Soros Alapítvány Évkönyv 1990
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
BÖLCSÉSZ REFORM PROGRAMAz MTA-Soros Alapítvány Bizottsága 1989. őszén pályázatot hirdetett a magyar egyetemek bölcsészettudományi karainak szerkezeti és tartalmi megújítására. A pályázatok elbírálására és a programok beindulására 1990-ben kerül sor.
A program kiírását az tette szükségessé, hogy az elmúlt években a bölcsészkarokon erőteljes igény jelentkezett az oktatás rendszerének korszerűsítésére, arra, hogy az egyetemi munka színvonalát ezeken a területeken is a nemzetközi tudományosság szintjéhez közelítsék. Ezek a problémák olyan pillanatban kerültek a nyilvános viták középpontjába, amikor a megújuláshoz szükséges állami erőforrások igen szűkösen álltak rendelkezésre. Ebben a helyzetben az MTA-Soros Alapítvány anyagi segítséget ajánlott fel mindazokhoz a kezdeményezésekhez, amelyek az adott intézményen belül az oktatás átfogó megújításának keretébe illeszkedtek.
Az Alapítványhoz összesen 120 pályázat érkezett. Általuk az Alapítvány reális képet kapott az aktuális helyzetről és a valós igényekről.
A Bizottság által kinevezett kuratórium elsősorban azokat a pályázatokat kívánta támogatni, amelyek az intézmény egészének, vagy azon belül egy-egy tanszéknek, oktatási vagy tudományos területnek tartalmi, szervezeti vagy infrastrukturális átalakítására dolgoztak ki részletes tervet — szem előtt tartva az európai színvonalú oktatási rendszer követelményeit. Ennek megfelelően preferálta azokat a tervezeteket, amelyek új képzési formák (többlépcsős oktatás, doktori ösztöndíjas képzés, új tanszékek és oktatási programok) bevezetését kezdeményezték és/vagy hozzájárultak az adott egyetem oktatási rendjének belső reformjához.
A Kuratórium 3 lépcsőben bírálta el a pályázatokat, és végül 25 esetben hozott támogató döntést.
A Kuratórium álláspontja az volt, hogy az alábbi három területen elengedhetetlen a támogatásnyújtás ahhoz, hogy a karok tartalmi megújulása elindulhasson:
— a posztgraduális ösztöndíj képzés elindítása
— a könyvtárállomány jelentős bővítése
— külföldi vendégtanárok meghívása
Ennek megfelelően minden egyetem dollárkeretet kapott könyvvásárlásra, illetve az Alapítvány vállalta bizonyos számú külföldi vendégtanár meghívásának költségeit.
A posztgraduális ösztöndíj programot csak azon egyetemek esetében lehetett támogatni, ahol konkrét javaslat készült a program elindításához.
Külön megállapodás született az akkori Művelődésügyi Minisztérium és a Soros Alapítvány között, melynek értelmében a támogatott pályázatok eszközigényének költségeit egy adott keretösszegben a Minisztérium vállalta, az ehhez szükséges valutafedezetet pedig a Soros Alapítvány biztosította. Erre a programra 22.000.000 Ft-ot, 210.000 USD-t támogatást ítélt oda az Alapítvány, és további 18.000 USD valutafedezetet biztosított forinttérítés ellenében.
Az 1990/91-es tanévben a következő programok részesültek támogatásban:


EGYETEM
TÁMOGATÁS
Ft
USD
ELTE
Történeti antropológia program
680.000
2.000
Újkori forrásszövegek kiadása
140.000
4.000
Posztgraduális Szociálantropológiai képzés
305.000
Amerikai Intézet felállítása
540.000
4.000
Amerikai típusú kulturális antropológia
1.260.400
Szimbolikus logika szak bevezetése
50.000
Összehasonlító Irodalom posztgraduális kurzusok
810.000
Kari Reform Program
3.780.000
6.000
Vendégtanár vallástörténeti témák előadására
200.000
Nyelvészeti Kutatás Tanszék létrehozása
1.210.000
Régészeti oktatás megújítása
213.000
5.000
JPTE
Rajz-vizuális nevelés
120.000
800
Vallástörténeti program
870.000
Új típusú angol és amerikanisztikai program
749.000
Dél-Kelet Európa Története Tanszék
350.000
JATE
Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék új képzési irány
310.000
14.000
Kari Reform Program
1.700.000
30.000
Középkori egyháztörténeti kutatócsoport
216.000
2.000
A Kárpát-medence kultúrája a korai újkorban
1.060.000
7.000
Amerikanisztika oktatás
334.000
Önálló Filozófiai Tanszék megalapítása
672.000
KLTE
Bátorító pedagógiai irányzat meghonosítása
384.000
2.000
Német Nyelv- és Irodalom Tanszék
390.000
2.700
Társadalomtudományi képzés korszerűsítése
660.000
Kari Reform Program
4.370.000
45.300
Összesen:
22.000.000
210.000
Következő fejezet >>
Tartalom>>