Soros Alapítvány Évkönyv 1988
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
IFJÚSÁGÜGY
EF-lapok
400.000 forint 1987-ben
400.000 forint 1988-ban
Három 1988-as lapszám megjelentetésére
A havonként háromezer példányban megjelenő egyetemi kiadványsorozat elsősorban politológiával, a kelet-középeurópai nemzetiségi viszonyokkal, továbbá a hazai ifjúságpolitikával foglalkozó írásaival hívta fel magára a közfigyelmet. A szerkesztők részben társadalmi munkában végzik munkájukat. A nyomdai áremelkedés miatt nehéz pénzügyi helyzetbe kerültek. Az 1988-ban megjelent négy dupla szám közül az első kettő a bizottság által nyújtott támogatásból készült el. 1988-ra 540.000 forintos költségvetése volt a lapnak, ezt egészítette ki a bizottság.

“Sic itur ad astra…”
360.000 forint két évre 1988-ban
Történészfolyóirat kiadása
A támogatás a budapesti történészhallgatók kiadványának költségeit és tudományos diákköri pályázatok díjait fedezi.

BME Management Szakkollégium
405.000 forint 1988-ban egy évre
Diák-önképzés
Az 1986 szeptembere óta működő szakkollégiumban heti egy foglalkozásból álló vállalatigazgatási tanfolyamot szerveznek a bizottság támogatásával. 4-10 fős csoportokban folyik az oktatás. A támogatást a nyelvoktatásra, készségfejlesztő tréningre, táborokra, szakkönyvtár összeállítására, illetve a tanfolyam munkájáról szóló újság költségeire fordítják. A program további támogatásáról az első évi eredmények ismeretében dönt a bizottság.

Szárszó '88 (szakkollégiumok + klubtanács)
300.000 forint 1988-ban
Rendezvény költségeire
A balatonszárszói találkozó 45. évfordulóján, 1988 augusztusában egyetemisták és fiatal értelmiségiek részvételével konferencia-tábort rendeztek Balatonszemesen.

DOTE Tudomány Diákkör
400.000 forint 1988-ban és
2300 dollár forinttérítés nélkül
Külföldi cseregyakorlatokra
A Magyar Orvostanhallgatók Debreceni Tagozata 1984 óta szervez cseregyakorlatokat nyugat-európai egyetemekkel, s most USA-beli tanulmányutak szervezésével kívánják bővíteni a hallgatók tudományos képzésének lehetőségeit, öt hallgató 1-1 hónapos USA-beli tanulmányútjára kapta a támogatást.

MKKE Közművelődési Titkárság
200.000 forint 1988-ban
Diák jazz klub
A bizottság a Közgáz Jazz Klub két rendezvényét (Kelet-Európai Jazz Napok II. és East-West Saxophone Fest), valamint a Jazz Stúdium című kiadvány négy számára adta a támogatást.

MKKE Közép-Európai Nyelviskola Diákkör
385.000 forint két évre 1988-ban
Nyelvi önképzés
A diákkör a közép-európai kisnyelvek (cseh, lengyel, román, szerb- horvát) egyetemközi oktatásának megvalósítására alakult. Szeptembertől 2 lengyel és 1-1 cseh, román és szerb-horvát csoport indult; kultúrtörténeti, társadalomismereti kurzusok is lesznek. A bizottság a második évi támogatás folyósítását az első év eredményeitől teszi függővé.

Bernhardt Anna
30.000 forint 1988-ban
Középiskolai “Ki mit tud"
A bizottság az I. István Közgazdasági Szakközépiskola művészeti vetélkedőjének első díjához járult hozzá.

ELTE Eötvös Kollégium
évi l.500.000 forint és
3.000 dollár forinttérítés nélkül 1986-ban, 87-ben és 88-ban
Öntevékeny képzési programokra
A támogatást szaktanárok alkalmazására, a nyelvoktatás fejlesztésére, a könyvtár bővítésére, pályázati díjakra, kiadványokra, valamint diákok külföldi tanulmányútjára kapták.

JATE Móra Ferenc Kollégium
720.000 forint két évre 1985-ben
2.800 dollár 1987-ben
990.000 forint két évre 1988-ban
Öntevékeny Kelet-Európa-kutatás A támogatást kiscsoportos foglalkozásokra, nyelvtanulásra, szomszéd népek kultúrájának tanulmányozására, kiadványokra kapták a diákok. A dollártámogatást jugoszláviai anyaggyűjtésre használták fel, egy vajdasági magyar írókkal készülő interjúkötethez.

Fabulya Lászlóné
200.000 forint két évre 1986-ban
106.000 forint 1988-ban
Diákakadémia
Fabulya Lászlóné, a békéscsabai művelődési ház munkatársa ötven fős csoportnak előadásokat, közös foglalkozásokat, vitákat szervezett a hazai történelem tárgykörében. A diákakadémia 1986 májusától 1987 decemberéig tartott. Az újabb támogatás egy dráma-tanfolyamhoz adta a bizottság.

Egyetemközi Management Tanfolyam (BME, ELTE, MKKE)
1.994.000 forint 1988-ban
Szakkollégium önképzés
A három egyetem egy-egy szakkollégiuma közös tanfolyamot rendez; külön tananyaggal és felkért előadókkal. A bizottság az első év eredményeinek ismeretében dönt a hároméves program további támogatásáról.

Budapesti Református Teológiai Akadémia
150.000 forint 1988-ban
Könyvvásárlás
A Szemináriumi Könyvtár kapta a támogatást Magyarországon megjelent teológiai szakkönyvek vásárlására. A könyvtár a Ráday Kollégiumban működik, s közvetlenül a diákok gondozása alatt áll. Könyvállománya mintegy 7.000 kötetet tesz ki, s nagyrészt háború előtti teológiai és egyéb alapművekből áll.

Bajzáth Judit
200.000 forint 1988-ban
Diák-tanulmányút Finnországban
Az ELTE biológia és közművelődés szakos tanárai és hallgatóinak 15 fős csoportja kapta a támogatást természetvédelmi tanulmányút-csere lebonyolításához. Magyarok utaztak Finnországba és a Helsinki Egyetem hallgatói viszonozták a látogatást. A finn vendégek magyarországi tartózkodásához, a hazai program lebonyolításához és csoportjuk finnországi kiutazásához járult hozzá a bizottság.

Balassi Bálint Múzeum, Esztergom
85.000 forint 1988-ban
Leletmentő tábor
A táborban részt vevő tizenöt fiatal (köztük egy svájci és két csehszlovákiai diák) napi hat órát dolgoztak az ásatásokon, délutánonként szabadidő-programokon vettek részt. Az ásatások színterei őskori, kelta és középkori települések maradványai voltak.

Nemzetközi Jogi Tanszék Diákkör
97.950 forint 1988-ban
Útiköltség-támogatás
Két jogászhallgató a Philip C. Jessup jogesetmegoldó versenyen vett részt 1988 áprilisában, s a nem angol anyanyelvűek között a magyar csapat a második helyen végzett. A bizottság a repülőjegyüket fizette ki.

Széchenyi István Szakkollégium
300.000 forint 1988-ban
Szakkollégiumi programokra
A budapesti közgazdászhallgatókból álló kollégium kulturális rendezvényekre, könyvtár fejlesztésére, előadások, vitaestek szervezésére, tiszteletdíjakra, táborozásra és technikai felszerelésre kapta a támogatást.

Budapesti Egyetemi Könyvtár Tanácsadó Szolgálat
300.000 forint és
4.000 dollár 1986-ban
150.000 forint 1987-ben
140.000 forint 1988-ban
Egyetemközi nyári szemináriumra
Az első évben több tanfolyam és egy ausztriai út költségeit fedezték a támogatásból, a másodikban egy pécsi “nyitott egyetemet" rendeztek belőle, valamint felkeresték a jugoszláviai magyar kisebbség néhány művelődési központját. A harmadik évben 40.000 forint a nyári egyetem programfüzetének költségeit, 100.000 forint egy nyolcvan fős erdélyi “szomszédolás" programját fedezte.

ELTE Jogász Szakkollégium
1.200.000 forint 1986-87-ben
650.000 forint és 6.000 dollár 1987-ben
1.720.000 forint két évre és
18.000 dollár 1988-ban
Intenzív önképzés
Az első két évre szóló támogatásból a diákok szakmai kurzusokat, előadásokat és számítástechnikai tanfolyamot szerveztek, Századvég címmel kiadványsorozatot adtak ki, könyveket, folyóiratokat, fénymásológépet szereztek be, nyári tábort rendeztek, videomagnót vásároltak, kiállításokat tartottak. Az utólag kapott összegből angol tanfolyamra fizették be diákjaikat, valamint négy tanulmánykötetet (Századvég Füzetek) adtak ki. A 6.000 dollárt három diák oxfordi tanulmányútjára kapták. Az 1988-ban kapott támogatást kiscsoportos oktatásra, szakmai pályázatokra, a Jogfilozófiák c. könyvsorozatra, kurzusok működésére, szakmai rendezvényekre, könyvtárfejlesztésre, nevelőtanár, könyvtáros, és testnevelőtanár tiszteletdíjára fordították.

ELTE Természetvédelmi Klub
190.000 forint 1987-ben
479.000 forint 1988-ban
Kiadványokra, rendezvényekre
Az első évben a Szársomlyó-hegy megóvásával és Greenway nevű nemzetközi hálózattal foglalkozó csoportok munkájához, továbbá a Természetvédelem című kiadványhoz adott támogatást a bizottság. A második évben egy harmadik munkacsoport is kapott támogatást: ez a természet állapotáról készít átfogó jelentést és ezen kívül hírközlönyt jelentet meg, amely a különféle természetvédő csoportok információcseréjét szolgálja.

Németh László Szakkollégium, Szombathely
1.066.000 forint 1987-ben
l.151.000 forint két tanévre és
2.500 dollár forinttérítés nélkül 1988-ban
Intenzív önképzés
A kollégiumban tizennégy tudományos és hat művészeti kör működik. A diákok két periodikumot (Kilátó, Jelentkezünk) adnak ki, egy irodalmi antológia megjelenés alatt áll, továbbá készül egy kiadványsorozatuk Szakkollégiumi füzetek címmel.

ELTE TTK Természetföldrajzi Tanszék
60.000 forint 1988-ban
Diákcsere-programra
1987-ben az ELTE hét földrajz-biológia szakos hallgatója tíznapos tanulmányúton vett részt Hollandiában a zwollei Christelijke Hoogeschool Windesheim meghívására. 1988 októberében a zwollei főiskola hallgatói látogattak Budapestre a diákcsere keretében. A támogatást vidéki tanulmányutakra és szállásköltségre fordították.

ELTE Fizikus Diákcsoport
54.000 forint 1987-ben
60.000 forint 1988-ban
Nemzetközi diákkapcsolatokra
1987 szeptemberében a bizottság támogatásával rendezték meg Debrecenben a II. Nemzetközi Fizikus Diákkonferencát, s külföldi partnereikkel együtt egy nemzetközi fizikus diákszervezet megalakításán munkálkodnak. Addig is, amíg ez létrejön, kétoldalú kapcsolatokat ápolnak, ezek keretében a bizottság támogatásával 1988-ben 30 budapesti egyetemi hallgató tett hollandiai tanulmányutat.

Nemzetközi Fizikus Diákkonferenciákat Szervező Bizottság
54.000 forint 1987-ben
42.000 forint és
910 dollár forinttérítés nélkül 1988-ban
Fizika szakos hallgatók nemzetközi kapcsolatai
Az 1988. évi támogatás segítségével tíz magyar egyetemi hallgató látogatást tett az Európai Nukleáris Kutatási Tanács genfi központjában. A látogatást a Fizikushallgatók Nemzetközi Szövetsége szervezte, s hat ország 23 diákja vett benne részt. A nemzetközi szervezet létrehozását a budapesti természettudományi kar diákjai kezdeményezték, éppen az MTA Soros Alapítvány Bizottság támogatásával. A genfi látogatással a szövetség alapításának első évfordulójáról emlékeztek meg.

ELTE Természetvédelmi Klub
190.000 forint 1987-ben
300.000 forint másfél évre 1988-ban
Jelentés a környezet állapotáról 1988-89
A klub feladatának tekinti, hogy figyelemmel kísérje a környezet állapotát és erről kiadványokban számoljon be. Kapcsolatot tart a szomszédos országok környezetvédőivel, kéthetente jelenteti meg tájékoztató kiadványát, s ennek révén a hazai környezetvédelmi csoportokkal tart összeköttetést. A támogatást e kapcsolattartáshoz adta a bizottság.

Harmadkor
200.000 forint 1988-ban
Irodalmi diák-folyóirat
A támogatást a Szegedi Egyetem Harmadkor c. irodalmi kritikai folyóiratának műfordítási mellékleteihez (Northop Frye, Vjacseszlav Ivanov, Hermann Broch és Pier Paolo Pasolini esszéi), évkönyveihez előadássorozatok szervezéséhez és nyugati magyar szerzők szépirodalmi műveinek gyűjtéséhez adta a bizottság.

IAESTE — Hungary
3 000 dollár 1985-ben
15 000 dollár 1986-ban három évre
Nemzetközi diákcsere
A műegyetemisták nemzetközi szervezetének szervezésében évente száznál több magyar mérnökhallgató utazik külföldi szakmai gyakorlatra (1984-ben még harmincnál is kevesebben utaztak). A támogatást részben a magyar tagszervezet tagdíjára és nemzetközi kapcsolataira fordítják, nagyrészt azonban a gyakornokok zsebpénzét fedezik belőle.
Következő fejezet >>
Tartalom>>