Soros Alapítvány Évkönyv 2001
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Egészségmegőrzési program nyitott kerete

18 591 000 Ft
1 376 USD

Az 1995-ben indult Egészségügyi megaprogramban szerzett tapasztalatok alapján az egészségügy modernizációjával és reformjával kapcsolatos programoknál sokkal hatékonyabbnak és modellszerűbbnek bizonyultak azok a kezdeményezések, amelyek a helyi közösségek erőfeszítéseit segítették saját leszakadó, elesett tagjaikért. Az ilyen céllal létrejött civil szervezetek nemcsak vállalt feladataikat látták el, hanem az állami költségvetés hasonló célokra szánt összegeinek az elköltését is hatékonyabbá tették. Ezért körvonalazódott az a misszió, amelyet egy magánalapítvány tölthet be a többségében még mindig állami finanszírozású egészségügy mellett: szolidáris közösségek teremtése, a civil ellenőrzés támogatása. Az Open Society Institute Public Health programja stratégiájával összhangban Magyarországon különösen két terület volt támogatott: a közösségi alapú egészségmegőrzés és a leszakadó rétegek egészségügyi helyzetének javítása. A programban olyan elképzelések, kreatív ötletek kaptak támogatást amelyek bár nem feleltek meg pontosan egyik pályázati kiírásnak sem, de az Alapítvány céljaival megegyező stratégiát követtek.

12 pályázat érkezett, amelyből 10 részesült támogatásban.

Támogatott pályázatok

DélUtán, az idős emberek segélyvonala Alapítvány, Budapest
A segélyszolgálat önkénteseinek szakmai tréningje, a zöldvonal és az irodai telefon költségei
584 000 Ft
Egészséges Magyarországért Egyesület, Budapest
Orosz Éva: Reformillúziók és valósig, a magyar egészségügy a kilencvenes évtizedben című könyvének nyomdai költsége
450 000 Ft
ELTE Bérezi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest
A Fogyatékos hallgatók a felsőoktatásban című útmutató lektorálási és nyomdai költségei
240 000 Ft
Földesi Enikő, Zalaegerszeg
Részvétel az European Course on Palliative Care for Children 2001,05.19-25. rendezvényen Varsóban
688 USD
Hauser Péter, Budapest
Részvétel az Eumpean Course on Palliative Care tor Children 2001.05.19-25. rendezvényen Varsóban
688 USD
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Központ, Budapest
Mesefalak a kórházban
1 000 000 Ft
Országos Fogászati Önkéntes Kölcsönös Egészség és Önsegélyező Pénztár, Győr
Arc-, állcsont-, szájpadhasadékos gyermekek családjainak számára brossúra, Internetes honlap, klubülések
200 000 Ft
Pest Megyei Diákönkormányzatok Hálózata, Budapest
Kábítószer-fogyasztás megelőzését szolgáló prevenciós, iskolai egészségfejlesztő képzés
325 000 Ft
Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum, Budapest
A pszichiátriai betegek érdekvédelmével foglalkozó hálózat bővítése, az eddigi erőfeszítések és emberi jogi tevékenységek megerősítése
10 742 000 Ft
Semmelweis Kórház Suicid Prevenciós Program, Kiskunhalas
A prototipikus depresszió-felismerési és öngyilkosság-megelőzési program Kelet-Európában — kísérleti projekt Kiskunhalason és környékén
1 200 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>