Közösségfejlesztés

Események
Közösség konferencia 2008
Kezdete:
11/06/2008
Vége:
11/07/2008
Helyszín:
Kunszentmiklós-Kunbábony, , , Civil Kollégium Közösségi Ház
Jelentkezés:
10/22/2008,
Részvételi díj:
Rendező:
Közösségfejlesztők Egyesülete
Állomány:
Program:
A konferencián elhangzott előadások a Parolában a 2008/4 és a  2009/1-es számban jelentek meg.

A konferencia programja: Program.doc in English: Programme.doc


Felhívás a 2008. évi KÖZÖSSÉG konferencián való részvételre!A Közösségfejlesztők Egyesülete, a Civil Kollégium Alapítvány és a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Közösségfejlesztő Osztálya ezennel bejelenti, hogy a
Varga A. Tamás
emlékére rendezendő ez évi
Közösség konferenciát

az általa alapított Civil Kollégium Közösségi Házban tartja, 2008. november 6-7.-én, Kunszentmiklós-Kunbábonyban.

A konferencia munkacíme: KÖZÖSSÉGI MUNKAHELYTEREMTÉS

Ez a téma egyaránt felöleli a szövetkezetfejlesztés, a szociális szövetkezet, a közösségi alapú gazdaságfejlesztés témaköreit. Az általános, megalapozó előadás után – melyet Mészáros Zsuzsa tart – hazai és külföldi példákat mutatunk be. A svéd Elisabet Mattsson a nyugat-európai szövetkezetfejlesztési mozgalomról, különös tekintettel Svédországban, a svéd szövetkezetfejlesztési ügynökségekről és a jelenleg tipikus munkákról beszél.
Dolores Grigorova a CEGA bolgár közösségfejlesztő szervezettől és Georgi Georgiev a Land Source of Income Foundation (a föld mint bevételi forrás) alapítványtól jön, közös előadásuk címe: Gazdasági kezdeményezések támogatása roma közösségekben és a vállalkozóvá válás támogatásának modellje.
Hasonló területet érint az Autonómia Alapítvány több évtizedes munkája, amelyet az alapítvány képviselői mutatnak be. Szó lesz az új szociális szövetkezi törvénnyel beállott új helyzetről, az OFA támogató szerepéről, s néhány példát is bemutatnak majd az érintettek, pl. a felső-kiskunsági kistérség fiatal diplomásai szociális szövetkezeti formában szeretnék a kistérségi televíziót megalapítani és működtetni, de akadnak más gyakorlati kezdeményezések is, amelyek felkérése bemutatkozásra most van folyamatban. A végleges programot a visszajelentkezett résztvevőknek küldjük majd meg!

A konferencián elhangzott előadásokból PAROLA lapszámot szerkesztünk.

A konferencia november 6.-án, csütörtökön kezdődik 11 órakor. Az érkezőket 10-11-ig fogadjuk és regisztráljuk. A konferencia 7.-én, pénteken 13-14 óra között, ebéddel fejeződik be.

Részvételi díj 6000.-Ft + Áfa. A részvételi díjat a jelentkezés visszaigazolása és a végleges program megküldése után, november elején kérjük átutalással befizetni, vagy készpénzben a helyszínen.
A „Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat” tagjai, valamint a bejelentkezett egyetemi hallgatók költségeit támogatásból fedezzük.

Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lapot 2008. október 22.-ig küldje vissza Purtczl Andrea szervezőnek az andip@kkapcsolat.hu e-mail címre, vagy egyesületünk postacímére, ill. fax-számára!

A jelentkezés száma korlátozott, helyszűke miatt csak 40 fő jelentkezését tudjuk elfogadni, ezért kérjük a jelentkezési lap pontos időben történő visszaküldését!

Jellap08.doc


A konferencia helyszíne: Civil Kollégium Közösségi Ház, Kunszentmiklós-Kunbábony.


Civil Kollégium Közösségi Ház

A Közösségi Ház megközelítése:
Autóval: Kunszentmiklósig, s onnan a Kunpeszér felé mutató irányt kell követni. Kunbábonyban a tanyabokor közepén „Civil Kollégium” tábla jelzi a Közösségi Házat.
Vonattal: Kunszentmiklós-Tass vasútállomásig. Kérés esetén az állomáson gépkocsival várjuk az érkezőket és elvisszük az onnan 12 km-re lévő Közösségi Házba!

A Közösségi Ház korlátozott férőhelyei miatt igénybe vesszük más kunbábonyi és kunszentmiklósi szálláshelyeket is!

A találkozás és együtt gondolkodás reményében üdvözöljük tagtársainkat, a „Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat” munkatársait és megyei műhelyeik tagjait, a Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület tagszervezeteit és tagjait, a társszakmák képviselőit és a további érdeklődőket!


Vercseg Ilona
tiszteletbeli elnök

Péterfi Ferenc
a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti
Lektorátus Közösségfejlesztő Osztályának vezetője


A Konferencia támogatója a Szociális és Munkaügyi Minisztérium „Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózata” programja, a Nemzeti Civil Alap és a rendező szervek

Események
Közösségfejlesztés