Soros Alapítvány Évkönyv 1999
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Közösség a fiatalok elkallódásának megelőzéséért

30 611 000 Ft

Az 1999-ben indított pályázati lehetőség célja az volt, hogy jól szervezett, sokoldalú megközelítést tükröző programok induljanak azoknak a fiataloknak a felkarolására, akiket az a veszély fenyeget, hogy lemorzsolódnak a középfokú (szak)iskolai képzésből. Pályázhattak szervezetek és a szociális ellátás, az oktatás és a munkaügy területéről is olyan pályázati tervekkel, amelyek a személyre szóló segítségnyújtást helyezték kilátásba a pályaorientáció, a pályakorrekció és a munkavállalás nehézségeiben. Az elbírálás során előnyben részesültek azok a pályázatok, amelyekben biztosíték volt különböző ágazathoz tartozó szervezetek együttműködésére.

178 pályázat érkezett, amelyből 63 részesült támogatásban.

Támogatott pályázatok

A Magyar Karitász Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata, Debrecen
Van kiút c. program Debrecen középfokú szakképző intézményeiben beilleszkedési nehézségekkel küzdő diákok számára
324 000 Ft
Ág Egyesület, Gödöllő
Pest megyei állami gondozott, nevelőszülőknél és kollégiumban élő fiatalok segítése a pályaválasztásban, a pályakorrekcióban és a munkavállalásban
420 000 Ft
Alapítvány Óbuda-Békásmegyer Gyermekeinek Egészségéért, Budapest
Személyre szóló, mobilis munkaeröközpont megvalósítása csellengő, az Éjféli Sportklubba látogató fiatalok és barátaik számára
700 000 Ft
Békés Megye Képviselő-testülete Egyesített Gyermekvédelmi és
Gyógypedagógiai Intézménye, Tarhos
Hátrányos helyzetű, szakképzésből kimaradó fiatalok szakképzésbe való visszairányítása, NI. a munkaerő-piaci megjelenésre való felkészítés
640 000 Ft
Borbély Esély Alapítvány, Salgótarján
9. osztályos, veszélyeztetett tanulók támogatása szociális, mentális és szocializációs hátrányaik leküzdésében
610 000 Ft
Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány, Budapest
Hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulásának komplex támogatása, részben követő pedagógia, részben klubszerű oktatás módszerével
300 000 Ft
Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány, Budapest
A hagyományos iskolai keretek között különböző okokból kudarcot vallott, túlkoros fiatalok hozzásegitése az általános iskolai végbizonyítvány megszerzéséhez
300 000 Ft
Cigány Vezetők Szakmai Egyesülete Bagaméri Tagszervezet, Bagamér
Csavargó fiatalok, iskolakerülők, fiatalkorú bűnözők visszavezetése a helyes életvitelhez
360 000 Ft
Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat, Szolnok
Szociális, oktatási és gyermekvédelmi alap- és szakellátó intézmények együttműködésén alapuló többdimenziós diákvédelmi program
540 000 Ft
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Pécs
Két szakképző intézet 9. évfolyamán tanuló diákok számára segítő program indítása: pályaorientáció a diákok iskolarendszerben maradása érdekében
696 000 Ft
Családsegítő Szolgálat és Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálata, Hajdúsámson
A Serdülők Klubja révén segítségnyújtás azon 14-18 év közötti fiatalok számára, akik kimaradtak az iskolából, és nincsenek még a munka világában
120 000 Ft
Csili Művelődési Központ, Budapest
Komplex szociális és kulturális program a szabadidejüket az utcán, játéktermekben töltő fiatalok elkallódásának, kriminalizálódásának megelőzésére
1 000 000 Ft
Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Szolgálata, Debrecen
Kiskorúak és fiatalok mentális, szociális és életvezetési problémáinak megoldása, mérséklése, élethelyzetük javítása
700 000 Ft
ÉFOÉSZ Heves Megyei Elnöksége, Eger
Két speciális általános iskola 7-8. osztályos tanulóinak felkészítése, III. a végzett tanulók utógondozása oktatási, szociális ellátási, munkaügyi területen
323 000 Ft
Esély Szociális Magánalapítvány, Mórahalom
A hátrányos helyzetű település fiataljai számára programok szervezése
200 000 Ft
Faluért, Emberekért Egyesület, Egyházasgerg
A szakiskolában tanuló fiatalok lemorzsolódásának elkerülése érdekében szocializáció, felzárkóztatás, pályaorientáció és szakképzés, munkahely biztosítása
300 000 Ft
Forrás Lelki Segítők Egyesülete, Debrecen
Nagycsaládok, munkanélküliek, szenvedélybetegek problémás gyermekeinek felkeresése, motiválása, bevonásuk szocializációs és képzési programokba
360 000 Ft
Gadara Ifjúsági Gondozóház-Pszichoklinika, Békéscsaba
A Békéscsabán élő 14-16 éves korosztály elkallódásának megelőzése egyéni és csoportos tanácsadás, konzultáció és terápia biztosításával
720 000 Ft
Hálózat 97 Alapítvány, Budapest
Szociális támogatási rendszeren belül tanulmányi ösztöndíj, felkészítő havidíj, személyiségfejlesztő tábor
100 000 Ft
HÁTHA Műhely, Budapest
Újpalotai 14-18 éves fiatalok elkallódásának megelőzése
250 000 Ft
Héra Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Debrecen
A város Nagy-Sándor József lakótelepének kallódó fiataljaira irányuló prevenciós szociális munka,
500 000 Ft
Hermes Alapítvány, Szekszárd
Veszélyeztetett fiatalok részére rendszeres foglalkozások szervezése, a résztvevői kör bővítése céljából 20 fő részére ötnapos tábor szervezése
420 000 Ft
HÍD Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Győr
Egyéni tanulási technikákat segítő tanácsadás és pályaválasztási, pályaorientációs tanácsadás a középfokú képzésből kimaradt fiatalok részére
460 000Ft
Ifjúsági Otthon, Budapest
A fiatalok elkallódásának megakadályozása intenzív műszaki képzés segítségével
200 000 Ft
Impulzus Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó
Szakemberek Egyesülete, Szolnok
Önismereten alapuló pályaorientációs, felzárkóztató program szervezése néhány kiválasztott iskolában
576 000 Ft
Iránytű Avasi Szociális Szolgálat, Miskolc
Olyan fiatalok felkutatása, felkarolása, integrálása, akik mentális, szociális problémák miatt utcára kerültek, csellengnek és kóborolnak
600 000 Ft
I. István Altalános Iskola, Karancsság
Kerámia szakkör kibővítése a tanulók és a kallódó fiatalok számára, értelmes időtöltés, alkotó tevékenység biztosítása
200 000 Ft
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekotthon Tiszakürti Egysége, Tiszakürt
Tanulmányi kirándulás keretén belül a fiatalok ismereteinek bővítése, látókörük szélesítése, a közösségi szellem elmélyítése
24 000 Ft
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ, Szolnok
Pályaorientációs, önmenedzselés!, munkaerő-piaci ismeretek elsajátíttatása 14-18 fiatalok elkallódásának megelőzése céljából
160 000 Ft
Józsefvárosi Önkormányzat Segítő Szolgálat, Budapest
Józsefvárosi kallódó gyerekek klubjának működtetése
330 000 Ft
Józsefvárosi Roma Szolgálat, Budapest
Józsefvárosi roma középiskolások korrepetálása a képzésből való lemorzsolódás megelőzésére
310 000 Ft
Kéz a kézben Alapítvány, Tata
Állami gondozott, tanulásban akadályozott fiatalok utógondozása, átmeneti ellátás biztosítása számukra
240 000 Ft
Kispesti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Budapest
Tanköteles gyerekek oktatási rendszerben tartása, a társadalmi különbségekből adódó hátrányok kiegyenlítése
400 000 Ft
Kittenberger Kálmán Altalános Iskola, Művészeti és Szakiskola, Nagymaros
A szakiskolában tanuló hátrányos helyzetű fiatalok délutáni elfoglaltságának megszervezése, önismeretük növelése, kapcsolatok teremtésének ösztönzése
360 000 Ft
Komlói Ifjúsági Szervezet, Komló
Munkaerő-piaci információszolgáltatás, álláskeresési tanácsadás, a munkaügyi nyilvántartásba vétel elősegítése, felkészítés a továbbtanulásra
240 000 Ft
Kortárs Segítő Szolgálat Egyesület, Debrecen
Az egyesület körzetéhez tartozó iskolák diákjainak segítése önmaguk jobb megismerése által a hatékony tanulási technikák elsajátításában
75 000 Ft
Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság, Budapest
Két nagy létszámú iskola diákjainak és pedagógusainak mentálhigiénés segítése többoldalú megközelítéssel
910 000 Ft
Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezete, Tatabánya
Állami gondozásban élő 14-18 éves fiatalok részére képzés, egyéni konzultáció biztosítása, amely elősegíti az intézetből való kikerülés utáni elhelyezkedésűket
222 500 Ft
Magyarországi Cigányok Igazság Szövetsége, Budapest
A nyolc általános iskolát befejezett, kedvezőtlen körülmények miatt tovább nem tanuló 14-16 éves roma fiatalok felkészítése továbbtanulásra
192 000 Ft
Mátraderecskei Közoktatás Fejlesztéséért Közalapítvány, Mátraderecske
Általános iskolát befejezett, középfokú oktatási intézményben továbbtanuló roma származású fiatalok patronálása
750 000 Ft
MONBEBÉ a Gyermek Testkultúra Fejlesztéséért Alapítvány, Nyíregyháza
A marginalizálódó 14-18 év közötti fiatalok képzése szakszerű, sokoldalú megközelítéssel, a pályakezdő munkanélküliség enyhítésére
300 000 Ft
Munka Hivatás Képzés Alapítvány, Budapest
A szakmunkásképzőbe vagy szakiskolába járó fiatalok szakképzésének támogatása pályakorrekciós csoportfoglalkozás segítségével
450 000 Ft
Munkanélküliek és Álláskeresők Városi Egyesülete, Hajdúdorog
Felzárkóztató kurzusok szervezése érettségi tantárgyakból esti középfokú oktatás résztvevői számára
345 600 Ft
Nagydobos Felzárkóztatásáért Alapítvány, Nagydobos
Középiskolás-korú fiatalok számára klubfoglalkozások és korrepetálások szervezése
260 000 Ft
Nonprofit Vállalkozásokért a Népjóléti Szférában Alapítvány, Budapest
A tartósan munkanélküliek serdülő és fiatal felnőtt gyermekeinek segítése, a tartós munkanélküliség második generációjának megelőzése érdekében
4 834 400 Ft
Palló Ifjúságsegítő Egyesület, Salgótarján
Együttműködés keretében csoportfoglalkozások és egyéni tanácsadás szervezése az intézményesen nem elérhető fiatalok számára is
300 000 Ft
Periféria Alapítvány, Budapest
Középiskolai program a hagyományos középiskolából kiesett, problémás fiatalok számára
170 000 Ft
Pomázi Falu-Ház Egyesület, Pomáz
Hosszú távú eredményességet célzó program indítása a hagyományos kézműves mesterségek gyakorlatára építve
432 000 Ft
Rakovszky Dániel Altalános Iskola, Debrecen
Halmozottan hátrányos helyzetű, túlkoros fiatalok pályaorientációját segítő komplex loglalkozássorozat
250 000 Ft
Remus Szociális Alapítvány, Debrecen
Személyes segítségnyújtás szervezése a gyenge tanulmányi eredményt elérő középiskolásoknak
500 000 Ft
Szabómester Szakképző Iskola, Budapest
Kapaszkodósáv címmel egyéves program szervezése a középiskolából kimaradó fiatalok képzésének, átképzésének, munkába állásának támogatása
600 000 Ft
Széchenyi István Általános Iskola, Mohács
Az iskola hátránykompenzáló programjának megvalósítása
550 000 Ft
Szent László Gimnázium, Budapest
A gimnáziumi levelező oktatás modellértékű fejlesztése kommunikációs és önértékelö tréning, valamint szakképesítés megszerzésének lehetőségével
280 000 Ft
Színi Károly Alapítvány, Nyírpazony
A középiskolába kerülő tanulók beilleszkedési, tanulási nehézségeinek enyhítése segítő tanári irányítással
100 000 Ft
Tér Ifjúságsegítő Egyesület, Kecskemét
Személyes gondoskodást biztosító segítségnyújtás 12-18 éves, problémás fiatalok számára
650 000 Ft
Újpesti Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Intézménye, Budapest
Komplex prevenciós program az újpesti fiatalokért: magatartásuk a szakképzésben és életkezdésük segítése
320 000 Ft
Változó Világért Alapítvány, Szombathely
Az iskolarendszerű képzésből kieső, hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek javítása
700 000 Ft
Változz a Világgal Alapítvány, Budapest
A fiatalok életpályájának tudatos felépítésében folyamatos segítségnyújtás a lemorzsolódás megakadályozása érdekében
810 000 Ft
Vandháti úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Békéscsaba
A békéscsabai általános iskolákból eltanácsolt fiatalok modellértékű, egyénre és a csoportra szabott iskolai képzési és fejlesztési struktúrájának kidolgozása
440 000 Ft
Vargabetű Klub-műhely Egyesület, Budapest
A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű fiatalok szociális és mentális háttérproblémáinak feltárása és megoldása velük közösen
488 000 Ft
Városi Egészségügyi Szolgálat Pszichiátriai Ambulancia és Gondozóintézet Gyermek Részleg, Debrecen
Az iskolában való bentmaradásnak, új irány találásának vagy továbbtanulási igény kialakításának elősegítése, a múltbeli sérülések korrekciója
868 500 Ft
Veszélyeztetett Magyar Fiatalságért Alapítvány, Szeged
A szegedi ferences plébánia alsóvárosi kultúrházában létrejövő bicikliszerelő műhely munkatársainak támogatása ösztöndíjjal
400 000 Ft
Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület, Székesfehérvár
A Fejér Megyei Lakásotthon Hálózaton belül létrejövő gyermekönkormányzat újság-hírlevelének létrehozása
430 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>