Soros Alapítvány Évkönyv 1988
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
I. MELLÉKLET - PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1989-BEN
I. Társadalomtudományi ösztöndíjra hivatásos és amatőr kutatók egyaránt pályázhatnak. A pályázatnak tartalmaznia kell a kutatási téma ismertetését és két neves pályatárs ajánlását. Az ösztöndíjakat a Társadalomtudományi Kuratórium ítéli oda a bizottság jóváhagyásával. Az ösztöndíj összege általában havi 6-12.000 Ft, időtartama maximum 2 év. Indokolt esetben a kutatók dologi kiadásaikhoz is kaphatnak támogatást.
A pályázatok beadási határideje: március 1 és szeptember 30.

II. Szabadon választott témakörben forinttámogatásra intézmények, csoportok és magánszemélyek egyaránt pályázhatnak közművelődési, társadalomfejlesztő, közösség teremtő tervekkel, valamint minden olyan művészi és társadalomtudományi programmal, amely nem illik a két ösztöndíjpályázat kereteibe. A pályázatnak tartalmaznia kell a támogatandó cél világos leírását és a kért támogatás felhasználásának tervét, továbbá részletes és ellenőrizhető költségvetést. A pályázó ismertesse a pályázat tárgyához kapcsolódó tevékenységét és a támogatástól várható eredményeket. A támogatás elnyerése esetén a bizottság titkársága szerződést köt a pályázóval az összeg felhasználásáról. A támogatás segítségével végzett munka eredményéről a pályázónak az előre megállapított határidőre részletes beszámolót kell készítenie.
Ebben a kategóriában folyamatosan lehet pályázni.
(A bizottság filmkészítéshez és építkezéshez nem nyújt támogatást, valamint nem foglalkozik találmányokkal és adományokkal.)

III. Dollártámogatásra intézmények, csoportok és magánszemélyek egyaránt pályázhatnak, ha fontos kulturális, tudományos, egészségügyi, társadalomfejlesztő, környezet javító tevékenységükhöz forintfedezettel rendelkeznek, de a szükséges eszközöket vagy szolgáltatásokat csak konvertibilis valutáért tudnák megvásárolni. A pályázónak egészen kivételes esetektől eltekintve vállalnia kell az összeg forintellenértékének befizetését a bizottság számlájára.
Ebben a kategóriában folyamatosan lehet pályázni.
A bizottság a dollártámogatások esetében csak javaslatot tesz, a döntést a Soros Alapítvány hozza meg. Ehhez a bizottság ajánlása esetén a titkárság külön angol nyelvű jelentkezési űrlapot ad a pályázónak. Általában magát a kívánt szolgáltatást vagy berendezést is a Soros Alapítvány rendeli meg. Ezért rendszerint szükség van rá, hogy a pályázó pontos árajánlatot szerezzen be a gyártó vagy a forgalmazó vállalattól.

IV. Tudományos közlemények külföldi megjelentetéséhez minden tudományág művelői kérhetnek támogatást. A pályázóknak igazolniuk kell, hogy cikküket a külföldi szaklap közlésre elfogadta. Ebben a kategóriában folyamatosan lehet pályázni.

V. Konferenciákon, tudományos tanácskozásokon való részvételhez legfeljebb 45 éves kutatók kérhetnek támogatást útiköltségre, vagy az ott-tartózkodás fedezetére. (Európában max. 600 USD, tengeren túlra max. l .000 USD).
Feltétel: elfogadott előadás, vagy személyre szóló meghívólevél. (Az igazolást a határidőn túl is elfogadják.)
Beadási határidő: első félévi rendezvényekre november 30., második félévi rendezvényekre március 31.

VI. Szintén 45 éven aluliak részére az alapítvány külön keretet nyitott a dubrovniki Egyetemközi Továbbképző Központ kurzusain és konferenciáin való részvétel támogatására.
Erre folyamatosan lehet pályázni.

VII. Rövid külföldi tanulmányútra azok a 45 évesnél fiatalabb tudományos kutatók és előadóművészek jelentkezhetnek, akiknek meghívásuk van külföldi tanulmányokra vagy továbbképző tanfolyamra. A kinttartózkodás időtartama 2 héttől 3 hónapig terjedhet. A bizottság vagy a kinttartózkodás költségeihez nyújt legfeljebb 2.000 USD összegűtámogatást, vagy az útiköltséget fedezi.
Beadási határidő: első félévi tanulmányutakra november 30., a második félévi tanulmányutakra március 31.
A felsorolt hét kategória pályázati kérdőíveit a bizottság titkárságán lehet beszerezni.
Az alapítvány évente több külföldi ösztöndíj-pályázatot közösen hirdet meg a Művelődési Minisztériummal. Ezek feltételeiről a sajtóban tájékoztatja a nyilvánosságot.
Következő fejezet >>
Tartalom>>