Soros Alapítvány Évkönyv 1994
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Folyóirat és laptámogatási program

114.059.000 Ft + irodai, számítástechnikai berendezések


A Soros Alapítvány laptámogatási programjának célja a kulturális és közéleti lapok támogatása. Ez a segítség a lapok többségénél a folyamatos megjelenést tette lehetövé.

1994-ben a következő lapokat támogatta az Alapítvány:

2000
Irodalmi és Társadalmi Havi Lap
6.000.000 Ft
  Magyar Egyháztörténéti Vázlatok
  Évente négyszer megjelenő folyóirat
650.000 Ft
AETAS
Szegedi történész folyóirat
1.000.000 Ft
  Magyar Lettre Internationale
  Politikai és kulturális folyóirat melynek célja a magyar tudomány és kultúra bekapcsolása Európa szellemi és kulturális vérkeringésébe.
3 000.000 Ft
Beszélő
Politikai és kulturális hetilap
8.500.000 Ft
  Magyar Narancs
  Politikai és kulturális hetilap
2.500.000 Ft
Balkon
Kortárs művészen' folyóirat
1.500.000 Ft
+ technikai eszközök
  Mérleg
  Lapok és könyvek szemléje
1.800.000 Ft
BUKSZ
Negyedévenként megjelenő kulturális folyóirat, mely a szűkebb szakmának és nagyközönségnek szóló könyvkritikákat közöl.
4.000.000 Ft
  Mozgó Világ
  Kulturális és társadalmi folyóirat
3.500.000 Ft
Café Bábel
Negyedévente megjelenő kulturális folyóirat, mely társadalomelméleti alapkérdések problémacentrikus megközelítésére vállalkozik.
1.500.000 Ft
  Múlt és Jövő
  Zsidó kulturális folyóirat
3.500.000 Ft
Élet és Irodalom
A lap megjelentetéséhez, riport és glosszaversenyúk folytatására.
6.000.000 Ft
  Muzsika
  Komolyzenei folyóirat, a magyar és nemzetközi zenei élet jelenségeinek tolmácsolója
3.500.000 Ft
Emberhalász
A szerkesztők, a hit-művészet-társadalom témakörében olyan egyedi, emberközeli látásmódot szeretnének meghonosítani, amely a hit és az ember természetellenes távolságának áthidalását célozza.
1.000.000 Ft
  Nagyvilág
  Világirodalmi folyóirat
2.000.000 Ft
Európai Fórum
Az európai integráció gazdasági és jogi aspektusainak lapja
1.000.000 Ft
  Nappali Ház
  Világirodalmi folyóirat
3.700.000 Ft
+ nyomtató, fénymásoló, fax
Európai Utas
Az európai együttműködés negyedévi folyóirata. A lap megjelentetésére, valamint nemzetközi találkozók, vitaestek szervezésére.
3.000.000 Ft
  Orpheus
  Negyedévente megjelenő kulturális lap
1.000.000 Ft
ExSymposlon
Multikulturális folyóirat
1.200.000 Ft
  ÖN-KOR-KÉP
  Liberális önkormányzati havi lap
1.000.000 Ft
Filmvilág
Filmművészeti havilap, mely a magyar és a nemzetközi filmművészet alkotásainak kritikai, elemző színvonalas tájékoztatója.
4.000.000 Ft
  Pannonhalmi Szemle
1.000.000 Ft
Harmadik Partx
Negyedévenként megjelenő holisztikus lap
4.000.000 Ft
  Politikatudományi Szemle
  Évente négyszer megjelenő folyóirat
1.000.000 Ft
Esély
Szociálliberális folyóirat
1.500.000 Ft
  Pompejl
  Irodalmi kulturális folyóirat
800.000 Ft
História
A közgondolkodást foglalkoztató történeti-politikai kérdéseket elemző folyóirat.
1.000.000 Ft
  Régió
  Kisebbségi szemle
300.000 Ft
Holmi
Irodalmi kulturális folyóirat
6.000.000 Ft
  Replika
  Interdisciplináris társadalomtudományi folyóirat
1.000.000 Ft
Hócipő
Szatirikus kétheti lap
4.500.000 R
  Rubicon
  Történelmi Magazin
2.000.000 Ft
Igen
Katolikus Kulturális Egyesület lapja
400.000 Ft
  Századok
  A Magyar Történelmi Társulat lapja
Szoftverek
Juss
Társadalomismereti és kulturális folyóirat
500.000 Ft
  Színház
  A magyar színházművészet havi szakmai folyóirata
2.000.000 Ft
Kárpátalja
Irodalmi lap
1.000.000 Ft
  Szombat
  Zsidó kulturális folyóirat
2.000.000 Ft
Kincskereső
Ifjúsági irodalmi kulturális lap
1.500.000 Ft
  Táncművászet
  A magyar táncművészet kéthavi szakmai folyóirata
2.000.000 Ft
Klió
Szemléző tájékoztató folyóirat a történelemtudomány tárgyköréből.
500.000 Ft
  Társadalmi Szemle
1.500.000 Ft
Köz-Politika
Közéleti Havilap
509.000 Ft
  Turul
  Címertani, pecséttan!, család- és helytörténeti, kronológiai és diplomatikai tárgyú tudományos közlemények fóruma.
200.000 Ft
Kritika
Társadalomelméleti és kulturális folyóirat, Szociálliberális értékek és eszmék közlője.
4.300.000 Ft
  Új Folyosó
  Belső rádiós kiadvány
400.000 Ft
Kurázsi
A Nonprofit szféra lapja
1.000.000 Ft
  Vígilia
  A katolikus értelmiség folyóirata
3.500.000 Ft
Liget
Irodalmi és ökológiai folyóirat
2.800.000 Ft
  Világosság
4.000.000 Ft
+számítógép, nyomtató, fénymásoló
Következő fejezet >>
Tartalom>>