Soros Alapítvány Évkönyv 1999
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Alternatív pedagógiák támogatása

49 665 300 Ft

A pályázat célja olyan alternatív nevelési programok megvalósulá-
sának, folytatásának támogatása volt, amelyek:
 az óvodában az óvodás kor sajátos életkori követelményeinek és szükségleteinek megfelelően, az „iskolás" foglalkoztatásoktól merőben különbözően szervezik munkájukat;
 az első két osztály életmódját, tevékenységét szerves módon építik rá a gyermekközpontú óvodai nevelési programra, teret hagyva a szabad játéknak, mesének, ének-zenei-ábrázoló tevékenységnek, és elegendő időt adnak a kulturális alapkészségek- írás, olvasás, számolás - egyénileg eltérő tempóban való elsajátítására, iskolai gyakorlásra;
 a további évfolyamokon is gyermekközpontú képességfejlesztő szemléletmódot alkalmazva szervezik a tanítás-tanulási folyamatokat és az iskola életét;
Pályázhattak óvodapedagógusok, tanítók, tanárok (1-6. osztály), illetve szülők és közösségeik a pályázati céllal összhangban álló, nevelési program folytatását és továbbfejlesztését lehetővé tevő támogatásra (ezen belül belső és külső szakmai továbbképzések, esetleg gyakorlatokat bemutató programok, kiadványok költségeire, munkájukhoz szükséges szerzői ösztöndíjra is).

34 721 300 Ft

418 pályázat érkezett, amelyből 151 kapott támogatást.

Támogatott pályázatok

1 . sz. Általános Iskola, Mezőbefény
Zökkenőmentes átmenet, kudarcmentes tanulás, élményszerű, a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodó iskolai oktatás és nevelés Freinet-módszerrel
200 000 Ft
1. sz. Kálvineum utcai Óvoda, Hajdúböszörmény
A Lépésről lépésre óvodai program megvalósításához szükséges feltételek folyamatos bővítése és továbbfejlesztése
100 000 Ft
1. sz. Napköziotthonos Óvoda, Hajdúhadház
Epochális rendszerű óvodai nevelési program
145 900 Ft
1. sz. Napköziotthonos Óvoda, Nagykáta
Az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című alternatív program bevezetése
150 000 Ft
II. sz. Napköziotthonos Óvoda, Sándorfalva
A gyermeki fejlődés segítése a Waldorf-pedagógia útmutatása alapján, a helyi sajátosságok figyelembevételével
135 000 Ft
II. sz. Óvodai Igazgatóság Kastélykerti Óvoda, Bátonyterenye
A Montessori-pedagógiai program eszközeinek bővítése, a kiemelt nevelési területek továbbfejlesztése
210 000 Ft
II.sz. Összevont Napköziotthonos Óvoda, Pásztó
Százszorszépet százszor jól helyi óvodai nevelési programhoz fejlesztöjálékok,könyvállomány bővítése, továbbképzés támogatása
100 000 Ft
2. sz. Napközionhonos Óvoda, Tiszaújváros
Helyi program bemutatása és bevezetése
100 000 Ft
2. sz. Óvoda, Kisvárda
Tevékenységekbe ágyazott nevelés az életkori sajátosságok és Szükségletek figyelembevételével
150 000 Ft
2. sz. Óvoda, Nyíregyháza
Sérült és fogyatékos gyermekek nevelése, fejlesztése a Montessori-nevelési rendszer kiterjesztésével
200 000 Ft
III. sz. Óvodai Igazgatóság Mátyás király úti Óvoda, Szolnok
Az óvoda és a család együttműködési programterve a gyermeki személyiség fejlesztése érdekében
100 000 Ft
III. sz. Óvodai Körzet, 10. sz. Óvoda, Ajka
Kis lépésekkel a Waldorf-pedagógia útján - személyiségközpontú óvodai nevelés megvalósítása
130 000 FI
IV. sz. Összevont Óvoda, Budapest
Személyközpontú Freinel-pedagógiai munka folytatása és terjesztése a Kiscsikó óvodai csoportban. Egyéni tapasztalatszerzésre épülő új projektek kidolgozása
200 000 Ft
V. sz. Tagóvoda, Kunmadaras
Drámajáték az óvodában, a mesék bűvölete az óvodai nevelésben
200 000 Ft
8. sz. Napköziotthonos Óvoda, Dunaújváros
Az élő népi kultúra bemutatása a népi kismesterségeken, a barkácsoláson, a természetes anyagokon és az idős embereken keresztül; mozgásfejlesztés lehetőségei az óvodában; dramatikus játékok, régi hagyományok tükrében, a művészetre nevelés eszközeivel
239 900 Ft
X. sz. Összevont Óvoda, Budapest
A Montessori-módszerrel dolgozó csoportokban az eszközrendszer speciális felépítésének biztosítása
100 000 Ft
11. sz. Napköziotthonos Óvoda, Nyíregyháza
Alternatív pedagógiák szellemében nevelők együttműködésének segítése, a Freinet-szellemű nevelés terjesztése
200 000 Ft
Ariura Mazdao Waldorf Alapítvány, Tatabánya
A már működő Dunántúli Régió szakmai továbbképzési programja, nyári intenzív Waldorf-óvónő tábor
200 000 Ft
Ajtósi Dürer úti Óvoda Tagóvodája, Pécs
A differenciált óvodai bánásmód program szélesebb körű megvalósítása, rendszeres kapcsolattartás pszichológusokkal, továbbképzéseken való részvétel
57 000 Ft
Alsójózsai utcai Óvoda, Debrecen
Legfőbb cél a kisiskolásnak tűnő elemek, módszerek kiiktatása a nevelőmunkából
200 000 Ft
Általános Iskola, Aranyosapáti
A hátrányok leküzdése, az indulási esélyek kiegyenlítése végett lazább időkeret létrehozása és a tananyag felépítésének módosítása
300 000 Ft
Általános Iskola, Bércei
Az iskolakezdés korai időszakában a személyiségfejlődés életkori kríziseinek kiküszöbölése az óvoda és az iskola átmenete között
250 800 Ft
Általános Iskola, Egyházasgerg
Sikertényezők, esély biztosítása az eredményes tanuláshoz, az életkori, egyéni sajátosságok, fejlődési ütemek figyelembevételével
226 000 Ft
Általános Iskola, Gödre
A Lépésről lépésre program folytatása, kiterjesztése az alsó tagozat 4 évfolyamára
160 000 Ft
Általános Iskola, Perbál
A Jena-plán szellemében fokozott együttműködés kialakítása az óvodával
100 000 Ft
Általános Iskola, Szákszend
Az Ayres program bevezetése, amelytől a tanulók tanulási problémáinak, részképesség-zavarainak enyhítése, magatartásuk, fegyelmük javulása várható
200 000 Ft
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Egyházasdeng
A környezeti nevelés összefüggése és egymásra épülése az óvodában és az iskola alsó tagozatán
183 500 Ft
Általános Művelődési Központ Kikelet Óvoda, Pocsaj
A Lépésről lépésre program folytatása
350 000 Ft
ANK1. sz. Általános Iskola, Pécs
Óvodaiskolai program folytatása
400 000 Ft
Apáczai Csere János Nevelési Központ 2. sz. Óvodája, Pécs
Montessori jellegű didaktikai eszközök vásárlása
50 000 Ft
Apponyi téri Óvoda, Szentes
A környezet és a belső világ megismerésére nevelés Freinet szellemében
100 000 Ft
Arany János Általános Iskola, Dunaújváros
Az 1999/2000-es tanévben induló alternatív, Freinet-szellemű első osztály indítása
300 000 Ft
Arany János Általános Iskola, Oroszlány
A Lépésről lépésre program továbbvitele a 3-4. osztályba
180 000 Ft
Arany János Református Gyakorló Általános Iskola ENA-PLAN Munkacsoport, Nagykőrös
A holland típusú Jena-plán oktatási-nevelési rendszer továbbfejlesztése 1-2. osztályban
200 000 Ft
Aranyalma Óvoda, Kálóz
Az óvoda helyi nevelési programjának bevezetése, kézműves műhely kialakítása
410 000 Ft
Az Én Iskolám Alapítvány, Pécs-Vasas
A rogersi személyközpontú nevelés elvei szerinti óvodai programra épülő kisiskoláskori fejlesztés _
300 000 Ft
Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Tiszafüred
Újonnan induló iskola hátrányos helyzetű tanulóinak felzárkóztatása, egyéni tempójú tanulásuk elősegítése
250 000 Ft
Bárczi Géza Általános Iskola és Középiskola, Budapest
Az integrált fejlesztés programja 1 -4. évfolyamra
200 000 Ft
Batthyány Lajos Általános Iskola, Budapest
Montessori-program folytatásához szükséges szakmai továbbképzés
100 000 Ft
Bedőcs Károlyné, Szombathely
Mária Montessori pedagógiai elveire és a nevelés tartalmát hordozó eszközökre építve új típusú nevelés-oktatás megvalósítása
200 000 Ft
Békásmegyeri Nevelési Tanácsadó, Budapest
Pedagógusok számára intenzív segítségnyújtás nyitott csoportban című program
200 000 Ft
Beszélj Velem Alapítványi Óvoda, Budapest
A Jena-plán pedagógia használatához eszközrendszer megteremtése
160 000 Ft
Bokrosi Általános Iskola és Óvoda, Csongrád-Bokros
Az intézmény óvodai nevelőmunkája és a már Freinel-pedagógia szerint működő iskolai munka jobb összehangolása
200 000 Ft
Budapesti Montessori Társaság, Budapest
A multikulturális oktatás bevezetése a Montessori-módszer felhasználásával
300 000 Ft
Búzavirág utcai Óvoda, Kaposvár
A környezettudatos szemléletet alapozó óvodai nevelési program folyamatos bevezetése, gyermekközpontú életszervezéssel, egyénileg differenciált fejlesztéssel
180 000 Ft
Cári Rogers Személyközpontú Iskola, Budapest
A gyakorlati munka tapasztalatait rögzítő jegyzetek és dokumentumok alapján esettanulmányok készítése, CD-n hozzáférhetővé tétele
1 000 000 Ft
Csontváry Kosztka Tivadar Általános és Alternatív Iskola, Budapest
A Lépésröllépésre iskolai program folytatásának támogatása
150 000 Ft
Damjanich úti Óvoda, Ózd
Az óvodában folyó Montessori-program továbbfejlesztése
200 000 Ft
Dél-Budai Waldorf Egyesület, Budapest
Az óvoda egyedi karakterét erősítve a népi kultúra hagyományainak őrzése, kézműves foglalkozások, néprajzkutatók előadása
150 000 Ft
Ego Alapítvány, Budapest
Az anya-csecsemő konzultációs program folytatása
1 500 000 Ft
Éltes Mátyás Iskolaközpont, Pécs
Az Ullrich-féle színes kottarendszer, az Ulwila-módszer mint program adaptálása, illetve átdolgozása az enyhe fokban fogyatékos gyermekek ének-zene oktatásához
500 000 Ft
Eötvös József Általános Iskola, Hajdúbőszörmény
A program az óvodára építve segíti az óvoda és iskola közti átmenetet
120 000 Ft
Fazola Henrik Általános Iskola, Miskolc
A Lépésről lépésre iskolai program folytatása
150 000 Ft
Feszty Árpád Általános Iskola, Komárom
A tanulás megszervezése gyermekközpontú képességfejlesztő szemléletmód alkalmazásával a család tagjainak bevonásával
50 000 Ft
Forrás Waldorf Általános Iskola, Győr
A Waldorf-pedagógia bemutatása és megismertetése szülőkkel, pedagógusokkal, egy átfogó ismertető prospektus kiadása; a gyermekközpontú Waldorf-pedagógia folytatása, továbbfejlesztése az 1-6. évfolyamon, az ehhez szükséges taneszközök biztosítása
390 000 Ft
FSC Magyarországi Tereptanulmányi Központ Alapítvány, Budapest
Vak és gyengénlátó gyermekek művészeti oktatása a Szépművészeti Múzeumban
454 000 Ft
Gordon Iskolát Pártoló Szülök, Kecskemét
A nagy érdeklődéssel kísért Szülök Iskolája program folytatása a családi nevelés hatékonysága érdekében
100 000 Ft
Gödöllői Szabad Waldorf Általános Iskola, Gödöllő
Gyermekközpontú képességfejlesztő pedagógiai módszer alkalmazása a tanítás tanulási folyamatban, az ezt elősegítő pedagógusképzés és kiadványok készítése
200 000 Ft
Dr. Göllner Mária Waldorf Egyesület, Piliscsaba
A megnövekedett létszám miatt egy második óvodai csoport elindítása
200 000 Ft
Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület, Kecskemét
Speciálisan Kecskemét város adottságainak megfelelő Waldorf-pedagógiai program leírása, ezzel kapcsolatos kiadvány szerkesztése, megjelentetése
200 000 Ft
Haas Ildikó, Szada
A Waldorf-módszerre épülő alternatív nevelési program folytatása és továbbfejlesztése
300 000 Ft
Harmatcsepp Montessori Óvoda, Budapest
Vegyes korosztályú és szociális hátterű gyermekeknek művészeti program megvalósítása
80 000 Ft
Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali
Eddigi, az iskolafejlesztés gyakorlatához szorosan kapcsolódó dokumentumok nyomtatási költségei
200 000 Ft
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Bajcsy-Zs. utcai Óvoda, Hódmezővásár
Waldorf-óvodai nevelés
300 000 Ft
Hriszto Botev Általános Iskola Minerva Alapítványa, Veszprém
A humanisztikus kooperatív tanulási modell működése
220 000 Ft
Icsu Ferencné, Polgár
A Freinet-pedagógia gyakorlati és elméleti bemutatása, megismertetése, terjesztési, regionális bázishely kiépítése, munkafeltételek megteremtése
200 000 Ft
Igazgyöngy Alapítvány, Berettyóújfa
Olyan sajátos vizuális nevelési program gyakorlati alkalmazása, melynek legfontosabb jellemzője a gyermekközpontúság, az egyéniség, a másság tudatos vállalása
400 000 Ft
Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda, Budapest
Az óvodai program folytatásához szükséges tárgyi feltételrendszer pótlása, felújítása, bővítése, egyben kapcsolattartás, cserelátogatás, szakmai konzultáció
100 000 Ft
Kalocsa Város Óvodája Bem Apó utcai Tagóvoda, Kalocsa
Képességfejlesztő matematikai játékok az óvodai nevelésben, a gyermekek komplex személyiségfejlesztése a családok bevonásával
140 000 Ft
Kamaraerdei Óvoda, Budaörs
A drámapedagógia mint nevelési módszer további alkalmazása az óvodai munka során
150 000 Ft
Karácsony Sándor Waldorf Óvoda, Göd
Az óvoda szakmai munkájának, színvonalának emelése érdekében az óvónő- és szülőképzés elvégzése, és a tanultak hasznosítása az óvodai nevelésben
140 000 Ft
Karczewicz Józsefné, Budapest
A Freinet-alapelvek érvényesítése és terjesztése új közegben az érdeklődő pedagógusok, ill. szülök számára, a működéshez szükséges alapfeltételek biztosítása
200 000 Ft
Kék Madár Alapítvány, Veszprém
A Kék Madár Program folytatása, belső képzés, közös pedagógiai gondolkodás megvalósítása
100 000 Ft
Kincskereső Iskola, Budapest
A gyermekközpontú óvodai nevelésen alapuló módszerek, tevékenységek átmentése az iskolai életbe
1 510 000 Ft
Kinizsi úti Óvoda, Mezőberény
A Freinet-szellemű óvodai nevelő munka gyakorlatának, eredményeinek bemutatása
200 000 Ft
Kipp-Kopp Magánóvoda, Szeged-Tápé
Freinet-szellemű óvodai program
50 000 Ft
Kiserdei Óvoda, Bátonytereny
Az óvodáskor sajátos életkörülményeinek és szükségleteinek megfelelően gyermekközpontú óvodai nevelési program
300 000 Ft
Kispesti Waldorf Óvoda, Budapest
A Waldorf-óvodában folyó pedagógiai munka speciális eszközeinek beszerzése
100 000 Ft
Kistáltos Óvoda, Komárom
Az óvoda nevelési programjának eszközellátása, a szülőtanlolyamok előadói díja, a program nyilvánosságra hozatala, szülői levelek kiadása
150 000 Ft
Kodály Zoltán Óvoda, Jobbágyi
Személyiségnevelés a pozitív érzelmek erősítésével, az ének-zene, az irodalom és a környezetkultúra kiemelt eszközeivel, kézen fogva a családdal
200 000 Ft
Komlódi-Falvi Óvoda, Vésztő
Az óvodai nevelés játékkal, mesével című program adaptációjának alkalmazása többségében hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és roma gyermekek nevelésében
200 000 Ft
Kossuth Lajos Általános Iskola, Tatabánya
Az egész napos tanítás folyamán - iskolapad és tanítási idő teljes felbontásával, iskolatáska és házifeladat nélkül a Lépésről lépésre program folytatása
300 000 Ft
Kovács Árpádné, Vasvár
Az óvodáskor sajátos problémái - dislexia, disgráfia, discalculia megelőzése és korrekciója
362 500 Ft
Kovács Zoltán Alapítvány, Budapest
Hátrányos helyzetű emberek gyermekei számára térítésmentes óvoda működtetése
300 000 Ft
Kovácsné Cili Veronika, Sárospatak
Részvétel a solymári Waldorf Óvodapedagógiai Szemináriumon
100 000 Ft
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, Kunhegyes
A gyermek szükségleteire épülő olyan kötetlen tevékenységrendszer alkalmazása, amelyben kiemelt helyet foglal el a játék és a mese
100 000 Ft
Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola, Budapest
Gyermekközpontú tanulásszervezés gyakorlatának bemutatása videofelvétel-sorozattal
300 000 Ft
Ligeti sori Óvoda, Békéscsaba
A Freinet-szellemiségű pedagógiai program továbbfejlesztése
150 000 Ft
Lorántffy Zsuzsanna úti Napköziotthonos Óvoda, Miskolc
Barangolás a zene birodalmában, a kreatív alkotás megízlelése a játék derűs, örömteli személyiségformáló lehetőségeinek felfedeztetése
100 000 Ft
Magyar Waldorf Szövetség, Solymár
A Waldorf-módszerű zenetanítás műhelymunkája, az iskolákban tanuló gyermekek szüleinek bevezetése a pedagógia mélyebb összefüggéseibe
800 000 Ft
Mérei Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Felnőttoktatási Gimnázium, Budapest
A Lépésről lépésre iskolai program propagálása és további működtetése az iskolában, a projektoktatást szolgáló iskolán kívüli programok szervezése
165 000 Ft
Mókus Odú Gyermekóvó és Szolgáltató Bt., Gödöllő
Magánóvodai program továbbfejlesztése
100 000 Ft
Montessori Oktatási Centrum, Budapest
A müncheni Kinderzentrumban szerzett tapasztalatok magyarországi adaptálása
350 000 Ft
Mosolygós Gyermekért Alapítvány, Hodmezővasar
Az óvodában működő Waldorf-csoport Euritmia foglalkozásának megszervezése, a Waldorf-pedagógia megismertetése, a Virág utcai óvodában működő Waldorf-csoport tárgyi feltételeinek javítása
280 000 Ft
Nagykovácsi Waldorf Óvoda, Nagykovácsi
Előkészítő, 2-4 éves korú kisgyermekek részére a Waldorf-óvodai program szerint előadások és gyakorlati kézműves foglalkozások szervezése, megvalósítása
150 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Budapest, X. kerület
A harmonikus gyermekkorért helyi, az óvodás kor sajátos életkori követelményeire épülő program bevezetése, a Mária Montessori pedagógiájára épülő helyi óvodai nevelési program széles körű ismertetése
420 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Budapest, XXI. Kiss János altábornagy u.
Az egyes gyermekek sajátos szükségleteire, játékra, mozgásra épülő, a közös játék élményével motiváló, drámapedagógiai módszereket alkalmazó program megvalósítása
200 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Dáka
Udvari ügyességfejlesztő játékok, kiegészítők beszerzése
50 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Eger
A Játékkal az életre, és a Minden Mozog program folyamatos működésének megvalósítása
75 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Erdőkövesd
Az Óvodai nevelés játékkal, mesével című program bevezetése
100 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Kadarkút
A program a hagyományos tevékenységformákat a néphagyományőrzésből, a természetvédelemből, a családokkal való együttműködéssel gazdagítja
100 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Kecskemét
A Lépésről lépésre óvodafejlesztő program folytatása
100 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Kisoroszi
A gyermekek személyre szóló, gyermekközpontú óvodai nevelése
150 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Lovasberény
Az Óvodai nevelés játékkal, mesével program hatékonyabb alkalmazása, a munka minőségi színvonalának emelése
150 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Miskolc
A Lépésről lépésre óvodai alternatív program megvalósítása a miskolci Vasgyári Óvodában
150 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Nagykozár
A nevelőtestület legfontosabb feladata a rogersi gondolatok terjesztése a pedagógustársadalom körében
160 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Taktaszada
A gyermekek felzárkóztatása, iskolába történő előkészítése, komplex személyiségjegyek játékos fejlesztése
200 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Tiszabábolna
Az óvodáskor sajátosságait figyelembe véve a gyermekek egyéni szükségleteinek, igényeinek megfelelő, az iskolás foglalkozásoktól teljes mértékben eltérő óvodai élet megszervezése
100 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Újszentgyörgy
Nevelés családias légkörben, együtt a szülőkkel
100 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Vanyarc
A Freinet-technikak alkalmazásának hatékonyabbá tétele érdekében az eszközrendszer fejlesztése
200 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Varsány
A gyermek- és személyiségközpontú óvodai nevelés kibontakoztatása, feltételrendszerének továbbfejlesztése
400 000 Ft
Napsugár Óvoda, Bátonytereny
Természetes életmódra nevelés Freinet-vel
180 000 Ft
Négy Évszak Waldorf Pedagógiai Alapítvány, Szekszárd
Ez év szeptemberében induló szekszárdi Waldorf-óvoda alapvető tárgyi feltételeinek biztosítása, ill. a Waldorf-pedagógia ismertetéséhez való hozzájárulás
200 000 Ft
Óbudai Waldorf Iskola, Budapest
A háztartási ismeretek tantárgy beindítása; egyéni fejlesztést igénylő gyerekeknek foglalkoztató szoba
200 000 Ft
Óvoda, Pécs-Somogy
Új pedagógiai program bevezetése az ízlésformálás, a hagyományápolás érdekében
100 000 Ft
Óvoda, Sárkeresztes
Az óvodai nevelés játékkal, mesével című programmal működő csoportok fejlesztése; az óvodai nevelés színvonalának emelése
200 000 Ft
Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Szakmai Egyesület, Szolnok
Az Egyesület 168 intézmény szakmai munkáját irányítja, a bázisóvodában bemutató kert-játszó udvar kialakításának segítése
200 000 Ft
Óvodai Waldorf Óvoda, Budapest
Két Waldorl-óvónö posztgraduális továbbképzésének támogatása
60 000 Ft
Óvodalskolal Munkaközösség, Debrecen
Az óvodaiskola program működési színvonalának, az elvek gyakorlati megvalósulásának elemzése
187 800 Ft
Önálló Óvodai Intézmény II. sz. Óvoda, Jászapáti
Művészeti nevelés keretén belül játékban integrált tanulás alapján, alternatív programmal történő iskolára való alkalmassá tétel
200 000 Ft
Önkormányzati Óvoda, Hajdúsámson
A tevékenységközpontú óvodai nevelés keretén belüli felzárkóztató-fejlesztö pedagógiai tevékenység támogatása, az anyanyelvi nevelés lehetőségei a komplex foglalkozások keretében
176 000 Ft
Önkormányzati Óvoda, Hajdúsámson
Az anyanyelvi nevelés fejlesztésének lehetőségei a Nyelvi-irodalmi kommunikációs program keretében
120 000 Ft
Őzike Óvoda, Bátonyterenye
A sajátos arculat megformálása az Ákom-Bákom vizuális-esztétikai nevelési programban
200 000 Ft
Palástiné Kunos Marianna, Csongrád
Kreatív magatartást serkentő program Freinet-szellemü óvodai csoportban
150 000 Ft
Pesti Waldorf-pedagóglal Egyesület, Budapest
Az óvoda és iskola közötti harmonikus átmenet biztosításához speciális eszközök alkalmazása
200 000 Ft
Petőfi úti Napköziotthonos Óvoda, Ózd
Az óvodában folyó Montessori-nevelési programhoz szükséges környezet kialakítása, eszközök bővítése
200 000 Ft
Póczik Miklósné, Dunakeszi
Helyi nevelési program bevezetéséhez elméleti és gyakorlati felkészülés
150 000 Ft
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Kalló
A tanulási problémákkal küzdő gyermekek esetében az okok korai feltárása,a célirányos segítés, felzárkóztatás, differenciális foglalkozások megszervezése
180 000 Ft
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Kaposvár
Gyermekközpontú képességfejlesztő szemléletmód alkalmazása az 1-6. osztályban
200 000 Ft
Rákosmenti Waldorf Pedagógiai Alapítvány, Budapest
Az óvodában és iskolában dolgozó pedagógusok továbbképzése
150 000 Ft
Rét úti Óvoda, Kaposvár
A játékra épülő kommunikációs készség, anyanyelvi nevelés
50 000 Ft
Szabad Waldorf Általános Iskola és Óvoda, Fót
Az intézményben működő szakmai továbbképzéseket nyújtó vendégtanárok anyagi támogatása
1 920 000 Ft
Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola, Miskolc
Zökkenőmentes átmenet az óvodai élet és az alsó tagozat között
300 000 Ft
Szegedi Szabad Waldorf Irányba Tevékenykedő Óvoda, Szeged
Tárgyi eszközök beszerzése a Waldorf-óvodapedagógiai program megvalósítása érdekében, pedagógus továbbképzés támogatása
200 000 Ft
Szegedi Waldorf Társaskör Egyesület, Szeged
A Waldorf-pedagógia és szellemi hátterének széles körű megismertetésére és gyakorlati alkalmazására rendezvények szervezése, kiadványok készítése
450 000 Ft
Szigligeti utcai Óvoda, Békéscsaba
A Freinet-szellemiségű pedagógiai program továbbfejlesztése
250 000 Ft
Szivárvány Katolikus Óvoda, Kiskunmajsa
Tárgyi feltételek biztosítása a nem iskolás jellegű körülmények megteremtése érdekében
150 000 Ft
Szivárvány Óvoda, Dunaújváros
Érzelmi biztonságra épülő nevelés megvalósítása és a család-óvoda partnerkapcsolatának teljes körű kiépítése
50 000 Ft
Szombathelyi Waldorf Társaskör, Szombathely
Alakuló Waldorf-iskola szervezése és szaktanácsadás, szervezeti jogi alapok megteremtése, pedagógusok beiskolázása, kapcsolódó rendezvények, táborok
500 000 Ft
Tisza Óvoda, Mezőtúr
Az óvodás korú gyermekek komplex módon történő fejlesztése életkori sajátosságaik messzemenő figyelembevételével
150 000 Ft
Dr. Török Béla Altalános Iskola és Diákotthon, Budapest
Általános iskola felső tagozatában tanuló, halmozottan sérült gyermekek komplex fejlesztési programja
40 000 Ft
Török Sándor Waldorf-Pedagógiai Alapítvány Óvoda, Budapest
Az óvodában egész évben folyó komplex művészeti-esztétikai nevelés bemutatása, a megvalósításhoz szükséges anyagok, eszközök felsorolása
170 000 Ft
Törökzugi Óvoda, Gyula
A helyi nevelési program folyamatos megvalósítása, színvonalas, ízléses játékok, eszközök segítségével, amelyek fejlesztik a gyermekek képességeit
100 000 Ft
Újvidéki utcai Óvoda Huncutka Alapítványa, Szeged
A pályázat a vizuális percepció, a téri tájékozódás, a dysgraphia prevencióját tűzte ki célul
100 000 Ft
Váci Waldorf Általános Iskola, Vác
Újonnan indult iskola ismertségének növelése kiadványok készítésével, a Waldorf-pedagógia elveinek minél teljesebb megvalósítása
352 900 Ft
Vadgesztenye Óvoda, Veszprém
A Waldorf-pedagógiai program szerint működő csoportok pedagógusainak továbbképzése, ill. a továbbképzés témáinak publikálása, óvodai folyóirat létrehozása
190 000 Ft
Veszprémi Egyetem Pedagógia-Pszichológia Tanszék, Veszprém
Szakmai műhely folyamatos működtetése, a csoportvezetők díja, útiköltsége, a felhasznált eszközök finanszírozása
200 000 Ft
Waldorf Általános Iskola, Budaörs
Speciális olvasókönyv összeállítása, amelynek olvasmányanyaga és betűtípusa a pedagógiához illeszkedően az 1-4. osztály sajátosságait tükrözi
150 000 Ft
Waldorf Óvoda, Győr
Ünnepek a Waldorf-óvodában című munkaanyag első kötelének elkészítése; a gyermekcsoportok eszköztárának pótlása
190 000 Ft
Wargha István Pedagógiai Főiskola Gyakorló Óvoda, Hajdúböszörmény
Az 1999/2000 tanévben kerül bevezetésre a Vidámság Háza óvodai program, amelynek nevelési célja a 3-6-7 éves gyerekek harmonikus fejlődésének elősegítése
300 000 Ft
Zuglói Waldorf Pedagógiai Alapítvány, Budapest
1998 szeptemberében indult Waldorf-óvoda szellemi és tárgyi fejlesztése
200 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>