Soros Alapítvány Évkönyv 1999
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Interetnikus orvosképző program

15 000 000 Ft

A program a roma betegek és az őket ellátó egészségügyi szakszemélyzet kapcsolatát volt hivatott javítani. Célja a graduális és posztgraduális orvosképzés számára olyan alternatív képzési formák kidolgozása volt, melyek a magyar egészségügyi szolgáltató rendszeren belül olyan folyamatokat indíthatnak be, amelyek a roma lakosság és az ellátók közötti kommunikációt erősítenék, elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtanának a betegek és az őket ellátó orvosok, egészségügyi dolgozók között felmerülő interetnikus problémák kezelésére. Pályázni lehetett graduális és posztgraduális képzési programokkal (speciálkollégium, szaktanfolyam, szakmai gyakorlat megtervezése, stb.), melyek a későbbiekben modellértékűvé, illetve állandó képzési formává válhatnak a kötelező curriculum, a szakvizsga programok számára, valamint olyan képzési programokkal is, melyek a fenti célok érdekében az egészségügyi szakszemélyzet (nővérek, asszisztensek) számára dolgoznak ki képzési formákat.

13 pályázat érkezett, amelyből 7 kapott támogatást.

Támogatott pályázok

DOTE Egészségügyi Főiskolai Kar, Nyíregyháza
Roma lakosság ellátását végző egészségügyi dolgozók felkészítése a magasabb szintű feladat ellátására
784 000 Ft
Medicelló Bt. - Csépé Péter, Budapest
Projekt Menedzsment Csoport létrehozása, melynek feladata az interetnikus orvosképző program nyertes pályázatainak koordinálása, monitorozása, evakuációja
416 000 Ft
POTE Egészségügyi Főiskolai Kar Ápolástudományi Tanszék, Pécs
Az egészségfejlesztés, ápolás és szociális ellátás területén dolgozók számára elméleti ismeretek nyújtása a roma etnikummal történő kapcsolattartás erősítésére
500 000 Ft
SOTE Családorvosi Tanszék, Budapest
A családorvosi alapellátásban az etnikailag és társadalmilag hátrányos helyzetű lakosságcsoporttal való kommunikáció javítására kidolgozott képzési rendszer
1 500 000 Ft
SOTE I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest
Graduális képzés V. éves orvostanhallgatóknak, posztgraduális képzés szülész-nőgyógyász rezidensképzés keretében
1 500 000 Ft
SOTE Magatartástudományi Intézet, Budapest
Előadások, szemináriumok, speciális kollégiumok és szakmai gyakorlat a graduális orvosképzésben részt vevő hallgatók számára
1 500 000 Ft
Széchenyi István Főiskola Egészségügyi és Szociális Intézet, Győr
Interetnikus speciálkollégium diplomás ápoló hallgatók, orvosok és eészségügyi zakdolgozók számára; nyomtatott és elektronikus formában tananyag összeállítása
800 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>