a
Á R H szeptember 24-30.

Tégy egy részt az egészhez!
Az események beszámolói az arh.blogol.hu oldalon olvashatók.
A felmérés eredménye >>>

Szeptember 24. és 30. között ismét több száz civil szervezet, összesen 205 helyi, kistérségi, megyei eseményen hívta fel a figyelmet az állampolgári részvétel és a helyi cselekvés fontosságára!

A program idén is két szálon futott: egy országos, szúrópróba jellegű felmérésből, valamint helyi és országos eseményekből állt.

Felmérés:
Az előző évektől eltérően, a kérdőívet idén kiszélesítettük, olyan kérdésekkel egészítettük ki, melyek egyaránt kíváncsiak a részvétel és identitás európai dimenziójára, illetve a közösségi vállalkozással, szövetkezéssel kapcsolatos állampolgári attitűdre (www.arh.kozossegfejlesztes.hu) .
A felmérés Szlovákiában és Magyarországon párhuzamosan zajlott és a két országból összesen kb. 5000 kitöltött kérdőívre számítunk.

Tovább a beszámoló teljes szövegéhez >>>


A felhívás "pdf"-ben: ÁRH007-felhívás-.pdf
A logók letölthetők innen >>>

Hírek
A Társaság a Szabadságjogokért pénteken utcai akciót szervez! Bővebben az események között.
Az ÁRH záróeseménye szept. 29-30-án valósul meg a Civil Kollégiumban, Kunbábonyon. Minden ÁRH szervezkedőt, illetve más érdeklődőt szeretettel várunk. A konferencia ingyenes, tartalmaz szállást és ellátást is. A program és jellap letölthető, az eseményeken belül, a kunbábonyi rendezvényt megnyitva.
Göncz Kinga külügyminiszter elvállalta az ÁRH fővédnökségét!
A VI. kerületi Önkormányzat idén is megadta a szükséges engedélyeket az ÁRH szimbolikus nyitóeseményéhez, melyet a Nyugati téren tartunk
Idén is 150 fölött lesz az ÁRH események száma. A programokról bővebbet holnap tudhadtok meg az ÁRH oldalon.
Szeptember 24-én szervezzük az ÁRH szimbolikus nyitóeseményét, a Nyugati téren. Közösségi módon, Hungarocelből építünk egy labirintust, ahol a részvétel lehetőségeit lehet keresni, közben a falakon üzenni a jövő politikusainak. Minden építkezni, illetve résztvenni vágyót várunk szeretettel, kiváltképp, ha Hungarocel darabokkal érkezik a hóna alatt.
A Central and Eastern European Citizens Network tagországai és tagszervezetei felhívással fordulnak mindazokhoz, akik fontosnak tartják a közösségi alapú társadalom kialakulását és ezért tenni is képesek/hajlandók, hogy legyenek alakítói, vagy résztvevői az Állampolgári Részvétel Hete nemzetközi eseményeinek!
Előzmények

A CEE Citizens Network egy 17 országot összefogó társadalomfejlesztő szerveződés, melynek fő céljai, hogy:
ü Felhívja a közvélemény figyelmét a kelet-közép-európai állampolgári kezdeményezések potenciáljára és hatására
ü Fejlessze az állampolgárok képességeit, növelje kapacitásait a helyi és országos ügyekben való hatékonyabb részvétel érdekében
ü Támogassa az alulról építkező közösségi kezdeményezéseket
A CEE Citizens Network 2005. május 12-15-én Belgrádban megtartott konferenciáján, a fenti célok érdekében úgy döntött, hogy szervezetének 17 tagországa, miden év szeptemberében egyidejű akciósorozatot kezdeményez, vagyis megszervezi az Állampolgári Részvétel Hetét.

Mi az Állampolgári részvétel hete?

Az ÁRH kampányhét, a közép-kelet európai hálózatok együttes és hangsúlyos megnyilatkozása annak érdekében, hogy az állampolgári részvétel problematikája erőteljesebben jelenjen meg az európai médiában, politikában és a civil társadalomban.
Olyan rendezvények sorozatából áll, amelyek harsányan, mindenki által érzékelhetően hívják fel a szűkebb és tágabb társadalmi környezet figyelmét a részvételi demokrácia fontosságára. A programok figyelemfelkeltő jellegűek, a közjó gyarapítását, a helyi közösségi és civil cselekvést helyezik a középpontba, s azt is bemutatják, hogy mindez lehetséges. Helyi, megyei és országos akciók, szakmai és civil találkozók, médiaesemények, nyilvános gyűlések, stb. adják össze az Állampolgári részvétel hetének programját.

Magyarországon a szervezést a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Civil Kollégium Alapítvány, a Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szakmai Hálózat, a Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület és a Magyar Művelődési Intézet vállalta.

A megvalósítás formája

Az események koordinálására nemzetközi és nemzeti szervezőbizottságok jöttek létre, melyek feladata, hogy

U minél szélesebb nyilvánosságot teremtsenek az ÁRH-nak,
U bevonják az egyes tagországok civil szervezeteit, intézményeit a tervezésbe és a programok megvalósításába,
U felkeltsék a nemzetközi és nemzeti média figyelmét az eseménysorozatra
U és megszólítsák, felelősségvállalásra buzdítsák a politikusokat, helyi, országos és nemzetközi szinten.

A részvétel hete konkrét tartalommal való feltöltése a nemzeti szervezőbizottságok és a csatlakozó szervezetek feladata. A bizottságok május végén minden országban felhívást tesznek közzé, amelyben csatlakozásra buzdítják a tagországok állampolgárait, szervezeteit, intézményeit. A programot a felhíváshoz csatlakozó szervezetekkel közösen alakítják ki és teszik közzé.
A tervek elkészülte után háttéranyagokat hoznak létre a média számára, melyet széles körben terjesztenek a helyi, nemzeti és európai szereplők között.

A felhívások, programok, sajtóanyagok és az ÁRH arculatának logói, feliratai a CEE Citizens Network (www.ceecn.net) és az egyes nemzeti szervezők honlapjain érhetőek el, a fenti dátumokhoz alkalmazkodva (Magyarországon: www.arh.kozossegfejlesztes.hu ).


A kezdeményező szervezetek
Albania - Urban Research Institute. http://www.uri.org.al
Armenia - MILLENNIUM Association for Education and Research. http://www.millennium.am
Bosnia and Herzegovina - Centers for Civic Initiatives. http://www.ccibh.org
Bulgaria - C.E.G.A. Creating Effective Grassroots Alternatives. www.cega.bg
Croatia - Center for Civil Initiatives. http://www.cci.hr, MAP Consulting, Inc. http://www.map.hr,Organization for Civil Initiatives. www.ogi.hr
Czech Republic - Center for Community Organizing. http://www.cpkp.cz, Agora Central Europe. http://www.agora-ce.cz
Estonia - The Estonian NGO Roundtable. http://www.ngonet.ee, http://www.jti.ee, http://www.emy.ee
Georgia - International Association „Civitas Georgica“. http://www.civitas.ge
Hungary - Hungarian Association for Community Development. http://www.kka.hu
Poland - Foundation in Support of Local Democracy. http://www.frdl.org.pl, NGOs Support Centre in Bialystok. http://www.podlaskie.ngo.pl
Republic of Belarus - Center of Social Innovations Education Center „POST“. http://www.csi.by.com
Romania - Romanian Association for Community Development. http://www.ardc.ro, Pro Democracy Association Brasov Branch. http://www.apd.ro, ommunity Foundation Sibiu. http://www.epce.ro, Asociatia CRONO. http://www.crono.home.ro
Russia - Citizen Foundation. http://nfst.mccinet.ru
Serbia - Civic Initiatives. http://www.gradjanske.org
Slovakia - Center for Community Organizing. http://www.cko.sk,VOKA – Rural Organization for Community Activities. http://www.voka.sk, Citizens Action. http://www.ova.sk
Slovenia - Center for Information Service, Co-operation and Development of NGOs -CNVOS.http://www.cnvos.si
Ukraine - People´s Voice Project. http://www.icps.kiev.ua, Regional Development Agency. http://www.ard.dn.ua, Association of Economic Development of Ivano-Frankivsk. http://www.aedif.if.ua


Hogyan csatlakozhatsz?

Az ÁRH-hoz mindenki csatlakozhat, aki fontosnak érzi az emberi kezdeményezés, cselekvés és részvétel fejlesztését, a demokrácia és a civil társadalom erősítését. Örömmel fogadjuk olyanok érdeklődését, akik szívesen szerveznének az állampolgári részvételhez kapcsolódó programokat, de olyan szervezeteket is, amelyek az ÁRH-t hozzákapcsolnák meglévő, vagy futó kezdeményezéseikhez.
Mindenki más is hozzájárulhat a program sikeréhez, aki ellátogat az ÁRH eseményeire, vagyis ha részt vesz a részvétel hetén.

ÁRH 2005
- 54 rendezvény valósult meg több mint 50 helyszínen, több mint 100 civil szervezet részvételével.
- Az országban tevékenykedő közösségi munkások összesen több mint 4500 emberrel töltötték ki az Állampolgári Részvétel Hete kérdőívét
- Az ÁRH eseményeiről és a felmérés eredményeiről közel 50 alkalommal tudósítottak a megyei és országos média szereplői (Tv és rádióműsorok, újságcikkek, Internetes magazinok) – www.arh.kozossegfejlesztes.hu

ÁRH 2006
- 201 rendezvény és kérdőíves akció valósult meg az ország egész területén
- Összesen több mint 7500 ember töltötte ki az ÁRH, részvételre vonatkozó kérdőívét (eredmények: www.arh.kozosseggfejlesztes.hu )
- 2006-ban a váratlan politikai helyzet kialakulása miatt az ÁRH Magyarországon nem kapott súlyához illő médiavisszhangot, mindennek ellenére 30-40 különböző médiaszereplő nyújtott tájékoztatást a kezdeményezésről

Azért érdemes részt venned, mert:
ü a helyi ügyek országos, és az országos ügyek európai nyilvánosságot kaphatnak,
ü megmutathatjuk, hogy a részvételi demokrácia nem csak utópia, hanem feladat, amely egy jelentős társadalmi csoport közös ügye,
ü bár a részvételi demokráciához kapcsolódó fogalmak egyre divatosabbak, a valós törekvések egyre több akadályba ütköznek,
ü ezeket az akadályokat már nem lehet elkülönült kezdeményezésekkel leküzdeni.....
...és ha mi nem veszünk részt az Állampolgári Részvétel Hetén, akkor……?!?

Kérdéseitekkel, javaslataitokkal forduljatok az Állampolgári részvétel hete koordinátorához, Varga Mátéhoz: matev@kka.hu ,
36 1 201 57 28 (HACD - Hungary), vagy a nemzeti szervezőkhöz.
A r é s z v é t e l a f o n t o s !


Co-financed by the European Union within the programme "Europe for Citizens" 2007 – 2013.
 

Gyakran ismételt kérdések


Sajtónak
ÁRH eredmények 2005, 2006; ÁRH felmérések (2005-2006); Programok 2007
Kampány az állampolgáriságért és a demokráciáért!
Állampolgári Részvétel Hete 2007
Az esemény fővédnöke Göncz Kinga külügyminiszter

Szeptember 24. és 30. között ismét több száz civil szervezet, helyi, kistérségi, megyei esemény hívja fel a figyelmet az állampolgári részvétel és a helyi cselekvés fontosságára!

ü Iskolák tucatjai szerveznek órákat és előadásokat a demokráciáról
ü Média akciók szerveződnek különböző városokban
ü Nagyszámú közösségi és civil találkozó valósul meg, politikusok, gazdasági és közéleti személyiségek bevonásával
ü Konferenciák, szemináriumok, fórumok, kiállítások, sajtótájékoztatók szerveződnek különböző társadalmi, környezeti és civil témák köré.

Országszerte olyan témákról esik szó, melyek az emberekről és közösségeikről szólnak, nem az állandóan és mesterségesen gerjesztett politikai, illetve médiatematikákról, hanem helyi, kistérségi ügyekről, problémákról és megoldási alternatívákról. Terítékre kerül maga a részvétel, illetve a demokrácia fogalma, az aktív állampolgáriság, a beleszólás és a helyi cselekvés lehetőségei, láthatóvá válnak a hazai jó gyakorlatok

(Néhány példa: „SZABAD TÉREN – SZABAD VÉLEMÉNY” üzenő fal a jövő képviselőinek" – Szekszárd; séta és kiállítás Csepelért - Csepel; civil őrtüzek a Mecsek csúcsain; közösségi labirintusépítés, az ÁRH szimbolikus nyitóeseménye – Budapest, Nyugati tér; a programok folyamatosan kerülnek fel a www.arh.kozossegfejlesztes.hu oldalra)

Az ÁRH során felmérés készül az aktív állampolgáriságról, melyben megjelenik a részvétel és identitás európai dimenziója, illetve a közösségi vállalkozással, szövetkezéssel kapcsolatos állampolgári attitűd is.

2006-ban összesen 201 esemény, illetve helyi kérdőíves akció szerveződött az ország egész területén, a programokról, illetve a felmérés eredményeiről bővebben a www.arh.kozossegfejlesztes.hu oldalon.

Hálózat a hálózatban!
Az ÁRH 17 országban egyszerre szerveződik, nemzetközi és hazai társadalomfejlesztő hálózatok révén.

Nemzetközi főszervező és koordinátor: Central and Eastern European Citizens Network (www.ceecn.net)

Hazai főszervezők:

Közösségfejlesztők Egyesülete (www.kka.hu)
Civil Kollégium Alapítvány
Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület
Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szakmai Hálózat
Magyar Művelődési Intézet

Kapcsolat:
Varga Máté
Ügyvezető, Civil Kollégium Alapítvány
H-1011 Budapest, Corvin tér 8.
Tel: (36 1) 201 57 28
Fax: (36 1) 225 60 13
matev@kkapcsolat.hu
www.kka.hu
www.arh.kozossegfejlesztes.hu