Dokumentumok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Közös ösztöndíjpályázat érettségit adó középiskolába járó roma gyerekek és patronáló tanáraik részére
Szerző:
Héjj Katalin
Ország:
Magyarország
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
2000
Kiadó:
Soros Alapítvány
Terjedelem:
3
Nyelv:
magyar
Tárgyszavak:
Soros Alapítvány, roma program
Állomány:
Közös ösztöndíjpályázat érettségit adó középiskolába járó roma gyerekek és patronáló tanáraik részére, Programértékelő dolgozatok
Forditas:
Megjegyzés:
Annotáció:
Leltár:
Raktári jelzet:
E


Közös ösztöndíjpályázat érettségit adó középiskolába járó roma gyerekek és patronáló tanáraik részére

Erre az ösztöndíjra azok a roma tanulók pályázhattak, akik érettségit adó középiskolába jártak. Minden tanulónak választania kellett magának egy patronáló tanárt, aki a középiskola sikeres elvégzésében nyújtott segítséget. A patronáló tanárt nem kellett a diák iskolájából választani, lehetett volt általános iskolai tanár, kollégiumi nevelő tanár is. Az volt a fontos, hogy vállalja az együttműködést a diákkal. Egy patronáló tanár egy évben maximum 5 diákot patronálhatott.

A patronáló tanár feladatai:

· Segíteni a tanulónak:
· a tanulmányaiban (korrepetálás vagy annak megszervezése)
· az iskolai gondjai megoldásában
· a beilleszkedésben
· a magánéletben előforduló problémái megoldásában
· Tartani a kapcsolatot a szülőkkel, az osztályfőnökkel, esetleg a szaktanárokkal
A pályázatot közösen kellett benyújtaniuk, melyben mindketten vázolták elképzelésüket a közös munkáról, s arról, hogy mit akarnak elérni az év végére.
A nyertes pályázók 10 hónapon - azaz egy tanéven keresztül részesültek ösztöndíjban. Ennek az összege a tanároknak havi 4000 Ft, a diákoknak pedig a tanulmányi eredményüktől függően 5000 Ft és 7000 Ft.
Félévkor és év végén beszámolót kellett küldeniük a tanulmányi eredményeikről és a közös munkájukról.

Az Alapítvány ösztöndíjasai körében több regionális találkozót is szervezett, amelyeken egyértelműen kiderült, hogy nagyon sokan csak ennek az ösztöndíjnak köszönhetik, hogy iskolába járhatnak. Sokuknak megmondták a szülei, hogy addig járhatnak iskolába, amíg ez az ösztöndíj létezik a számukra. Többeknek csak a patronáló tanár segítségével sikerül bent maradni az iskolában, befejezni azt.

Minden évben minden pályázónak lehetősége volt részt venni egy nyári táborban. Így a diákok élményekben gazdag tíz napot tölthetnek együtt a Balaton partján, vagy az ország más területein. Sokan életükben először jutnak el a Balatonhoz, de voltak olyanok is, akik eddig még nem nyaraltak sehol sem.

A Soros Alapítvány meghívásos pályázatot hirdetett a közös tanár-diák ösztöndíjpályázat eddigi kiírásain részt vett patronáló tanároknak.
A pályázat célja az volt, hogy a tanárok pályamunkáin keresztül a szakmai nyilvánosság megismerkedhessen a roma tanulók patronálásának szakmai, pedagógiai, oktatási kérdéseivel és a pedagógusok e munkájuk során szerzett személyes élményeivel, tapasztalataival.
Ma még kevés rendszerezett pedagógiai ismeret áll rendelkezésre a középiskolában tanuló roma diákok tanulási problémáiról és azokról a pedagógiai módszerekről, amelyek ezen a téren sikeresen alkalmazhatók. Feltételezhető, hogy a patronáló tanárok személyes tapasztalaton alapuló részletes szakmai beszámolói hozzájárulhatnak e hiány mérsékléséhez.
Az Alapítvány a pályázat kiírásával alkalmat és keretet kívánt biztosítani a roma diákokat patronáló tanárok számára, hogy a mindennapi munkájuk során szerzett szakmai tapasztalataikat rendszerezzék, a módszertani problémáikat átgondolják, személyes élményeiket és az általánosítható ismereteiket megfogalmazzák.

E pályázat díjnyertes írásai az Etűdök módszertanra című könyvben olvashatók.

A program statisztikája:


Év
Támogatott pályázók / db
Összes támogatás / ezer Ft
1996
261
18.711
1997
471
37.860
1998
478
35.155
1999
313
30.850
2000
184
21.270
Összesen
1707
143.846


Pályázó diákok évek szerinti megoszlása:
· mind a négy évben pályázott: 36 diák
· 1996-ban, 1997-ben, és1998-ban pályázott: 85 "
· 1996-ban és 1997-ben pályázott: 154 "
· 1996-ban és 1998-ban pályázott: 97 "
· 1996-ban és 1999-ben pályázott: 46 "
· 1997-ben és 1998-ban pályázott: 291 "
· 1997-ben és 1999-ben pályázott: 118 "
· 1998-ban és 1999-ben pályázott: 215 " A négy év alatt 1267 diák összesen 2145 pályázatot nyújtott be az Alapítványhoz.
A négy év alatt összesen 803 tanár patronált diákokat.
Az egy tanárra jutó diákok száma: 1,6

Dokumentumok