Soros Alapítvány Évkönyv 1990
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
A SOROS ALAPÍTVÁNY DUBROVNIKI KURZUSAI ÉS KONFERENCIÁJA - KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM1) Dubrovniki társadalomtudományi kurzusok
A magyar alapítványi iroda, folytatva az 1989-ben megkezdett sorozatot, 1990. március 21. és április 27. között ismét megszervezte az Alapívány társadalomtudományi kurzus-sorozatát „CENTRAL AND EASTERN EUROPE ÍN TRANS-FORMATION" főcímmel, a dubrovniki Inter-University Centre fór Postgraduate Studies (Egyetemközi Posztgraduális Továbbképző Központ) tanévi programjának részeként. A szemináriumok témája a közép- és keleteurópai átalakulási folyamat volt. 222, döntő többségében kelet-európai hallgató vehetett részt a Soros alapítványok ösztöndíjával a 98 fős nemzetközi oktató-gárda délelőtti előadásain és délutáni szemináriumain.
Testvéralapítványaink segítségével a programot széles körben meghirdettük Közép- és Kelet-Európában, pályázatokat gyűjtöttünk a szemináriumsorozat hallgató-jelöltjeitől részvételük támogatására. A budapesti, varsói, prágai, moszkvai, tallini Soros-alapítványi irodák közreműködtek a pályázatok válogatásában és a hallgatói ösztöndíjak odaítélésében.
A Magyar Soros Alapítvány közel 115.000 USD-t költött az oktatók utazási, kinntartózkodási költségeire és tiszteletdíjaikra, valamint a hallgatói ösztöndíjakra. Ez az összeg nem tartalmazza a szovjetunióbeli, lengyel és csehszlovákiai hallgatók ösztöndíjait, melyet az ottani Soros-alapítványok fedeztek.
(Ld. 13. sz. melléklet)

A következő nyolc, egy- vagy kéthetes kurzus alkotta a sorozatot:
a) Historical Events and Historical Fiction. Totalitarianism and Democracy in Central and Eastern Europe and Historical Fiction since the 1930's Kurzusigazgatók: Bojtár Endre (Budapest), Mihail Spariosu (Univ. of Georgia, USA)
b) Transition írom Dictatorship tó Freedom. Systemic Reforms and Economic Processes. Kurzusigazgatók: Jevgenyij Jasin (Moszkva), Soós Károly Attila (Budapest)
c) The Message of the Lost Future. Knowlegde, Morals and Politics in Economics Kurzusigazgatók: Albert O. Hirschmann (Princeton University, USA), Tardos Márton (Budapest)
d) Economic Sociology in Comparative Perspectives. Kurzusigazgatók: Lengyel György (Budapest), Witold Morawski (Varsó), Dusko Sekulic (Zágráb)
e) Micro-Macro Link in Contemporary Sociology. Problem Areas and somé Applications Kurzusigazgatók: Hadas Miklós (Budapest), Victor Karady (Párizs)
f) The „Political Technology" of Reforms in State Socialism (II): Movements, Reforms and Social Utopias. Kurzusigazgatók: Vladimír Jadov (Moszkva), Tamás Pál (Budapest)
g) Cultural History of Central Europe in the 20th Century (1890-1939)
Kurzusigazgatók: Hanák Péter (Budapest), Moritz Csaky (Bécs)
h) Civil Society in East Central Europe. Osbstacles and Achievements
Kurzusigazgatók: Litván György (Budapest), Miklós Molnár (Geneva)

A programban résztvevő országok megoszlás szerint:

Ország
Előadók
Hallgatók
Ausztria
5
-
Bulgária
-
18
Csehszlovákia
7
18
Dánia
-
3
Franciaország
4
-
Hollandia
1
5
Izrael
2
-
Jugoszlávia
7
24
Japán
1
-
Kanada
-
2
Lengyelország
10
31
Magyarország
24
46
Nagy-Britannia
-
2
NDK
-
3
Norvégia
-
2
NSZK
3
2
Olaszország
1
-
Románia
-
28
Svájc
1
1
Svédország
1
-
Szovjetunió
8
31
Törökország
-
1
USA
23
5


2) Alapítványi konferencia Dubrovnikben
A kurzussorozat alkalmából másodszor is megtartottuk a Soros Alapítványok két napos tanácskozását, a múlt évihez képest lényegesen nagyobb létszámú résztvevővel. 1990. áprilisáig ugyanis — Jugoszláviát kivéve — minden közép- és kelet-európai volt szocialista országban megalakultak az alapítványi irodák.
Alapítványi kollégáink mellett ismét meghívtuk a dubrov-niki kurzussorozat igazgatóit és szervezőtitkárait.
Nagyon hasznos volt mindannyiunk számára a régóta működő (Budapest, Varsó, Moszkva) alapítványok beszámolói mellett hallani és megismerni az újonnan létrehozott vagy még csak születőben lévő alapítványok (Prága, Pozsony, Bukarest, Kolozsvár, Szófia, Tallin, Riga, Vilnius, Kiev) terveit és eredményeit.
A konferencia célja elsődlegesen a Közép-Európai Egyetem megalapításának megvitatása volt. Ellentétben az előző évi, egyetemi oktatóhálózat kiépítésére vonatkozó elképzeléssel, idén Soros György késznek mutatkozott önálló egyetem alapításához szükséges induló támogatás nyújtására, 5 éven át évi 5 millió USD erejéig. Az egyetem színhelyéül többféle javaslat után végül a prágai alapítvány által ajánlott, már meglévő és igénybe vehető prágai épületkomplexumot jelölték ki. Megindult az egyetemi tanterv megtervezése is. (Bővebb beszámoló a Közép-Európai Egyetemről külön fejezetben.)

3) Közép-Európai Egyetemi Hálózat
Az 1989-ben elhatározott program két négyhetes kurzust foglalt magában — budapesti helyszínnel — 1990. júlis 1-28. között:

„SOCIETIES AT THE CROSS-ROADS"

1) Intellectuals and Modernization, the Messianistic Intelligentia
2) High-Tech Policies — East-European Alternatives
Kurzusigazgatók: Hronszky Imre, Litván György és Tamás Pál
Nemzetközi előadógárda oktatott mintegy 60 diákot a Budapesti Műszaki Egyetemen.
A hallgatók szervezésében, pályázati úton történő kiválasztásában ismét az alapítványi irodák kooperációjára volt szükség.
Az Alapítvány 25.000 USD-t fordított erre a programra.

4) Közép-Európai Egyetem
Magyarország részvétele
Soros György 1990. június 30-i szándéknyilatkozatát, melyben kinyilvánítja elhatározását az egyetem megalapítására és támogatására, szeptember 25-én követte Andrásfalvy Bertalan művelődési és oktatási miniszter nyilatkozata. Eszerint a magyar kormány támogatja és üdvözli a kezdeményezést és kész a megfelelő időben épületet rendelkezésére bocsátani az egyetem céljaira, valamint a költségekhez a szokásos mértékben hozzájárulni. (A csehszlovák kormány konkrét épület nyújtásáról és az anyagi hozzájárulásról szintén, már korábban nyilatkozott.)
Megkezdődött az akadémikus tervező bizottságok felkérése és a tanterv felépítése, valamint a résztvevő országok alapítványi irodáiban a szervezők kiválasztása. Az eredeti tervek szerint társadalomtudományi és ökológiai oktatás is helyet kap az egyetemen, posztgraduális szinten, rövid kurzusok, valamint hosszabb — több éves — oktatási- és kutatóprogramok formájában. Az oktatás indulását a rövidebb idejű programokkal már 1991. nyarára tervezzük.
Következő fejezet >>
Tartalom>>