Kiadványok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
A "mozgó" informatikai alapfokú oktatás egy lehetséges modellje
Szerző:
Horn Gábor
Sorozatcím:
Programértékelő kiadványok
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
Kiadó:
Soros Alapítvány
Terjedelem:
Nyelv:
magyar
Tárgyszavak:
oktatás, informatika
Állomány:
Programértékelő kiadványok
Megjegyzés:
Annotáció:
ISBN:
ISSN:
Raktári jelzet:
E

A "mozgó" informatikai alapfokú oktatás egy lehetséges modellje

'98-tól - a NAT bevezetésével - a közoktatás szerves részét kell képeznie az informatika oktatásnak. Szerencsére nem tartható tovább az az áldatlan állapot, amely a városi, vagy nagyobb településeken élő gyerekeket eleve előnyösebb helyzetbe hoz a kistelepülésen élő társaiknál. Nem egyszerűen abban az értelemben, hogy magasabb színvonalon, korszerűbb eszközök, felkészültebb tanárok segítségével van módjuk tanulni, hanem ennél szélsőségesebben, úgy vetődik fel a kérdés, van-e egyáltalán mód a számítástechnika tanulására. A feltételek sürgős megteremtése tehát elkerülhetetlen feladat. Az Alapítványnak - mint annyi más esetben - nem lehet dolga a probléma megoldása, de lehet és kell szerepet vállalni a lehetséges alternatívák, megoldások felmutatásában, kipróbálásában.

Ebből a szempontból tartom döntő jelentőségűnek az alább kifejtett elképzelés sürgős kipróbálását.

A kiindulópontom az volt, hogy nem lehet - sőt valószínűleg nem is kell - a kistelepülés kisiskolájának modern informatikai eszközöket és felkészült főállású tanárt tartósan - az állandó fejlesztést is figyelembevéve - biztosítani. A megoldás, mint annyi más ügyben, itt is az érintett falvak együttműködésében rejlik. Ez sajnos ma még nem jellemző gyakorlat az oktatás vonatkozásában, de olyan kívánatos állapot, amelyet nekünk minden lehetséges eszközzel elő kell segíteni. A közös működtetés olyan hosszú távú megoldás, amely tartósan jelenthet elviselhető terheket az érintett önkormányzatok számára és egyben magas színvonalú megoldást az iskolák és a gyerekek számára.

A "modellben" négy egymással együttműködni tudó települést és iskolát feltételezek. Fontos feltétel, hogy a négy település (egy kistérség részeként) teljes értékű - legalább 8 osztályos - általános iskolát működtessen, az ehhez szükséges minimális gyereklétszámmal.

A négy település megállapodást kötne a számítástechnika közös oktatására.

A rendszer keretében az Alapítvány által nyújtott 15 gépre alapozva egy-egy településen két hónapig állna rendelkezésre a "mozgó" képzési központ. A két hónap alatt az érintett évfolyamok (7., 8. osztály) napi két óra számítástechnikát tanulnának ún. epochális rendszerben. Ez természetesen azt is jelentené, hogy más tantárgy vagy tantárgyak oktatását - órafelosztását - is esetleg ehhez kell igazítani. A két hónap időt figyelembevéve egy 80 órás intenzív tanfolyamra nyílna lehetőség, melynek végére az érintett diákok vizsgáznának, ami az évvégi osztályzatokat is jelentené. A négy helyszínre a tanár együtt utazna a gépekkel, így egy jól felkészült informatika tanár elegendő lenne négy iskola diákjainak tanítására.

Az első kéthónapos intenzív kurzus után - a gépek és a tanár távozásakor - egy jól felszerelt gép, lehetőleg internet csatlakozással az iskola könyvtárába kerülne (szintén a Soros Alapítvány költségén) állandó hozzáférést biztosítva a diákoknak, tanároknak egyaránt.

A körforgás keretében - nyolc teljes tanévi hónappal számolva - négy település teljes számítástechnika oktatását lehetne tartósan megoldani.

A programot kísérletképpen két, vagy három kistérségben próbálnánk ki egy meghívásos pályázat keretében (ha mód van rá egy-egy önfejlesztő iskola köré telepítve).

A szükséges hardvereket és szoftvereket az Alapítvány biztosítaná és egy évre szólóan a tanár számára ösztöndíjat is, ami a jövedelmének kb. a felét jelentené. A tananyagot, a kiválasztott tanárokkal közösen szintén az Alapítvány biztosítaná.

Az érintett önkormányzatok és iskolák részben a megfelelő terem kialakítását vállalnák, részben a tanár bérének másik felét. Az önkormányzatok vállalnák a gépek telepítését (utaztatását) és a tanár utazási költségeit is.

Egy hosszú távra szóló együttműködési megállapodás keretében - legalább három évre szólóan - a programban való részvételt is vállalnák az iskolák és a fenntartó önkormányzatok. A program nyilvánvalóan feltételezi az érintett önkormányzatok között kötendő külön megállapodás létesítését is.

'98. februári indulást feltételezve - egy év tapasztalati alapján a program korrigálható és megoldásként - részben központi, részben regionális forrásokra támaszkodva széles körben átvehetővé válik.

Horn Gábor

Kiadványok