Soros Alapítvány Évkönyv 1994
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Oktatási program

27.360.000 Ft


Ebben a programban egyes alap- és középfokú oktatási intézmények, illetve kezdeményezések kaphattak segítséget.

Támogatások:

Alternatív Pedagógiai Műhely
Ösztöndíjak, terembérlet, hat fő részére dániai tanulmányút
1.791.000 Ft
Ben Yehuda Alapítvány Óvodája
Az óvoda működtetési költségeire
1.500.000 Ft
BKE Stúdium Generálé
A Stúdium Generálé 1994. évi működési költségére
500.000 Ft
Budapesti Montessori Társaság
Montessori pedagógus-képzéshez szükséges taneszközökre
800.000 Ft
Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány
Oktatói dijak, működési támogatás
2.700.000 Ft
Eötvös József Általános Iskola
A tehetséggondozást és a képességfejlesztést segítő programokra és eszközökre
1.087.000 Ft
Junior Achievement Magyarország
Project Economics, Project Business tankönyvcsomag kiadására
840.000 Ft
Kazinczy Ferenc Gimnázium
A 29. Országos Szép Magyar Beszéd verseny megrendezésére
100.000 Ft
Magyar Természettudományi Társulat
Országos kémiai, biológiai és földrajz-földtani versenyekre
1.000.000 Ft
Nagyváthy János Gazdaképző Egyesület
Jegyzetek és kazetták kiadásának költségei, személyi Kiadások
1.000.000 Ft
Országos Közoktatási Intézet
Pedagógiai kiadványok megjelentetésére
4.000.000 Ft
Ösztöndíj Alapítvány
Támogatási projektek költségtámogatása
2.000.000 Ft
Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítványa
Az alapítvány Kézműves és Szolgáltató Szakiskolája működéséhez támogatás
3.000.000 Ft
Rogers Személyközpontú Iskola
Személyközpontú képzési központ létrehozása, taneszközök és ösztöndíjak
3.092.000 Ft
The English-Speaking Union of Hungary
Nemzetközi Nyári egyetem költségei, angliai nyelvtanárok meghívása
450.000 Ft
Török Sándor Waldorf pedagógiai Alapítvány
Waldorftanár-hallgatók képzése, működési költségek
2.400.000 Ft
Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola
A XXII. ÓTOK Pedagógiai, Pszichológiai, Közműv. és a Könyvtártudományi díjai
110.000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>