.000 Ft
Legújabbkori Történeti Múzeum Fényképtára
Ács Irén fotóművész életművének feldolgozása
360.000 Ft
Len Roberts
Magyar költők verseinek angolra fordítása
100.000 Ft
Magyar Adófizetők Országos Szövetsége
A működéshez szükséges technikai háttér megteremtése
500.000 Ft
Magyar Angiológiai Társaság
Érfejlődési Rendellenességek c. kongresszusra érkező két professzor útiköltsége
100.000 Ft
Magyar Auschwitz Alapítvány
„Holocaust Magyarországon" c. kiállítás megrendezése
2.000.000 Ft
Magyar Fotográfiai Múzeum
„Másfél évszázad - félszáz technika" c. tankönyv megjelentetése
500.000 Ft
Magyar Földrajzi Társaság
A 47. Vándorgyűlésre megjelenő kiadvány költségei
50.000 Ft
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület
A IV. Óvodatörténeti Tudományos Ülésszak megrendezése
250.000 Ft
Magyar Történelmi Társulat
Szakmai programok támogatása
500.000 Ft
Magyar Történészhallgatók Egyesülete
Utrechti tudományos rendezvényre történő kiutazáshoz költségtérítés
100.000 Ft
Magyar Virtuózok Kamarazenekar
A zenekar amerikai turnéjának részbeni támogatása
1.000.000 Ft
Magyarország Története Videofilmen Alapítvány
A Magyarország történetét bemutató filmsorozat három részének elkészítése
5.000.000 Ft
Márkus István
Tanulmánykötet összeállítása
150.000 Ft
Mezőkövesd és Környéke Kultúrájáért Egyesület
Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása
100.000 Ft
Molnár Miklós
Magyarország történetét bemutató francia nyelvű szakkönyv előkészítése
360.000 Ft
Mozgáskorlátozottak Budapesti Sportszövetsége
Mozgássérültek sporttevékenységének támogatása
700.000 Ft
MTA Állam- és Jogtudományi Intézete
A Magyarország új alkotmányát előkészítő munka támogatása
266.000 Ft
MTA Történettudományi Intézet
A Document ön British Policy Overseas c. sorozat 9 kötetének megvásárlása
100.000 Ft
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
Nyári ökumenikus tábor költségei
1.000.000 Ft
Nyíregyházi Zeneiskola
Nemzetközi gálahangverseny költségtámogatása
50.000 Ft
Pesti Szalon Könyvkiadó
Az „Orosz tolvajvilág és művészet" c. könyv Megjelentetése
600.000 Ft
Petőfi Irodalmi Múzeum
A „Kortársak Déry Tiborról" c. könyv megjelentetése
600.000 Ft
Politikai Tanulmányok Intézete Alapítvány
Kutatási költségek és pályadíjak
2.000.000 Ft
PÓTÉ Biológiai Intézet
Támogatás egy bázeli konferencián való részvételhez öt fiatal szakember részére
200.000 Ft
Privát Fotó és Hím Archívum
Az archívum első 100 órányi anyagának újrarögzítése
420.000 Ft
Református Népfőiskola
Bentlakásos nyári tanfolyamok költségtámogatása
500.000 Ft
Sádt Győző Alapítvány
Tehetséges, hátrányos szociális helyzetű közgazdászhallgatók támogatása
250.000 Ft
Simona Nicolosi
Magyarország külpolitikája 1927-1932 közötte, kutatástámogatása
70.000 Ft
Szálai Erzsébet
Tudományos felmérés a bankszféra vezetői rétegére vonatkozóan
840.000 Ft
Százszorszép Gyermekház
A „Gyermekkarácsony '94" című rendezvény támogatása
500.000 Ft
Szekszárd Város Önkormányzata
Az „Írástudók felelőssége Közép-Európában" c. rendezvény költségei és tiszteletdíjai
310.000 Ft
Szent István Király Múzeum
Önkéntes munkán lévő angol restaurátor-hallgatók ösztöndíja
100.000 Ft
Sziget Kulturális Szervezőiroda
A Diákszigeten tartott rendezvényekhez résztámogatás
5.000.000 Ft
Színház és Filmművészeti Főiskola
Egy erdélyi származású hallgató tandíjának térítése
200.000 Ft
Szolnoki Diáknapok Rendezősége
Diáknapok és diákpolgármester-választás költségei
500.000 Ft
Tájak Korok Múzeumok Egyesülete
Kulturális programok szervezése
100.000 Ft
Tokaji írótábor Egyesület
Az 1994-es írótábor költségei, évkönyv megjelentetése
150.000 Ft
Tóth Bálint - MTA Matematikai Kutatóintézet
A „Disordered Systems and Statistical Physics" c. konferencia támogatása
600.000 Ft
Történelemtanárok Egylete
Szakmai programok, szakértői díjak
450.000 Ft
Vak Diákok Sportegyesülete
Vak diákok sporttevékenységének elősegítése
473.500 Ft
Váltótér Alapítvány
Művészeti album megjelentetésének résztámogatása
500.000 Ft
Varga Sándor
A magyar-palesztin-izraeli kulturális és diplomáciai kapcsolatok története 1945-1953
50.000 Ft
VE-GA Szövetség
Kulturális programok szervezése, városi információs hírlevél kiadása
561.000 Ft
Via Pacis Nemzetközi Hiúsági Egyesület
Francia nyelvű ifjúsági tábor költségei
263.700 Ft
Vörösmarty Mihály Általános Iskola
Hátrányos szociális helyzetű gyermekek üdültetése
70.000 Ft

Következő fejezet >>
Tartalom>>