Soros Alapítvány Évkönyv 1990
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
ANGOL NYELVOKTATÁSAngoltanárok Egyesülete
A jelenleg több mint 500 taggal rendelkező Angoltanárok Egyesületének célja egy hálózat kiépítése, amely elősegítené a szakmai színvonal javítását, valamint a tananyagok egymás közötti cseréjét az egész országban. Az Egyesületnek több mint 1000 kötetes könyvtára és néhány videó-sorozata van, az ide látogató Fulbright- és Üdvhadsereg-önkéntesek, akik szintén beléptek, rendszeresen előadásokat tartanak. 1990-ben az Egyesület adományt kapott az Alapítványtól előadás-programja, valamint az ESL (English ás a Second Languages) tanárok nemzetközi konferenciájának támogatására. E programra 7.000 USD-t fordított az Alapítvány.

Budapesti Műszaki Egyetem
A British Council-al és a BME-vel együttműködve az Alapítvány olyan tanfolyamokat támogatott, melyeken egyetemi előadók műszaki-szakmai angolt tanulhattak. Az Alapítvány finanszírozta a szükséges berendezések beszerzését is. E programra 9.568 USD-t fordított az Alapítvány.

Indiana University of Pennsylvani (IUP)
1990-ben megszűnt Magyarországon a kötelező orosztanulás. E változás eredményeképpen sok ezer orosztanár munka nélkül maradt, és hatalmas hiány jelentkezett az angoltanárok körében. Az ITJP-hoz újszerű programja keretében az Alapítvány 15 magyar orosztanárt küldött az lUP-hoz tartozó egyetemekre, ahol orosz nyelvet tanítanak, s ennek ellenében egy éves posztgraduális angol nyelvtanári képzésben részesülnek. E programra 3.334 USD-t fordított az Alapítvány.

Mándi Márton István Alapítvány — Pápa
Az újrainduló Mándi Márton István Alapítvány különösképpen az angol nyelv oktatásának magas színvonalát, az angolmagyar iskolai kapcsolatok kiépítését, ösztöndíjak meghirdetését, tanár- és diákcseréket tartja kiemelt fontosságúnak. Programjuk megvalósításához kaptak támogatást. E programra 600.000 Ft-ot fordított az Alapítvány.

Montana University
A Montanai Egyetem hat önkéntes ESL szakembert küldött Magyarországra, hogy angolt tanítsanak egy teljes tanéven át. Az Alapítvány fizette a repülőjegyeket, és magyarországi tartózkodásuk idejére szállást és fizetést biztosított számukra a Fővárosi Tanácson keresztül. E programra 19.914 USD-t fordított az Alapítvány.

Oxford Show Room
Az Alapítvány 1987-ben — egyéb angol nyelvprogramjai mellett — útjára indította az un. show-room akciót az iskolai angol nyelvkönyvellátás javítására. A bemutatótermeket az általános- és középiskolai angoltanárok látogathatják, s kiválaszthatják a bemutatott anyagok közül azokat, amelyeket osztályaikban be kívánnak vezetni. Az akció az angol nyelvkönyvek magyarországi terjesztésében teljesítette hivatását és vállalt kötelességeit, így a program az idén befejeződött. A már megrendelt könyveket és kazettákat a show-roomok még leszállítják. A show-roomok az elmúlt három évben összesen 427.069 USD értékű kedvezményes árú könyvet és magnókazettát forgalmaztak.

Oxford University Press
1989 őszén az Oxford Unversity Press rendkívül kedvező ajánlattal kereste meg az Alapítványt: egynyelvű (angol-angol) szinonima szótárt, az Oxford Advanced Learnes's Dictionary-t mintegy 80%-os árkedvezménnyel ajánlotta, valamint a középiskolás tananyag hasznos kiegészítőjeként J. Verne: Twenty Thousand Leagues Under the Sea, és Sherlock Holmes: Short Stories c. könyveket mintegy 70%-os árkedvezménnyel kínálta megvételre. Az alap-, közép- és felsőoktatási intézmények igényei alapján végül is 40.500 db szótárt, 7.000 db S. Holmes és 4.500 db Verne könyvet vásároltunk. A könyvek árát és a szállítási költségeket a Soros Alapítvány biztosította valutában, a kedvezményezettek a forint-ellenértéket térítették. E programra 151.000 USD-t fordított az Alapítvány.
Következő fejezet >>
Tartalom>>