Soros Alapítvány Évkönyv 2001
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Civil jogérvényesítés a környezetvédelemben


3 280 000 Ft

A program célja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény VII. fejezetében biztosított állampolgári részvételi jogok gyakorlásának elősegítése volt a kollektív jogérvényesítés lehetőségeinek és a jogi eljárásokban való állampolgári részvétel szakmai kompetenciájának szélesítése, felkészülés a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998-ban elfogadott egyezmény magyarországi alkalmazására.
A pályázattal az állampolgárok, illetve a helyi közösségek számára végzett környezetvédelmi jogi tanácsadó szolgálatok tevékenységét kívántuk támogatni, és olyan helyi közösségek jogi képviseletének az ellátását, amelyeknek joghoz jutása másképp nem biztosított. A környezetvédelmi eljárásokban való megalapozott állampolgári részvétel biztosítása érdekében a program támogatni kívánta a helyi közösségeket és a civil szervezeteket abban, hogy környezetvédelmi szakemberek segítségét vehessék igénybe érdek- és jogérvényesítésükhöz szükséges szakmai anyagaik elkészítéséhez. Pályázhattak környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott civil szervezetek, helyi állampolgári közösségek, kistelepülések önkormányzatai.

1 pályázat érkezett, amelyből 4 részesült támogatásban.

Támogatott pályázatok

E-Misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, Nyíregyháza
A környezetvédelmi érdekek megfelelő képviselete
280 000 Ft
Ipoly Unió Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület, Balassagyarmat
A Környezeti Tanácsadó Iroda tevékenységének kiterjesztése a jogérvényesítés területére is
400 000 Ft
Reflex Környezetvédő Egyesület, Győr
A kilenc éve működő REFLEX Jogsegélyszolgálat és Lakossági Tanácsadó Iroda folyamatos működése
1 600 000 Ft
Védegylet Egyesület, Budapest
Jövő Nemzedékek Képviselete munkacsoport a környezeti érdekek érvényesítésére
1 000 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>