Kiadványok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
névSoros
Szerző:
Sorozatcím:
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
1995
Kiadó:
Soros Alapítvány
Terjedelem:
Nyelv:
magyar
Tárgyszavak:
Soros Alapítvány, ösztöndíj, életmű díj, tanulmányút, továbbképzés, oktatás, kultúratámogatás, médiatámogatás, civil szervezetek támogatása, egészségügy támogatása
Állomány:
Megjegyzés:
Kardos László szerk.
Annotáció:
ISBN:
ISSN:
Raktári jelzet:
E

névSoros
Tartalomjegyzék

Bevezető
Kuratóriumi tagok
Szakértők
Titkárság
I. Irodalmi, esztétikai ösztöndijasok
II. Társadalomtudományi ösztöndíjasok
III. Irodalmi és történész díjak
IV. Külföldre szóló ösztöndíjak
V. Rövididejű tanulmányutak
VI. Külföldi, nemzetközi tudományos rendezvényeken való részvétel
VII. Diákok külföldön
VIII. Angoltanár program
IX. Művészetek
X. Egyetemek, főiskolák, szakkollégiumok
XI. Általános és Középiskolák
XII. Egyéb oktatás
XIII. Művelődési intézmények
XIV. Kutatóintézetek, kutatóműhelyek, teamek
XV. Civilszervezetek
XVI. Lapok, folyóiratok
XVII. Könyvkiadók
XVIII. Média
XIX. Egészségügy
XX. Publikáció külföldi tudományos lapokban
XXI. És még


1984-1994


„…nem kérdezném tőle, hogy téged ki küldött…”
(Bródy János)


A Soros Alapítvány döntéseit mindig nyilvánosságra hozta, a sajtóban és az évkönyvekben tételesen közölte, hogy kik, mire mennyi pénzt kaptak, vagy milyen egyéb támogatásban részesültek. Az alapítvány magyarországi működésének tizedik évfordulója alkalom a számvetésre, emlékezésre is és arra, hogy az eddigiektől eltérő módon tájékoztathassuk a nyilvánosságot.

Ebben a könyvben személyek, intézmények, szervezetek nevei szerepelnek. Azoké, akik, illetve amelyek az elmúlt tíz évben támogatást kaptak a Soros Alapítványtól, részt vettek a támogatásokat megszavazó testületek munkájában.

Az évforduló alkalmából többször, többféle formában idézzük fel az első tíz évet. Az évforduló dátumhoz kevéssé kötődik, 1984. májusában került sor a Magyar Tudományos Akadémia és a Soros Alapítvány közötti megállapodásra és az első felhívás nyomán ősszel érkeztek az első pályázatok. Ez a mozgalmas tíz év egy könyvvel vagy egy rendezvénnyel hitelesen nem jeleníthető meg. A számvetés és emlékezés változatos formáit keressük.

Könyvünk ezek sorát nyitja meg.

Tényszerű közlés a célunk. Jellegét, műfaját tekintve különös kiadvány: almanach, adattár, böngészde, katalógus, telefonkönyv számok nélkül, képtelen mosolyalbum, névsorolvasás (Soros listája), seregszemle, dokumentáció, - mindez együtt vagy bármelyik, kinek-kinek olvasata szerint.
A NévSoros tehát egyszerűen számbavétele azoknak, akik az évek során kapcsolatba kerültek az alapítvánnyal. Nem beszélünk pénzről, a támogatás mértékéről, mert ezek az információk az évkönyvekben megtalálhatók. Nincs benne értékelés, elemzés, de szubjektív visszaemlékezés sem, a közölt tények azonban minderre lehetőséget kínálnak az olvasónak.

A névsort tekintve teljességre törekedtünk, de ez természetesen több okból sem sikerült. Az alapítványi adminisztráció az aktuális pályázatok, kérések özönével birkózik, erre rendezkedett be, kevésbé ügyelve arra, hogy közben a jövőnek is dokumentáljon. Továbbá: az alapítványi támogatások sok esetben személyre szólnak, de lagalább ilyen gyakori, hogy intézmények, szervezetek közvetítésével jutnak el az egyénekhez. Ez utóbbi esetekben ritkán követhető, hogy a támogatás ki mindenkit érint, különösen, ha a támogatás rendezvényhez kapcsolódik. Aligha rögzíthetők adatszerűén és teljes körűen azok a támogatások, melyeknek címzettjei pl. a Budapesti Fesztivál Zenekar, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja, a Rádiókabaré, az Országos Táncháztalálkozó, az Országos Középiskolai Tanulmányverseny, a Szarajevói Filmfesztivál és a sor még folytatható. Ebből következően ez a könyv, bármilyen hosszú listákat is tartalmaz, csak egy hányadát tudja közzétenni azon személyeknek és szervezeteknek, akik, illetve amelyek az alapítványi támogatás részesei voltak.

A könyv szerkezetéről

Először azok nevét közöljük, akik részt vettek az alapítványi döntéshozatalban, tehát tagjai voltak (vagy ma is azok) a Soros Alapítvány kuratóriumának (korábban MTA Soros Alapítvány Bizottságának) vagy a különböző területeken működő szakkuratóriumoknak. Ezt követően az egy vagy több ügyben közreműködő szakértők neveit tesszük közzé.

A támogatottak neveit huszonegy fejezetben ismertetjük. A csoportosítást illetően több lehetőség közül választhattunk. A könyv elvileg lehetne egy valóban telefonkönyv-szerű lista A-tól Z-ig. Egy másik megközelítés lenne, ha az évkönyvek szerkezetéhez hasonlóan beszámolnánk az összes eddigi programról és azok részeként ismertetnénk az érintettek nevét. Az előbbi esetben a tájékozódást segítő minimális információról is lemondanánk, a könyv "emészthetetlen" lenne, az utóbbiban pedig gyakorlatilag egybe fűzhetnénk a tíz évkönyvet az orientáló összesítések, csoportosítások nélkül.

A két szélső lehetőség között egy közbenső megoldásra törekedtünk és a könyv említett célját szem előtt tartva kombináltuk a kétféle szerkesztési módot. Húsz tematikus blokkot alakítottunk ki. Ezek egy része azonos az alapítvány valamely programjával (pl. különböző ösztöndíjasok), mert az érintettek köre így áttekinthetően megtalálható. Más esetekben működési terület vagy intézménytípus szerint csoportosítottuk, hiszen pl. az oktatási intézmények, kutatóműhelyek, művészek, stb. több program részesei is lehettek, így együttes bemutatásuk programok szerinti bontásban nem lehetséges.
A könyv nem tartalmaz közelebbi és pontos információt arról, hogy az alapítvány a pályázó mely tevékenységét támogatta (kivétel a társadalomtudományi ösztöndíjasok köre), de fejezetcímek, ül. az esetenként ahhoz fűzött rövid magyarázatok nyújtanak némi támpontot. Összeállításunk az időpontokat sem közli, noha tudjuk, nem mindegy, hogy valaki valamit 1987-ben vagy 1993-ban... De egyrészt ez nem témája ennek a kiadványnak, másrészt - Esterházy-val szólva -ez ilyen könyv: múlik benne az idő.

Külön kell szólnunk a XXI. fejezetről. Az "És még..." cím, eltérően a mozifelirat "sokan mások" lekicsinylő fordulatától, semmiféle minősítést nem tartalmaz. Röviden azt mondhatnánk, hogy az itt szereplő személyek kapcsolatban álltak az alapítvánnyal, (bár a kapcsolat jellege igen különböző), de az említett húsz fejezetbe személyük be nem besorolható.

A könyvben a neveket személyeknél, szervezeteknél is abban a formában használjuk, ahogy maguk tették, amikor az alapítványhoz fordultak. Az esetek többségében egy személy vagy egy szervezet egyszer szerepel a könyvben, de a kivételek számosak, mert vannak, akik többféle módon kerültek kapcsolatba az alapítvánnyal és ez a tény tüközödik az összeállításban. Másfelől elképzelhető, hogy akaratunk ellenére többen kimaradtak az összeállításból. Tőlük elnézést kérünk és egyúttal azt is, hogy erre hívják fel figyelmünket.

Egy ilyen összeállítás többféle képpen elképzelhető és nem reméljük, hogy ez a tökéletes változat. Abban bízunk, hogy összességében a közvélemény számára érdekes információkat tartalmaz.
Befejezésül arra kérjük az Olvasót, ha valahol valakit nem talál, ne csüggedjen, lapozzon.

Észrevételeiket, tanácsaikat szívesen várjuk.

Budapest, 1994. április 21.

Kardos László
a Soros Alapítvány igazgatója,
a Kuratórium titkára


Kuratóriumi tagok

A Soros Alapítvány munkáját a Soros Alapítvány Kuratóriuma, (korábban az MTA Soros Alapítvány Bizottsága) irányítja. Ez az alapítvány legfelsőbb döntéshozó testülete. A Kuratórium munkáját több szakkuratórium, szakbizottság, szakértői testület, stb. segítette, melynek tagjai részt vettek a döntéshozatalban. (A testületek elnevezése időnként változott.)

Először felsoroljuk az eddig működött, illetve működő testületeket, majd azon személyek listája következik, akik ezeknek tagjai voltak vagy jelenleg is azok. Előfordul, hogy egy személy neve testületi tagként és szakértőként is szerepel, ami megfelel a tényleges helyzetnek ti., hogy más-más minőségben és több alkalommal is részt vettek a döntéshozatalban.

Soros Alapítvány Kuratóriuma (MTA - Soros Alapítvány Bizottsága)
"Bethlen - Soros" Alapítvány Kuratóriuma
"Bölcsész" (felsőoktatási reform) program szakkuratóriuma
East-east program szakkuratóriuma
Egészségmegőrző program szakkuratóriuma
Esztétikai ösztöndíjakat odaítélő szakkuratórium
"Help tó help"program szakkuratóriuma
HESP (Higher Education Support Project) program szakkuratóriuma
Képzőművészeti Kuratórium
Könyvkiadási program szakkuratóriuma
Külföldi ösztöndíjakat elbíráló bizottság
Külföldi rövid tanulmányutakon és nemzetközi tudományos
rendezvényeken való részvétel támogatását bíráló szakértői testület
(tanulmányutak, konferenciák)
Oktatási szakkuratórium
Rádió és televízió műsorkészítési program szakkuratóriuma
Szépirodalmi szakkuratóriumszakkuratórium
Társadalomtudományi ösztöndíjakat odaítélő szakkuratórium
"Tényfeltáró újságírás" szakkuratóriuma
Történész díjakat odaítélő bizottság
"ÚT" (csoportos diákutazások külföldre) program szakkuratóriuma
Zenei programok szakkuratóriumaAlmási Miklós Szépirodalmi szakkuratórium
Andor MihályOktatási szakkuratórium
Antal Z. László Egészségmegőrző program
Balassa PéterKönyvkiadási program
Beké László Képzőművészeti kuratórium
Bencsik Gábor"Tényfeltáró újságírás"
Benda KálmánSoros Alapítvány Kuratóriuma
Történész díjakat odaítélő bizottság
Berend T. IvánTársadalomtudományi szakkuratórium
Bihari Mihály Társadalomtudományi szakkuratórium
Borhidi AttilaTanulmányutak, konferenciák
Bretter Zoltán East-East
Buda BélaEgészségmegőrző program
Külföldi ösztöndíjakat elbíráló bizottság
Chikán Attila Külföldi ösztöndíjakat elbíráló bizottság
Csáky-Pallaviczini Roger"Help tó Help" program
Csizmadia Ernő Soros Alapítvány Kuratóriuma
Csoóri Sándor"Bethlen-Soros"
Csordás Gábor Szépirodalmi szakkuratórium
Dávidházi PéterKülföldi ösztöndíjakat elbíráló bizottság
Dobszay János "Tényfeltáró újságírás"
Domokos Mátyás Szépirodalmi szakkuratórium
Dornbach Alajos Soros Alapítvány Kuratóriuma
Elek János Rádió- és TV műsorkészítési program
Enyedi GyörgyHESP program
Soros Alapítvány Kuratóriuma
Eörsi Gyula Társadalomtudományi szakkuratórium
Félix Pál "Tényfeltáró újságírás"
Férge Zsuzsa "Help tó Help" program
Fenyő Ervin Csoportos diákutazás külföldre
Flerkó Béla Külföldi ösztöndíjakat elbíráló bizottság
Für Lajos "Bethlen-Soros"
Gazsó Ferenc Oktatási szakkuratórium
Gálik Mihály Rádió- és TV műsorkészítési program
Gombár Csaba Soros Alapítvány Kuratóriuma
Göncz Kinga "Help tó Help" program
Gyenes Antal Társadalomtudományi szakkuratórium
György Péter Tanulmányutak, konferenciák
Hajdú Ferenc Tanulmányutak, konferenciák
Halmai Gábor HESP program
Hanák Péter Felsőoktatási program
Hankiss Elemér Soros Alapítvány Kuratóriuma
Hegyi Loránd Képzőművészeti kuratórium
Hermán Ákos Külföldi ösztöndíjakat elbíráló bizottság
Hoch Róbert Társadalomtudományi szakkuratórium
Honti MáriaOktatási szakkuratórium
Juhász GyulaSoros Alapítvány Kuratóriuma
"Bethlen-Soros"
Társadalomtudományi szakkuratórium
Történész díjakat odaítélő bizottság
Jeszenszky Géza Felsőoktatási program
Kelemen Károly Külföldi ösztöndíjakat elbíráló bizottság
Kemény István "Help tó Help" program
Kiefer Ferenc Társadalomtudományi szakkuratórium
Király Tibor "Bethlen-Soros"
Király Tibor Társadalomtudományi szakkuratórium
Kiss Gy. Csaba East-East
Komoróczy GézaFelsőoktatási program
Külföldi ösztöndíjakat elbíráló bizottság
Kosa László East-East
Kovalovszky Márta Képzőművészeti kuratórium
Körber Tivadarné Zenei programok
Köves András Külföldi ösztöndíjakat elbíráló bizottság
Kroó György Zenei programok
Kulcsár Kálmán Soros Alapítvány Kuratóriuma
Laczkó MiklósKönyvkiadási program
Történész díjakat odaítélő bizottság
Laki Mihály HESP program
Láng István Zenei programok
Lator László Szépirodalmi szakkuratórium
Lázár Ervin "Tényfeltáró újságírás"
Lázár Guy Rádió- és TV műsorkészítési program
Lénáit István Rádió- és TV műsorkészítési program
Lévay Béla Tanulmányutak, konferenciák
Liskó Ilona Oktatási szakkuratórium
Litván GyörgyFelsőoktatási program
HESP program
Külföldi ösztöndíjakat elbíráló bizottság
Tanulmányutak, konferenciák
Lovas Zoltán "Tényfeltáró újságírás"
Ludassy Mária Külföldi ösztöndíjakat elbíráló bizottság
Lukács JózsefTársadalomtudományi
Esztétikai szakkuratóriumi
Makara Péter Egészségmegőrző program
Marno János Szépirodalmi szakkuratórium
Marosi Ernő Külföldi ösztöndíjakat elbíráló bizottság
Mészöly Miklós Szépirodalmi szakkuratórium
Mihály György Tanulmányutak, konferenciák
Nádasdy ÁdámHESP program
Németh Lajos Képzőművészeti kuratórium
Néray Katalin pzőművészeti kuratórium
Nyíri TamásKülföldi ösztöndíjakat elbíráló bizottság
Orbán Ottó Szépirodalmi szakkuratórium
Pajkossy Gábor Történész díjakat odaítélő bizottság
Pataki Ferenc Társadalomtudományi szakkuratórium
Patkós András Külföldi ösztöndíjakat elbíráló bizottság
Pécsi Ágnes Csoportos diákutazás külföldre
Poszler GyörgyEsztétikai szakkuratóriumi
Könyvkiadási program
R. Székely Julianna "Tényfeltáró újságírás"
Radnóti Sándor Felsőoktatási program
Radnóti Sándor Könyvkiadási program
Rétsági György Tanulmányutak, konferenciák
Rév István Felsőoktatási program
Rozsnyai Bálint Külföldi ösztöndíjakat elbíráló bizottság
Ruffy Péter "Tényfeltáró újságírás"
Sári Lajos Csoportos diákutazás külföldre
Simó Sándor Rádió- és TV műsorkészítési program
Somogyi Béla Tanulmányutak, konferenciák
Soós Gyula Külföldi ösztöndíjakat elbíráló bizottság
Soproni József Zenei programok
Soros György Soros Alapítvány Kuratóriuma
Sőtér István Szépirodalmi szakkuratórium
Strém József Zenei programok
Szálai Erzsébet Tanulmányút és konferencia
Szentes Tamás Társadalomtudományi szakkuratórium
Szentpéteri István Külföldi ösztöndíjakat elbíráló bizottság
Szilágyi János GyörgyFelsőoktatási program
HESP program
Szőnyi György Endre Csoportos diákutazás külföldre
Szörényi László Felsőoktatási program
Szűcs Gábor "Tényfeltáró újságírás"
Szűcs JánosTanulmányutak, konferenciák
Szűcs Jenő Társadalomtudományi szakkuratórium
Török EndreEsztétikai szakkuratóriumi
Szépirodalmi szakkuratórium
Újfalussy József Zenei programok
Valkai László Külföldi ösztöndíjakat elbíráló bizottság
Vályi Gábor Soros Alapítvány Kuratóriuma
Vámos TiborSoros Alapítvány Kuratóriuma
Tanulmányutak, konferenciák
Vargyas LajosZenei programok
Vas IstvánSzépirodalmi szakkuratórium
Várhegyi György Oktatási szakkuratórium
Vásárhelyi Miklós Soros Alapítvány Kuratóriuma
Verebély Tibor Tanulmányutak, konferenciák
Vészi Endre Szépirodalmi szakkuratórium
Vida GáborKülföldi ösztöndíjakat elbíráló bizottság

Szakértők


Almási MiklósBöhm József
Andor MihályBretter Zoltán
Andrásfalvy BertalanBrian McLean
Antal Z. LászlóBródy András
Arányi PéterBuda Béla
Arató AndrásBujtás László
Arday LajosnéChikán Attila
Arnold Éva Czeglédi Csaba
Asbóth LászlóCsákó Mihály
Asher TamásCsányi Yvonne
Babarczy LászlóCsapó József
Bácskai VeraCseh-Szombathy László
Bakonyiné Dr.Ficzkó IldikóCsepák Ferencné
Balassa PéterCsepeli György
Balázs BrigittaCsirke Ernő
Balog IstvánnéCsizmadia Ferenc
Balogh JánosCsongor Anna
Balrlai RóbertnéCsordás Gábor
Bánréti ZoltánDarvas Ágnes
Bara ZsuzsaDávidházi Péter
Bárdosi VilmosDeák Gábor
Bauer KálmánnéDe' Chatel Rudolf
Beké LászlóDomokos Mátyás
Beluszky PálEckhardt Sándor
Bencze GyörgyElőd Nóra
Bencsik GáborEntz Géza
Benda KálmánEnyedi György
Bereczky ÉvaEnyedi Sándor
Berke BarnaErős Ferenc
Bethlenfalvy GézaFábián Gyöngyi
Bihari MihályFarkasné Juhász Krisztina
Bihari PéterFáy Miklós
Bogdán JánosFeith Bence
Boglár LajosFélix Pál
Bojtár EndreFérge Zsuzsa
Borbély JolánFlautner Lajos
Borhidi AttilaFlerkó Béla
Boross ErzsébetFodor Antal
Boschán PéterFodor Gábor
Fodor GézaHorvai György
Forgó ZoltánHorváth F. Tibor
Földes ImreHorvát János
Földes TamásHunya Mária
Gaál GyörgynéIttzésné Kövendi Kata
Galasi PéterJakucs Pál
Gatterné Kardos ViktóriaJancsula Dezső
Gazsó Ferencray Jenő
Gerevich JózsefJeszenszky Géza
Gergye GizellaJobbágy Ilona
Gerő AndrásJózsefné Úrban Ildikó
Gerson PerryJudith Hostman
Gláz EditJuhász Attila
Gombár CsabaJuhász Gyula
Gonda JánosJuhász Judit
Gömöry AndrásJuhász Pál
Göncz ÁrpádJurcsik Erzsébet
Göncz KingaKádár Györgyné
Gregus PálKaján László
Gunst PéterKakuk Zsuzsa
György PéterKancsár Vera
Győri ErzsébetKapitányfFy Johanna
Hajas ZsuzsaKarényi Katalin
Hajdú FerencKatona Ferenc
Hajdú PéterKiefer Ferenc
Harkányi ZoltánKelecsényi László
Halmai GáborKelemen János
Halustyik AnnaKelemen Károly
Hanák PéterKeltái Mátyás
Hargita PéterKemény István
Harkány ZoltánKenései István
Haszpara OttóKerényi József
Havas GáborKertész Tibor
Hegyi LórándKindler József
Heit GáborKirály Erzsébet
Hermann ÁkosKirály Tibor
Hernádi HildaKirály Zsolt
Héthy LajosKisbán Eszter
Hofer TamásKiss Gy. Csaba
Hofer TamásKis János
Hofímann BélaKiss Katalin
Hoffmann RózsaKiss Róbert
Holló DorkaKlaniczay Tibor
Holló JánosKodolányi Gyula
Honti MáriaKomoróczy Géza
Horn GáborKoncz István
Kormos AnikóMeixner Ildikó
Korompai IstvánnéMenyhárt János
Kosa LászlóMészöly Miklós
Kosáry DomokosMigend Lászlóné
Kotán AttilaMihály György
Koutny IlonaMojzer Miklós
Kovács AndrásMüller Nándor
Kovács EmőkeNádasdy Ádám
Kovács GézaNádor Judit
Kovalcsik KatalinNagy Edit
Kovalovszky MártaNánay István
Körber TivadarnéNemes Ágnes
Köves AndrásNémeth G. Béla
Kravjánszki RóbertNémeth Lajos
Kroó GyörgyNémeth Lajos
Kubinyi AndrásNémeth Zsófia
Kucztur GizellaNéray Katalin
Kunos LászlóNicholás Johnson
Kurucz AntalNicola Brackett
Laczkó MiklósNiederhauser Emil
Laki MihályNyíri Tamás
Láng IstvánNyomárky István
Lapis KárolyOdze György
Lator LászlóOrádi Judit
Lázár ErvinOrbán Ottó
Lehoczky DezsőOsmanné dr. Sági Judit
Leiber PéterPajkossy Gábor
Lénárt IstvánPajorné Keszthelyi Klára
Lengyel LászlóPákozdy László
León Guydeen RamcharranPap János
Lévay BélaPártos Imre
Lisa PilsitzPásztor Emil
Liskó IlonaPataki Ferenc
Litván GyörgyPatkós András
Lőrinczné Istvánffy HajnaPécsi Ágnes
Ludassy MáriaPléh Csaba
Lukács LászlóPokorni Zoltán
Machay TamásPoór Gyula
Magyarics PéterPordány Sarolta
Makara PéterPoszler György
Marno JánosProkop Magdolna
Marosi ErnőRádai Péter
Maróth MiklósRadnóti Sándor
Martonné Füredi ÉvaRánki Zsuzsa
Matskási IstvánRanschburg Jenő
Medgyes PéterRévész Magdolna
Reményi GusztávnéSzántó Tibor
Rétsági GyörgySzáraz Péter
Rév IstvánSzáraz Péter ifj.
Révész GábornéSzálka Miklósné
Révész MagdolnaSzatmáriné Gát Márta
Réz GábornéSzáva Eszter
Ribári OttóSzécsényi Tibor
Róbert Konneth FleckSzegedi László
Romics LászlóSzegő István
Róna T. AndrásSzékely András
Rőt SándorSzékely Julianna
Rozsnyai BálintSzélesné Gergácz Katalin
Ruffy PéterSzéli Zsuzsa
Rúzsa ImreSzemerédy Istvánné
Sajó AndrásSzentes Tamás
Sári LajosSzentgyörgyi Tibor
Sáska GézaSzentpéteri István
Schanda BeátaSzilágyi Ákos
Schlett IstvánSzilágyi János György
Scholtz LászlóSzilágyiné Somogyi Katalin
Sebestyén JánosSzilé Györgyné
Sillár BarbaraSzöllősi Zsuzsa
Sinkó IstvánSzörényi László
Simon ZsuzsaSzűcs János
Skaliczki JuditSzűcs Jenőné
Solt OttiliaTakács Ferenc
Sólyom LászlóTakács József
Somogyi BélaTálas Endre
Somogyi PálnéTalyigás Katalin
Soós GyulaTamás Gyula
Soproni JózsefTariska István
Sőtér IstvánnéTánczos Éva
Strém KálmánTárnái Andor
Surányiné Benedikt VeraTarnay Pál Brúnó
Susan ShapiroTörök Endre
Süveges MártaTörök Hilda
Szabó DánielTörök Ildikó
Szabó KálmánnéTverdota György
Szabó MiklósUjfalussy József
Szabó TerézUray Éva
Szabóné Papp JuditVáradi András
Szálai ErzsébetVarga Csaba
Szálai JúliaVarga János
Szalay KrisztinaVarga Lajos
Szántó ÁgnesVarga Zsófia
Szántó ErvinVargyas Lajos
Várhegyi JuditVörös Miklós
Várhegyi GyörgyVujicsics Sztqján
Varró VinceWaltner Mariann
Vékás LajosWilheim András
Vekerdy TamásWilliam Barney Belcher
Verebély TiborZalai Károly
Veres GyörgyZalán Péter
Vida GáborZávogyán Judit
Vígh MónikaZehery Miklós
Vincze ZsigmondZempléniné Kertész Zsuzsa
Vizi E. SzilveszterZerkovitz Judit
Vízkelety CsabaZsámbéki Gábor
Vörös KárolyZsellér Erzsébet
Vörös László

Titkárság

Az elmúlt tíz évben a titkárság személyi összetétele is változott, itt minden munkatársat felsorolunk.

A budapesti titkárság munkatársai:

Berzi László
Betlen János
Böszörményi-Nagy Katalin
Debrecezni Júlia
Dusnoki Tibor
Erdős Krisztina
Forgács Pál
Földári Éva
Geszti Judit
Jombach Márta
Kardos László
Kárpátiné Kútvölgyi Éva
Kurali Edit
Ladics Viktória
Magyari Sándor
Májerné Szlávik Erzsébet
Molnár Magdolna
Mészöly Suzanne
Némethné Susanits Mariann
Óvári Sándor
Öllős Gézáné
Peöcz Gabriella
Quittner János
Radvánszky Katalin
Radványi Katalin
Rohonczi Edit
Sándor Brigitta
Sellyéi Katalin
Solti Magdolna
Szabó Zsuzsanna
Szekeres Andrea
Tildi Zsuzsanna
Tóth Viktória
Török Marianna
Vásárhelyi Judit
Természetesen a döntéshozatalban részt vettek a Soros Alapítvány Igazgató Tanácsának tagjai:
Soros György elnök
Philip Kaiser
Wiliam D. Zabel
Wassily Leontieff


A Soros Alapítvány New York-i Irodájájának munkatársai:
Elizabeth Lóránt igazgató
James McLain
Éva Zorándy
Péter Hegelbach
Gerda Artes
Charles Benedek
Mary Morrell
Márta Benkő
Mária Lonyai
Mária Ribar
Bea Kis
Sarah Klaus


I. Irodalmi, esztétikai ösztöndíjasok
Vissza a tartalomhoz

írók, költők, esztéták, irodalmárok kaptak és kapnak ösztöndíjat a szabad és független alkotómunka elősegítése céljából. A havonta folyósított ösztöndíjak általában egy-két évre szólnak, odaítélésükről változó személyi összetételű kuratórium dönt.


Ablonczy LászlóBécsy Ágnes Csaplár Vilmos
Ács PálBedé Anna Csűrös Miklós
Ádám AnikóBeké Mihály András Császár István
Ádám Györgyné Serey ÉvaBekéné Nádor Orsolya Csejdy András
Ágoston VilmosBékés Pál Csengeri Kristóf
Albert GáborBella István Csengey Dénes
Alexa KárolyBelohorszky Pál Csiki László
András LászlóBenedek Mihály Csordás Gábor
Angyalosi GergelyBeney Zsuzsa Csuhái István
Annus JózsefBenkő Attila D.Magyari Imre
Apáti MiklósBenke László Darvasi László
Árpa IstvánBérezés László Deák Tamás
Babarczi EszterBerkovits György Dér Katalin
Babics ImreBertók László Dezsényi Katalin
Baka IstvánBihari Sándor Dobai Péter
Balaskó JenőBíró Dániel Elek István
Balassa PéterBlaskó Jenő Elek István György
Balázs JózsefBodor Ádám Esterházy Péter
Balázsovics MihályBodri Ferenc Fabó Kinga
Bálint ÉvaBojtár B.Endre Fábri Anna
Bálint ZsoltBóna Adél (Helmich Dezsőné)
Ballá ZsófiaBóna László Fábri Péter
Balogh AttilaBorbély Szilárd Farkas (Osztojkán) Béla
Balogh MagdolnaBoros Erika Farkas Zsolt
Bán Zoltán AndrásBuda Ferenc Ferencz Győző
Bán ZsuzsaBudai Katalin Fodor Géza
Barabás JuditCzakó Gábor Fogarassy Miklós
Baranyai KatalinCs. Varga István Forgách András
Bárdos LászlóCsajka Gábor Cyprián Földényi László
Bari KárolyCsanády JánosFráter Zoltán
Funk MiklósKelemen Lajos Majoros Valéria
Furkó ZoltánKelemen Péter Mályusz Elemérné
Fülöp LászlóKemély István Császár Edit dr.
Fűzi LászlóKemény Gábor Margócsy István
G. Nagy IbolyaKemény István Márkus Béla
Gállos OrsolyaKenedi János Mamo János
Garaczi LászlóKerék Imre Marosi Gyula
Gáspár Csaba LászlóKeresztúri Tibor Marsall László
Gáspári LászlóKertész Ákos Martinkó András
Geher IstvánKertész Imre Márton Klára
Gergely ÁgnesKeserű Bálint Márton László
Göncz ÁrpádKirály Katalin Márványi Judit
Gulyás GáborKiss Anna Megyesi Gusztáv
Gutái MagdaKiss Benedek Mészáros Sándor
Győré BalázsKiss Ilona Mészáros Tamás
György PéterKiss Mihály Mészöly Miklós
Hajdú GergelyKiss Pintér Imre Metz Katalin
Halasi ZoltánKoltai Tamás Mezei Balázs
Háy JánosKomoróczy Géza Mihályfí Gábor
Hankiss ÁgnesKoncz Virág Mohai V. Lajos
Hász ErzsébetKomis Mihály Molnár Eszter
Hegyi BélaKovács Ágnes Molnár Miklós
Heltai GyöngyiKovács István Monostori Imre
Herczeg FerencKovács Zsuzsa Mosonyi Aliz
Herner JánosKozma György Nádas Péter
Hévízi OttóKönczöl Csaba Nádudvari Anna
Horváth IstvánKöntös-Szabó Zoltán Nagy András
Horváth IvánKrasznahorkai László Nagy Gáspár
Horváth KatalinKroó András Nagy Ilona
Horváth TamásKuklis István Nagy Sz.Péter
Hubert IldikóKukorelly Endre Németh Gábor
Imre FlóraKulin Ferenc Nyikes Mária dr.
Imre LászlóKurdi Imre Olasz Sándor
Ivánné dr. Máté ZsuzsannaLakatos István Oravecz Imre
Jancsó JúliaLammel Annamária Orsós László Jakab
Jávor Ottóné Soltész KatalinLáng Gusztáv Ottlik Géza
Jávorszky BélaLányi András Pál József
Jenéi LászlóLászló-Bencsik Sándor Pala Károly
Kalász MártonLax Éva Pálfalvi Lajos
Kállai KatalinLengyel BalázsPálinkás György
Kalmár MelindaLengyel Péter Pályi András
Kántor PéterLevendel Júlia Papp János
Kanyó ZoltánnéLezsák Sándor Parancs János
Karátson GáborLukácsy Sándor Parti Nagy Lajos
Kardos AndrásM. Pásztor József Patkós János
Károlyi CsabaMagos György Petöcz András
Kartal ZsuzsaMagyar Bálint Petrányi Ilona
Kőbányai JánosMagyar FruzsinaPetrőczy Éva
Petri György Szajbély MihályTompa Mária
Podmaniczky Szilárd Szakolczay (Varga) LajosTóth Bálint
Poduszky Szilárd Szálai AnnaTóth Erzsébet
Polner Zoltán Szász ImreTóth Gábor Ákos
Pongrácz Tibor Szávai GézaTóth Krisztina
R. Székely Julianna Széchenyi ÁgnesTóth László
Rácz Péter Székács Vera (Réz Ádámné)Tóth Margit
Rakovszky Zsuzsa Székely MagdaTóth Sándor
Reisinger János Szepes ErikaTölgyesi Ágnes
Reményi Tamás József Szepesi AttilaTörök Gábor
Révai Gábor Szijj FerencTúrái Tamás
Rubin Szilárd Szilágyi ÁkosTurcsány Péter
Rugási Gyula Szilágyi GyörgyTverdota György
Rúzsa Györgyné Szilágyi JózsefnéUgró Miklós
Ruzsiczky Éva Szilágyi PéterUtassy József
Saád Katalin Szirák PéterVáczi Tamás
Sándor István Szöllősi ZoltánVárady Szabolcs
Sándor Iván Szöllősy JuditVarga Imre
Sárándi József Tábor ÁdámVargyas Lajos
Sári László Tagai ImreVári Attila
Sarusi Mihály Takács ImreVasadi Péter
Schweitzer Pál Takács ZsuzsaVathy Zsuzsa
Sebeők János Tar SándorVekerdy Tamás
Sebes Katalin Tárnok (Farkasházi) ZoltánVeres András
Selt Kornél Tasnádi AttilaVeszíts Andrea
Simonffy András Téglásy ImreVigh Árpád
Somlyó György Temesi FerencVillányi László
Suhai Pál Tennant, ChristineVirágh László
Szabadi Judit Thomka BeátaWilhelm Gábor
Szabó János Tillmann JózsefZalán (Lipták) Tibor
Szabó LíviaTokaji Nagy ErzsébetZsámboki Mária
Vissza a tartalomhoz
Kiadványok