Soros Alapítvány Évkönyv 1990
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
18. sz. mellékletAz MTA Soros Alapítvány Bizottság összesített forintbevételei és kiadásai 1990-ben

Bevételek
Ft
Kiadások
Ft
Bankszámlaállomány
989. december 31-én
43.314.543,-
Dollár ellenérték
befizetések
165.312.908,-
Fel nem használt megítélések
visszautalása
484.091,-
1989. évi teljes jóváírás 1990.
évi helyesbítése
24.379,-
Általános pályázatok
142.812.991,-
Belföldi pályázatok
15.832.200,-
Utazáshoz nyújtott támogatás
179.020,-
Az alapítvány működési költségei
24.500.000,-
Az 1989. évi téves terhelés 1991.
évi helyesbítése
502.000,-
Bankszámla állomány
1990. december 31-én
25.309.710,-
Összesen
209.135.921,-
209.135.921,-A Bizottság forintkiadásai 1990. január 1. és 1990. december 31. között

Általános pályázatok
Ft
Könyvtárak
2.340.880,-
Közművelődés
3.765.740,-
Vizuális művészet
10.531.400,-
Előadóművészet
12.690.570,-
Közoktatás, iskolaügy
12.983.794,-
Történelem
4.438.700,-
Vezetőképzés
386.840,-
Lélektan
2.811.800,-
Egyéb társadalomtudomány
7.870.400,-
Egészségügy
2.492.428,-
Természettudomány
2.431.200,-
Szociológia
6.546.900,-
Építészet
112.000,-
Közgazdaságtan
592.770,-
Zenetudomány
5.572.500,-
Ifjúságügy
10.934.000,-
Demokratikus szervezetek támogatása
35.925.864,-
Bölcsészkari reform
7.002.000,-
Diák-utaztatás '90.
661.410,-
Egyéb
12.720.995,-
Összesen
142.812.991,-

Belföldi ösztöndijak
Irodalmi ösztöndíjak
5.262.000,-
Esztétikai ösztöndíjak
1.692.600,-
Társadalomtudományi ösztöndíjak
8.877.600,-
Összesen
15.832.200,-
Utazáshoz nyújtott támogatások
Rövid külföldi tanulmányút
139.020,-
Összesen
179.020,-

Az Alapítvány működési költségei
Alkalmazottak bére
7.819.990,-
Szakértői-és tiszteletdíjak
1.593.100,-
Az Alapítvány vendégeinek költsége
2.721.858,-
Hirdetés
1.304.194,-
Posta, telefon
2.427.547,-
Bérleti díj
635.027,-
Szolgáltatások
486.137,-
Anyagköltségek
2.028.939,-
TB járulék, táppénz, családi pótlék, SzTK
3.320.858,-
Egyéb
1.025.022,-
ÁFA
1.137.328,-
Osszesen
24.500.000,-
Mindösszesen
183.324.211,-


A Bizottság dollár kiadásai 1990. január 1. és december 31. között


USD
Külföldi ösztöndíjak
1.125.226,-
Vezetőképzés
261.128,-
Könyvtárak
143.028,-
Történelem
295.976,-
Zene
300,-
Egyéb társadalomtudomány
15.638,-
Közoktatás, iskolaügy
46.629,-
Magyar-amerikai kulturális kapcsolatok
136.850,-
Ifjúságügy
290.127,-
Közmüvelödés
5.212,-
Vizuáüs művészet
57.626-
Elöadóművészet
1.634,-
Egészségügy
210.855,-
Természettudomány
21.795,-
Fénymásológép-program
544.021,-
Demokratikus szervezetek támogatása
203.104,-
Angol nyelvoktatás
608.035,-
Dubrovnilá Nyári Egyetem
115.852,-
Cikkek külföldi megjelentetése
25.000,-
Bölcsészkari reform
39.505,-
Határon kívüli magyarság támogatása
91.541,-
Kisvállalkozások
750.000,-
Környezetvédelem
52.670,-
Egyéb
343.584,-
Összesen
5.385.336,-
Következő fejezet >>
Tartalom>>