Dokumentumok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
A cigány tanulók tanulási esélyeinek javítását célzó programok a Magyar Soros Alapítványnál
Szerző:
Héjj Katalin
Ország:
Magyarország
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
Kiadó:
Soros Alapítvány
Terjedelem:
6
Nyelv:
magyar
Tárgyszavak:
Soros Alapítvány, roma program
Állomány:
Közös ösztöndíjpályázat érettségit adó középiskolába járó roma gyerekek és patronáló tanáraik részére, Programértékelő dolgozatok
Forditas:
Megjegyzés:
Annotáció:
Leltár:
Raktári jelzet:
E


osszefog.doc

A cigány tanulók tanulási esélyeinek javítását célzó programok a Magyar Soros AlapítványnálTehet-e valamit egy magánalapítvány a romákért?

A nyitott társadalom nem létezhet akkor, ha egyes rétegek eleve leküzdhetetlen hátrányokkal indulnak és ezek életük során csak halmozódnak. Éppen ezért meghatározó az iskola, az oktatás szerepe a többségi társadalomba való integráció, az identitás, a kultúra megőrzése és a cigány értelmiség kialakulása területén.

Történeti áttekintés:

Az Alapítvány 1993-tól 2000 végéig roma programokra közel 1,5 milliárd Ft-ot költött.
· Kezdetben azokat a roma civil szervezeteket támogatta, amelyek a cigányság önszerveződését, kultúrájának megőrzését, integrációját segítették; valamint a fennálló esélyegyenlőtlenségek csökkentését szolgálták.
· 1996-tól roma közoktatási program, benne ösztöndíjas pályázatok
· 1997-től tanárképzések
· 1998-tól innovatív pedagógiák a roma gyerekek nevelésében, oktatásában
· 1999-től szakképzési program

Az ösztöndíjas programok statisztikája


Év
Tanár-diák öszzes
Tanár-diák elfogadott
Jutalom összes
Jutalom elfogadott
Beiskolázási összes
Beiskolázási elfogadott
Felsőoktatási összes
Felsőoktatási elfogadott
1996
276
265
-
-
-
-
201
183
1997
542
459
312
284
246
175
392
357
1998
830
470
380
347
266
223
530
339
1999
501
313
486
412
397
250
434
371
2000
246
184
545
453
810
547
348
299


Programjaink:

Jutalomösztöndíj jól tanuló 6. és 7. osztályos roma gyerekek számára

· 4,1-es tanulmányi átlagtól egyszeri 10.000 Ft-os támogatás
· 1999-től a kitűnők magasabb összegű jutalmat kapnak

Év végi jutalom 6. 7. osztályos diákoknak


Év
Támogatott pályázók / db
Összes támogatás / ezer Ft
1996
32
32
1997
283
2.830
1998
347
3.470
1999
412
4.400
2000
453
5.062
Összesen
1527
15.794


Beiskolázási támogatás érettségit adó középiskolába járó roma gyerekek számára

· 1997/98 és 1998/99: egyszeri 25.000 Ft támogatás minden érettségit adó középiskolába jelentkező, és 4,00 vagy e feletti átlagú roma tanulónak.
· 1999/2000: a korábbi támogatottak köre kibővül azokkal a szakmunkásképzőbe jelentkező diákokkal, akik 1000 főnél kisebb lélekszámú településen laknak, és mind a két szülőjük munkanélküli.
· 2000/2001: a pályázók köre kibővült a 10. és 11. évfolyamba járókkal, de ők csak 12.500 Ft támogatást kaptak, mivel a 9. évfolyamban magasabbak a beiskolázási költségek.


Továbbtanulási ösztöndíj középiskolában tanuló roma fiataloknak

Év
Támogatott pályázók /db
Összes támogatás / ezer Ft
1996
120
3.320
1997
175
4.375
1998
223
5.575
1999
250
6.250
2000
547
10.450
Összesen
1315
29.970Közös ösztöndíjpályázat érettségit adó középiskolába járó roma gyerekek és patronáló tanáraik részére

Erre az ösztöndíjra azok a roma tanulók pályázhattak, akik érettségit adó középiskolába jártak. Minden tanulónak választania kellett magának egy patronáló tanárt, aki a középiskola sikeres elvégzésében nyújtott segítséget. A patronáló tanárt nem kellett a diák iskolájából választani, lehetett volt általános iskolai tanár, kollégiumi nevelő tanár is. Az volt a fontos, hogy vállalja az együttműködést a diákkal. Egy patronáló tanár egy évben maximum 5 diákot patronálhatott.

A patronáló tanár feladatai:

· Segíteni a tanulónak:
· a tanulmányaiban (korrepetálás vagy annak megszervezése)
· az iskolai gondjai megoldásában
· a beilleszkedésben
· a magánéletben előforduló problémái megoldásában

· Tartani a kapcsolatot a szülőkkel, az osztályfőnökkel, esetleg a szaktanárokkal
A pályázatot közösen kellett benyújtaniuk, melyben mindketten vázolták elképzelésüket a közös munkáról, s arról, hogy mit akarnak elérni az év végére.
A nyertes pályázók 10 hónapon - azaz egy tanéven keresztül részesültek ösztöndíjban. Ennek az összege a tanároknak havi 4000 Ft, a diákoknak pedig a tanulmányi eredményüktől függően 5000 Ft és 7000 Ft.
Félévkor és év végén beszámolót kellett küldeniük a tanulmányi eredményeikről és a közös munkájukról.


A cigány népesség becsült száma és aránya Magyarországon (1992)
Az ösztöndíjasok száma és aránya Magyarországon (1996-98)
Kertesi Gábor felmérései szerint az 1980-1990-ig terjedő időszakban az érettségit adó középiskolába járó roma diákok száma Magyarországon átlagosan évi 522 volt. Mivel biztos, hogy az Alapítvány nem támogatja ösztöndíjjal az összes középiskolás diákot, ez azt jelenti, hogy az elmúlt években emelkedett a cigány középiskolások száma az országban.
Ebben az időszakban (1980-1990) a középiskolát elkezdett roma tanulóknak átlagosan a 62 %-a fejezte be a középiskolát.
Ösztöndíjpályázat felsőoktatásban tanuló roma fiatalok számára

· 1996-tól az államilag akkreditált képzésben résztvevő hallgatók számára


Év
Támogatott pályázók / db
Összes támogatás / ezer Ft
1996
216
18.949
1997
364
43.680
1998
350
42.510
1999
370
54.700+21.518
2000
299
47.776
2001
165
26.000
Összesen
1764
255.117A roma oktatási programok alapvető célja:
1. a tanulók iskolai sikerességének növelése
2. a tanárok önértékelésének javítása
3. szemlélet-, és attitűdváltoztatás
4. másolható modellek kialakítása

A célok elérése érdekében indított programok és tevékenységek:

1. A tanulók iskolai sikerességének növelése

· ösztöndíjprogramok
· innovatív pedagógiai módszerek a roma gyerekek nevelésében-oktatásában
1998-ban 139-ből 71 támogatott pályázat
1999-ben 280-ból 120 támogatott pályázat
2000-ben 349-ből 132 támogatott pályázat
· Soros Oktatási Füzetek - Kedves Ház · Roma tanulók szakképzése 2. A tanárok önértékelésének javítása

· Patronáló tanári ösztöndíjak
· Etűdök módszertanra-kiadvány
· Konferenciák
· Kistérségi találkozók
· Solt Otília Díj

3. Szemlélet-, és attitűd változtatás

· Konzultációs program
· Adaptációs program
· Módszertani kiadványok küldése
· Roma CD

4. Másolható modellek kialakítása

· Vizuális nevelés - kreativitás fejlesztés
· Regionális képzések
· Konzulens képző szeminárium
· Informatikai eszközök és a hozzájuk tartozó képzések
· Kedves Ház pedagógia terjesztése
· Roma kultúra oktatása a pedagógusképzésben
1999-ben 23-ból 16 támogatott pályázat
2000-ben 24-ből 16 támogatott pályázat
Képzők képzése - ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet Kisebbségszociológiai Tanszék


Modellek kialakítása

· Tanár-diák ösztöndíj
· Kedves Ház - Nyírtelek
· Hétszínvirág Iskola - Marcali
· Alapítványi Óvoda és Általános Iskola - Edelény
· AMRITA Egyesület - Pécs
· Collegium Martineum Tehetséggondozó Kollégium - Mánfa
· Józsefvárosi Tanoda -Budapest
· Gandhi Gimnázium - Pécs
· Szabadiskola – Mohács

Dokumentumok